เนื้อเพลง Just a Friend คำอ่านไทย Mario Vazquez

Ohhh yeah
( โอ้ เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I can’t believe it girl
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท เกิร์ล)
You wanna leave me girl
(ยู วอนนา ลี๊ฝ มี เกิร์ล)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
And now I’m tryna call
(แอนด์ นาว แอม ทายนา คอลลํ)
But your phone is off
(บั๊ท ยุร โฟน อีส ออฟฟ)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Ain’t nothing different here
(เอน นัธอิง ดีฟเฟอะเร็นท เฮียร)
No need to disappear
(โน นี๊ด ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Don’t wanna fall apart
(ด้อนท์ วอนนา ฟอลล์ อะพาร์ท)
Tried to stop her from the start
(ทไร ทู สท๊อพ เฮอ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Open the door [baby]
(โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ [ เบ๊บี้ ])
I can hear your phone [ringing]
(ไอ แคน เฮียร ยุร โฟน [ รีงอิง ])
Plus your car is rom so I know you just got home
(พลัส ยุร คารํ อีส ร็อม โซ ไอ โนว์ ยู จั๊สท ก็อท โฮม)
I hear you breathing real hard
(ไอ เฮียร ยู บรีสดิง เรียล ฮาร์ด)
So close to you
(โซ โคลส ทู ยู)
Yet I’m so far
(เย๊ท แอม โซ ฟาร์)
We gotta talk this thing over
(วี กอททะ ท๊อล์ค ดิส ทริง โอ๊เฝ่อร)
You still haven’t heard my story, no
(ยู สทิลล แฮฟเวน เฮิด มาย สท๊อรี่ , โน)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Baby I need you
(เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)
I’m gon’ stand right here
(แอม ก็อน สแทนด์ ไร๊ท เฮียร)
Until your heart agrees to
(อันทิล ยุร ฮาร์ท อะกรี ทู)
Let me in
(เล็ท มี อิน)
Cuz nothing else matters
(คัซ นัธอิง เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์)
My life is ungathered
(มาย ไล๊ฟ อีส ungathered)
Don’t let us be a memory
(ด้อนท์ เล็ท อัซ บี อะ เม๊มโมรี่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I can’t believe it girl
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท เกิร์ล)
You wanna leave me girl
(ยู วอนนา ลี๊ฝ มี เกิร์ล)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
And now I’m tryna call
(แอนด์ นาว แอม ทายนา คอลลํ)
But your phone is off
(บั๊ท ยุร โฟน อีส ออฟฟ)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Ain’t nothing different here
(เอน นัธอิง ดีฟเฟอะเร็นท เฮียร)
No need to disappear
(โน นี๊ด ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Don’t wanna fall apart
(ด้อนท์ วอนนา ฟอลล์ อะพาร์ท)
Tried to stop her from the start
(ทไร ทู สท๊อพ เฮอ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)

Baby, don’t speak [speak]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ สพี๊ค [ สพี๊ค ])
Just sit [no, no don’t leave]
(จั๊สท ซิท [ โน , โน ด้อนท์ ลี๊ฝ ])
See I’m not gonna let us not be together, no
(ซี แอม น็อท กอนนะ เล็ท อัซ น็อท บี ทูเก๊ทเธ่อร์ , โน)
There’s not too much that I can say
(แดร์ น็อท ทู มัช แดท ไอ แคน เซย์)
Just wanted you to see my face
(จั๊สท ว้อนท ยู ทู ซี มาย เฟซ)
So you can see the expressions of my deepest regrets
(โซ ยู แคน ซี ดิ เอ็คซพเรฌอัน อ็อฝ มาย ดีเปท รีเกร๊ท)
Sayin’ oh, oh, oh, oh, oh
(เซย์อิน โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Don’t go, don’t go [baby]
(ด้อนท์ โก , ด้อนท์ โก [ เบ๊บี้ ])
Let me in
(เล็ท มี อิน)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Cuz nothing else matters
(คัซ นัธอิง เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์)
My life is ungathered
(มาย ไล๊ฟ อีส ungathered)
Don’t let us be a memory
(ด้อนท์ เล็ท อัซ บี อะ เม๊มโมรี่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I can’t believe it girl
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท เกิร์ล)
You wanna leave me girl
(ยู วอนนา ลี๊ฝ มี เกิร์ล)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
And now I’m tryna call
(แอนด์ นาว แอม ทายนา คอลลํ)
But your phone is off
(บั๊ท ยุร โฟน อีส ออฟฟ)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Ain’t nothing different here
(เอน นัธอิง ดีฟเฟอะเร็นท เฮียร)
No need to disappear
(โน นี๊ด ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Don’t wanna fall apart
(ด้อนท์ วอนนา ฟอลล์ อะพาร์ท)
Tried to stop her from the start
(ทไร ทู สท๊อพ เฮอ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
I don’t want you to go, no
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู โก , โน)
This ain’t cool wit’ me
(ดิส เอน คูล วิท มี)
I know I cut you deep emotionally [emotionally]
(ไอ โนว์ ไอ คัท ยู ดี๊พ อีโมชันนอลลี่ [ อีโมชันนอลลี่ ])
Don’t nobody deserves this no, no
(ด้อนท์ โนบอดี้ ดิเสิฝ ดิส โน , โน)
So baby please believe me
(โซ เบ๊บี้ พลีซ บีลี๊ฝ มี)
I can’t believe it girl
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท เกิร์ล)
You wanna leave me girl
(ยู วอนนา ลี๊ฝ มี เกิร์ล)
Oh, and baby she was just a friend
(โอ , แอนด์ เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
I’m trying to call
(แอม ทไรอิง ทู คอลลํ)
Oh, I know I broke your heart
(โอ , ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I can’t believe it girl
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท เกิร์ล)
You wanna leave me girl
(ยู วอนนา ลี๊ฝ มี เกิร์ล)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
And now I’m tryna call
(แอนด์ นาว แอม ทายนา คอลลํ)
But your phone is off
(บั๊ท ยุร โฟน อีส ออฟฟ)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Ain’t nothing different here
(เอน นัธอิง ดีฟเฟอะเร็นท เฮียร)
No need to disappear
(โน นี๊ด ทู ดิสแอ๊พเพียร์)
Let’s fall in love again
(เล็ท ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
Baby she was just a friend
(เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)
Don’t wanna fall apart
(ด้อนท์ วอนนา ฟอลล์ อะพาร์ท)
Tried to stop her from the start
(ทไร ทู สท๊อพ เฮอ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know I broke your heart
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ฮาร์ท)
But baby she was just a friend
(บั๊ท เบ๊บี้ ชี วอส จั๊สท ดา เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Friend คำอ่านไทย Mario Vazquez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น