เนื้อเพลง Daktari คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

like a weasel in the clover
( ไล๊ค เก weasel อิน เดอะ คโลเฝอะ)
tilt, toss, pop, turn over
(ทิลท , ท็อซ , พ็อพ , เทิร์น โอ๊เฝ่อร)
sit down
(ซิท เดาน)
tremble, weave like a moth by flame deceived
(เทมเบิล , วีฝ ไล๊ค เก ม็อธ บาย เฟลม ดิซีฝ)
sit down
(ซิท เดาน)

like a weasel in the clover
(ไล๊ค เก weasel อิน เดอะ คโลเฝอะ)
tilt, toss, pop, turn over
(ทิลท , ท็อซ , พ็อพ , เทิร์น โอ๊เฝ่อร)
sit down
(ซิท เดาน)
tremble, weave like a moth by flame deceived
(เทมเบิล , วีฝ ไล๊ค เก ม็อธ บาย เฟลม ดิซีฝ)
sit down
(ซิท เดาน)

spill with your words caught
(สพิลล วิธ ยุร เวิร์ด คอท)
dance in your room
(แด๊นซ์ อิน ยุร รูม)
slide like you’re b*ttered up
(สไล๊ด ไล๊ค ยัวร์ บี *ttered อั๊พ)
roll back the tomb
(โรลล แบ็ค เดอะ ทูม)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)

when the thunder clouds sound
(เว็น เดอะ ธั๊นเด้อร์ คลาวดํ ซาวน์ด)
ants all scatter to high ground
(แอ๊นท ซอร์ ซแคทเทอะ ทู ไฮฮ กราวนด์)
sit down
(ซิท เดาน)

bolt scuff jilt chase
(โบ๊ลทฺ ซคัฟ จิลท เชส)
circle riddle shake in haste
(เซ๊อร์เคิ้ล ริ๊ดเดิ้ล เช้ค อิน เฮซท)
sit down
(ซิท เดาน)
bolt scuff jilt chase
(โบ๊ลทฺ ซคัฟ จิลท เชส)
circle riddle shake in haste
(เซ๊อร์เคิ้ล ริ๊ดเดิ้ล เช้ค อิน เฮซท)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)

when the thunder clouds sound
(เว็น เดอะ ธั๊นเด้อร์ คลาวดํ ซาวน์ด)
ants all scatter to high ground
(แอ๊นท ซอร์ ซแคทเทอะ ทู ไฮฮ กราวนด์)
sit down
(ซิท เดาน)

like a weasel in the clover
(ไล๊ค เก weasel อิน เดอะ คโลเฝอะ)
tilt, toss, pop, turn over
(ทิลท , ท็อซ , พ็อพ , เทิร์น โอ๊เฝ่อร)
sit down
(ซิท เดาน)
tremble, weave like a moth by flame deceived
(เทมเบิล , วีฝ ไล๊ค เก ม็อธ บาย เฟลม ดิซีฝ)
sit down
(ซิท เดาน)

spill with your words caught
(สพิลล วิธ ยุร เวิร์ด คอท)
dance in your room
(แด๊นซ์ อิน ยุร รูม)
slide like you’re b*ttered up
(สไล๊ด ไล๊ค ยัวร์ บี *ttered อั๊พ)
roll back the tomb
(โรลล แบ็ค เดอะ ทูม)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)

when the thunder clouds sound
(เว็น เดอะ ธั๊นเด้อร์ คลาวดํ ซาวน์ด)
ants all scatter to high ground
(แอ๊นท ซอร์ ซแคทเทอะ ทู ไฮฮ กราวนด์)

bolt scuff jilt chase
(โบ๊ลทฺ ซคัฟ จิลท เชส)
circle riddle shake in haste
(เซ๊อร์เคิ้ล ริ๊ดเดิ้ล เช้ค อิน เฮซท)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)
sit down
(ซิท เดาน)

like a weasel and
(ไล๊ค เก weasel แอนด์)
like a weasel and
(ไล๊ค เก weasel แอนด์)
sit down
(ซิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daktari คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น