เนื้อเพลง You Needed Me คำอ่านไทย Boyzone

I cried a tear
( ไอ คราย อะ เทียร์)
You whipped it dry
(ยู วิพชฺ ดิท ดราย)
I was confused
(ไอ วอส คอนฟิ้วส)
You cleared my mind
(ยู เคลียร์ มาย ไมนด์)

I sold my soul
(ไอ โซลด มาย โซล)
You bought it back for me
(ยู บอท ดิธ แบ็ค ฟอร์ มี)
And helped me up
(แอนด์ เฮ้ลพ มี อั๊พ)
And gave me dignity
(แอนด์ เกฝ มี ดิ๊กนิที่)
Somehow you needed me
(ซัมฮาว ยู นี๊ด มี)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
You gave me strength
(ยู เกฝ มี ซทเร็งธ)
To stand alone again
(ทู สแทนด์ อะโลน อะเกน)
To face the world
(ทู เฟซ เดอะ เวิลด)
Out on my own again
(เอ๊าท ออน มาย โอว์น อะเกน)
You put me high
(ยู พุท มี ไฮฮ)
Upon a pedestal
(อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
So high that I could almost see eternity
(โซ ไฮฮ แดท ไอ เคิด อ๊อลโมสท ซี อิเทอนิทิ)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)

And I can’t believe it’s you
(แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ ยู)
I can’t believe it’s true
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
I needed you
(ไอ นี๊ด ยู)
And you were there
(แอนด์ ยู เวอ แดร์)
And I’ll never live what should I feel
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไล้ฝ ว๊อท เชิด ดาย ฟีล)
I need a fool
(ไอ นี๊ด อะ ฟูล)
And I finally found someone who really care
(แอนด์ ดาย ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน ฮู ริแอ็ลลิ แคร์)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)

You held my hand
(ยู เฮ็ลด มาย แฮนด์)
When it was cold
(เว็น หนิด วอส โคลด์)
When I was lost
(เว็น นาย วอส ล็อซท)
You took me home
(ยู ทุค มี โฮม)
You gave me love
(ยู เกฝ มี ลัฝ)
When I was empty, and
(เว็น นาย วอส เอ๊มพที่ , แอนด์)
And turned my light
(แอนด์ เทิร์น มาย ไล๊ท)
Back into truth again
(แบ็ค อิ๊นทู ทรู๊ธ อะเกน)
You even called me friend
(ยู อี๊เฝ่น คอลลํ มี เฟรน)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

You needed me
(ยู นี๊ด มี)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)
You needed me
(ยู นี๊ด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Needed Me คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น