เนื้อเพลง Coz I Can คำอ่านไทย Ana Johnsson

I could be anything
( ไอ เคิด บี เอนอิธิง)
You want me to be
(ยู ว้อนท มี ทู บี)
Cook you nice dinners
(คุ๊ค ยู ไน๊ซ์ ดินเน่อร์)
And then gently rub your feet
(แอนด์ เด็น เจนทลิ รับ ยุร ฟีท)
I could be the perfect wife and be your slave alive
(ไอ เคิด บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไว๊ฟ แอนด์ บี ยุร สเล๊ฝ อะไล๊ฝ)
But I won’t, no I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท , โน ไอ ว็อนท)

I could be the sweetest thing
(ไอ เคิด บี เดอะ สีสเดส ทริง)
You think you’ve ever seen
(ยู ทริ๊งค ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Dress up in skimpy clothes
(เดรส อั๊พ อิน ซคีมพิ คโลฑ)
All to fulfill your dream
(ออล ทู ฟุลฟีล ยุร ดรีม)
I could do anything to show how much you mean
(ไอ เคิด ดู เอนอิธิง ทู โชว์ ฮาว มัช ยู มีน)
But I won’t, no I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท , โน ไอ ว็อนท)

I’ll be a fly in your soup
(อิลล บี อะ ฟลาย อิน ยุร ซุพ)
The one that’s always in your face
(ดิ วัน แด้ท ออลเว ซิน ยุร เฟซ)
Try to wave me away
(ธราย ทู เว๊ฝ มี อะเวย์)
I’ll be right back on your case
(อิลล บี ไร๊ท แบ็ค ออน ยุร เค๊ส)
I’m the stain on your suit
(แอม เดอะ สเทน ออน ยุร ซุ๊ท)
Yeah, that one you can’t replace
(เย่ , แดท วัน ยู แค็นท รีเพลส)
Just beacuse I can
(จั๊สท beacuse ไอ แคน)
I’ll be the itch on your back
(อิลล บี ดิ อิช ออน ยุร แบ็ค)
On a spot that you can’t reach
(ออน อะ สพอท แดท ยู แค็นท รี๊ช)
I’m the reason you crack
(แอม เดอะ รี๊ซั่น ยู แคร๊ค)
Yeah, I’m like a bad disease
(เย่ , แอม ไล๊ค เก แบ้ด ดีซี๊ส)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)

I could be the mistress
(ไอ เคิด บี เดอะ มีซทเร็ซ)
Who says she doesn’t care
(ฮู เซย์ ชี ดัสอินท แคร์)
And I’ll keep on smiling
(แอนด์ อิลล คี๊พ ออน ซไมลอิง)
When you’re treating me like air
(เว็น ยัวร์ ทีทดิง มี ไล๊ค แอร์)
I could be your best friend
(ไอ เคิด บี ยุร เบ๊สท์ เฟรน)
The one who’s always there
(ดิ วัน ฮู ออลเว แดร์)
But I won’t, no I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท , โน ไอ ว็อนท)

I’ll be a fly in your soup
(อิลล บี อะ ฟลาย อิน ยุร ซุพ)
The one that’s always in your face
(ดิ วัน แด้ท ออลเว ซิน ยุร เฟซ)
Try to wave me away
(ธราย ทู เว๊ฝ มี อะเวย์)
I’ll be right back on your case
(อิลล บี ไร๊ท แบ็ค ออน ยุร เค๊ส)
I’m the stain on your suit
(แอม เดอะ สเทน ออน ยุร ซุ๊ท)
Yeah, that one you can’t replace
(เย่ , แดท วัน ยู แค็นท รีเพลส)
Just beacuse I can
(จั๊สท beacuse ไอ แคน)
I’ll be the itch on your back
(อิลล บี ดิ อิช ออน ยุร แบ็ค)
On a spot that you can’t reach
(ออน อะ สพอท แดท ยู แค็นท รี๊ช)
I’m the reason you crack
(แอม เดอะ รี๊ซั่น ยู แคร๊ค)
Yeah, I’m like a bad disease
(เย่ , แอม ไล๊ค เก แบ้ด ดีซี๊ส)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)

I’m gonna be the thing in your head
(แอม กอนนะ บี เดอะ ทริง อิน ยุร เฮด)
Keep you awake ???
(คี๊พ ยู อะเว้ค)
Every time you feel you’re losing control
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ฟีล ยัวร์ โรซิง คอนโทรล)

Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)

I can be the things you want
(ไอ แคน บี เดอะ ทริง ยู ว้อนท)
But I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท)

I’ll be a fly in your soup
(อิลล บี อะ ฟลาย อิน ยุร ซุพ)
The one that’s always in your face
(ดิ วัน แด้ท ออลเว ซิน ยุร เฟซ)
Try to wave me away
(ธราย ทู เว๊ฝ มี อะเวย์)
I’ll be right back on your case
(อิลล บี ไร๊ท แบ็ค ออน ยุร เค๊ส)
I’m the stain on your suit
(แอม เดอะ สเทน ออน ยุร ซุ๊ท)
Yeah, that one you can’t replace
(เย่ , แดท วัน ยู แค็นท รีเพลส)
Just beacuse I can
(จั๊สท beacuse ไอ แคน)
I’ll be the itch on your back
(อิลล บี ดิ อิช ออน ยุร แบ็ค)
On a spot that you can’t reach
(ออน อะ สพอท แดท ยู แค็นท รี๊ช)
I’m the reason you crack
(แอม เดอะ รี๊ซั่น ยู แคร๊ค)
Yeah, I’m like a bad disease
(เย่ , แอม ไล๊ค เก แบ้ด ดีซี๊ส)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
Just because I can
(จั๊สท บิคอส ไอ แคน)
I can
(ไอ แคน)

I can be the things you want
(ไอ แคน บี เดอะ ทริง ยู ว้อนท)
But I won’t
(บั๊ท ไอ ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coz I Can คำอ่านไทย Ana Johnsson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น