เนื้อเพลง Tha Shiznit คำอ่านไทย Snoop Dogg

[Verse One:]
( [ เฝิซ วัน : ])

Poppin, stoppin, hoppin like a rabbit
(พอพปิน , สตอปพิน , โฮ๊พปิน ไล๊ค เก แร๊บบิท)
When I take the nina Ross ya know I gota ta have it
(เว็น นาย เท้ค เดอะ นี้นา หรอช ยา โนว์ ไอ gota ทา แฮ็ฝ อิท)
I lay back in the cut retain myself
(ไอ เลย์ แบ็ค อิน เดอะ คัท รีเทน ไมเซลฟ)
Think about the sh*t, and I’m thinkin wealth
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ฌะ *ที , แอนด์ แอม ติ้งกิน เว้ลธ)
How can I makes my grip
(ฮาว แคน นาย เม้ค มาย กริพ)
And how should I make that n*gga straight slip
(แอนด์ ฮาว เชิด ดาย เม้ค แดท เอ็น *gga สเทร๊ท สลิ๊พ)
Set trip, gotta get him for his grip
(เซ็ท ทริ๊พ , กอททะ เก็ท ฮิม ฟอร์ ฮิส กริพ)
as i dip around the corner, now i’m on a-nother
(แอส ซาย ดิพ อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , นาว แอม ออน อะ นอทเดอ)
mission, wishin, upon a star
(มิ๊ชชั่น , วิซชิน , อุพอน อะ สทาร์)
Snoop Doggy Dogg with the caviar
(ซนูพ ดอกกิ ด๊อก วิธ เดอะ แคฝิอา)
In the back of the limo no demo, this is the real
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ลิมโม โน เดโม , ดิส ซิส เดอะ เรียล)
Breakin n*ggaz down like Evander Holyfield, chill
(เบรกกิ้น เอ็น *ggaz เดาน ไล๊ค Evander Holyfield , ชิล)
to the next Episode
(ทู เดอะ เน๊กซท เอพอิดซด)
I make money, and I really don’t love hoes
(ไอ เม้ค มั๊นนี่ , แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ลัฝ โฮ)
Tell ya the truth, I swoop in the Coupe
(เทลล ยา เดอะ ทรู๊ธ , ไอ ซวูพ อิน เดอะ คูเพ)
I used to sell loot, I used to shoot hoops
(ไอ ยู๊ส ทู เซลล์ ลูท , ไอ ยู๊ส ทู ชู๊ท ฮูพ)
But now I, make, hits, every single day
(บั๊ท นาว ไอ , เม้ค , ฮิท , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)
With, that n*gga, the diggy Dr. Dre
(วิธ , แดท เอ็น *gga , เดอะ ดิ๊กกี้ เดทเออะ ดรี)
So lay back in the cut, motherf*cker ‘fore you get shot
(โซ เลย์ แบ็ค อิน เดอะ คัท , motherf*cker โฟร์ ยู เก็ท ฌ็อท)
It’s 1-8-7 on a motherf*ckin cop
(อิทซ 1 8 7 ออน อะ motherf*ckin ค็อพ)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Boy it’s gettin hot, yes indeed it is
(บอย อิทซ เกดดิน ฮอท , เย็ซ อินดี๊ด ดิท อีส)
Snoop Dogg on the mic i’m about as crazy as Biz
(ซนูพ ด๊อก ออน เดอะ ไมคะ แอม อะเบ๊าท แอส คเรสิ แอส บิซ)
Markie, spark the, chronic bud real quick
(Markie , สพ๊าร์ค เดอะ , คร๊อนิค บัด เรียล ควิค)
And let me get into some fly gangsta sh*t
(แอนด์ เล็ท มี เก็ท อิ๊นทู ซัม ฟลาย แก๊งซดา ฌะ *ที)
Yeah, I lay back, stay back in the cut
(เย่ , ไอ เลย์ แบ็ค , สเทย์ แบ็ค อิน เดอะ คัท)
N*ggaz try to play the D-O-G like a mutt
(เอ็น *ggaz ธราย ทู เพลย์ เดอะ ดี โอ จี ไล๊ค เก มัท)
I got a little message, don’t try to see Snoop
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เม๊สเสจ , ด้อนท์ ธราย ทู ซี ซนูพ)
I’m fin to f*ck a b*tch, what’s her name it’s Luke
(แอม ฟิน ทู เอฟ *ck กา บี *tch , ว๊อท เฮอ เนม อิทซ Luke)
You tried to see me, on the TV, youse a B.G.
(ยู ทไร ทู ซี มี , ออน เดอะ ทีวี , ยูซ อะ บี จี)
D-O-double-G, yes I’ma O.G.
(ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี , เย็ซ แอมอา โอ จี)
You can’t see my homey Dr. Dre
(ยู แค็นท ซี มาย โฮมี เดทเออะ ดรี)
So what the f*ck a n*gga like you gotta say
(โซ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck กา เอ็น *gga ไล๊ค ยู กอททะ เซย์)
Gotta take a trip to the MIA
(กอททะ เท้ค เก ทริ๊พ ทู เดอะ มีเอ)
And serve your ass with a motherf*ckin AK
(แอนด์ เซิร์ฝ ยุร อาซ วิธ อะ motherf*ckin AK)
You, can’t, see, the D-O-double-G, cuz that be me
(ยู , แค็นท , ซี , เดอะ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี , คัซ แดท บี มี)
i’m servin um, swervin in the Coupe
(แอม เซิฝวิน อึม , swervin อิน เดอะ คูเพ)
The Lexus, flexes, from Long Beach to Texas
(เดอะ เล็กเซด , flexes , ฟรอม ลอง บีช ทู เทกซัส)
Sexist, hoes, they wanna get witht his
(Sexist , โฮ , เด วอนนา เก็ท witht ฮิส)
Cuz Snoop Dogg is the sh*t, beeeitch!
(คัซ ซนูพ ด๊อก อีส เดอะ ฌะ *ที , beeeitch !)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])

Ahhhh, I’m somewhat brain boggled
(อา , แอม ซัมฮว็อท เบรน บอกกิ)
So I look to the microphone and slowly start to wobble
(โซ ไอ ลุ๊ค ทู เดอะ ไมคโระโฟน แอนด์ ซโลลิ สท๊าร์ท ทู wobble)
Grab it, have it, stick it to the plug
(แกร๊บ อิท , แฮ็ฝ อิท , สทิ๊ค อิท ทู เดอะ พลั๊ก)
It’s Snoop, Doggy, I got a got a fat dub
(อิทซ ซนูพ , ดอกกิ , ไอ ก็อท ดา ก็อท ดา แฟท ดับ)
Sack of the chronic in my back pocket loc
(แซ๊ค อ็อฝ เดอะ คร๊อนิค อิน มาย แบ็ค พ๊อคเค่ท loc)
Need myself a lighter so I can’t take a smoke
(นี๊ด ไมเซลฟ อะ ไลทเออะ โซ ไอ แค็นท เท้ค เก สโม๊ค)
I toke everyday, I loc everyday
(ไอ โทกคฺ เอวี่เดย์ , ไอ loc เอวี่เดย์)
With the P-O-U-N-D and my n*gga Dr. Dre
(วิธ เดอะ พี โอ ยู เอ็น ดี แอนด์ มาย เอ็น *gga เดทเออะ ดรี)
Lay back in the cut, like I told your ass
(เลย์ แบ็ค อิน เดอะ คัท , ไล๊ค ไก โทลด ยุร อาซ)
Gimme the microphone and let me hit you with a blast
(กีมมิ เดอะ ไมคโระโฟน แอนด์ เล็ท มี ฮิท ยู วิธ อะ บลาสทํ)
I got a little cousin by the name of Daz
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เค๊าซิน บาย เดอะ เนม อ็อฝ Daz)
And b*tches who f*ck him, gimme the ass
(แอนด์ บี *tches ฮู เอฟ *ck ฮิม , กีมมิ ดิ อาซ)
Cuz they know about the sh*t that we be goin through
(คัซ เด โนว์ อะเบ๊าท เดอะ ฌะ *ที แดท วี บี โกอิน ทรู)
And they know about the sh*t that I be puttin up
(แอนด์ เด โนว์ อะเบ๊าท เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ บี พันดิน อั๊พ)
And they be knowin bout the sh*t I do when I’m on the mic
(แอนด์ เด บี โนว์อิน เบาท เดอะ ฌะ *ที ไอ ดู เว็น แอม ออน เดอะ ไมคะ)
Cause Snoop Dogg is Trump tight like a virgin, the surgeon
(ค๊อส ซนูพ ด๊อก อีส ทรัมพ ไท๊ท ไล๊ค เก เฝ๊อร์จิ้น , เดอะ เซอจัน)
Is Dr. Drizzay, so lizzay, and plizzay
(อีส เดทเออะ Drizzay , โซ lizzay , แอนด์ plizzay)
With D-O-double-Gizzay the fly human being seein
(วิธ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล Gizzay เดอะ ฟลาย ฮิ๊วแมน บีอิง ซีอิน)
No I’m not European bein all I can
(โน แอม น็อท ยูโระพีแอ็น บีนโพล ออล ไอ แคน)
When I put the motherf*ckin mic in my hand, and
(เว็น นาย พุท เดอะ motherf*ckin ไมคะ อิน มาย แฮนด์ , แอนด์)
You don’t understand when i’m kickin
(ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด เว็น แอม คิคคิน)
Cuz Snoop is on the mic and I gets wicked, follow me
(คัซ ซนูพ อีส ออน เดอะ ไมคะ แอนด์ ดาย เก็ท วิค , ฟ๊อลโล่ว มี)
Listen to me, cuz I do you like you wanna be done
(ลิ๊สซึ่น ทู มี , คัซ ไอ ดู ยู ไล๊ค ยู วอนนา บี ดัน)
Snoop Doggy Dogg on this three two one, umm
(ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ออน ดิส ทรี ทู วัน , อืม)
Dum, diddy-dum here I come
(ดัม , ดิดดี้ ดัม เฮียร ไอ คัม)
With the gat and the guitar was strung, I’m
(วิธ เดอะ แกท แอนด์ เดอะ กิทา วอส ซทรัง , แอม)
not that lunatic n*gga who you thought I was
(น็อท แดท ลยูนะทิค เอ็น *gga ฮู ยู ธอท ไอ วอส)
When I caught you slippin, I’m gon catch you then I peel your cap
(เว็น นาย คอท ยู สลิปพิน , แอม ก็อน แค็ทช ยู เด็น นาย พีล ยุร แค๊พ)
Snapped back, relax
(Snapped แบ็ค , รีแหล๊ก)
Ya better not be slippin with them deez on the ’83 Cadillac
(ยา เบ๊ทเท่อร์ น็อท บี สลิปพิน วิธ เด็ม deez ออน เดอะ 83 คาดิลแล)
So we gonna smoke a ounce to this
(โซ วี กอนนะ สโม๊ค เก อันซ ทู ดิส)
G’s up hoes down while you motherf*ckers bounce to this
(จีส อั๊พ โฮ เดาน ไวล์ ยู motherf*ckers เบ๊าสฺ ทู ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tha Shiznit คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น