เนื้อเพลง Kinder Murder คำอ่านไทย Elvis Costello

Here in the bar, the boys like to have fun
( เฮียร อิน เดอะ บาร์ , เดอะ บอย ไล๊ค ทู แฮ็ฝ ฟัน)
There’s a wager lost and an argument won
(แดร์ ซา เวเจอะ ล็อซท แอนด์ แอน อากิวเม็นท ว็อน)
There’s a stone-washed damsel on a junk-food run
(แดร์ ซา สโทน ว๊อช แดมเส็ล ออน อะ จังค ฟู้ด รัน)

It’s a kinder murder
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์)

It’s a ladder to heaven from a battered stiletto
(อิทซ ซา แล๊ดเด้อร์ ทู เฮ๊ฝเฝ่น ฟรอม มา แบทเทอะ ซทิเลทโท)
Spitting out the words that he put into her mouth
(สปิ๊ดดิง เอ๊าท เดอะ เวิร์ด แดท ฮี พุท อิ๊นทู เฮอ เม๊าธ)
See her in silhouette going down South
(ซี เฮอ อิน ซิลุเอท โกอิ้ง เดาน เซ๊าธ)

It’s a kinder murder [x2]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x2 ])

She could have kept her knees together
(ชี เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ นี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Could have kept her mouth shut
(เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ เม๊าธ ชั๊ท)

It’s a kinder murder [x2]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x2 ])

Jimmy took her down to the perimeter fence
(จิมมี่ ทุค เฮอ เดาน ทู เดอะ เพะรีมอิเทอะ เฟ้นซ)
He was back in half an hour; he said he left her senseless
(ฮี วอส แบ็ค อิน ฮาล์ฟ แอน เอาเอ้อร์ ; ฮี เซ็ด ฮี เล๊ฟท เฮอ เซนซเล็ซ)
And he went back to his regiment
(แอนด์ ฮี เว็นท แบ็ค ทู ฮิส เรจอิเม็นท)

It’s a kinder murder
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์)

The officer said it had to be denied
(ดิ อ็อฟฟิสเซอะ เซ็ด ดิท แฮ็ด ทู บี ดีนาย)
There’s a tear-stained would-be teenage bride
(แดร์ ซา เทียร์ สเทน เวิด บี ที๊นเอ๊จ ไบรดํ)
All the family pride in a little ram-rider
(ออล เดอะ แฟ๊มิลี่ ไพรด์ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล แร็ม ไรดเออะ)

It’s a kinder murder [x2]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x2 ])

She could have kept her knees together
(ชี เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ นี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Could have kept her mouth shut
(เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ เม๊าธ ชั๊ท)

It’s a kinder murder [x2]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x2 ])

The child went missing and the photo fit his face
(เดอะ ชายลํดํ เว็นท มีซซิง แอนด์ เดอะ โฟโท ฟิท ฮิส เฟซ)
Dishonored Jimmy just read about the case
(ดิซอนเออะ จิมมี่ จั๊สท รี๊ด อะเบ๊าท เดอะ เค๊ส)
He said that he was just taking up space
(ฮี เซ็ด แดท ฮี วอส จั๊สท เทคอิง อั๊พ สเพ๊ซ)

It’s a kinder murder
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์)

Jimmy took his best friend’s keys from the pile
(จิมมี่ ทุค ฮิส เบ๊สท์ เฟรน คีย์ ฟรอม เดอะ ไพล์)
On the table; in a flash he was dreaming of the pigskin
(ออน เดอะ เท๊เบิ้ล ; อิน อะ แฟลช ฮี วอส ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ พิกสคีน)
Seats and the walnut dash; the knickers in her handbag
(ซีท แซน เดอะ วอลนัท แด็ฌ ; เดอะ นีคเคิส ซิน เฮอ handbag)
And the one false eyelash
(แอนด์ ดิ วัน ฟอลซ eyelash)

It’s a kinder murder [x2]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x2 ])

She could have kept her knees together
(ชี เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ นี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Could have kept her mouth shut
(เคิด แฮ็ฝ เค็พท เฮอ เม๊าธ ชั๊ท)

It’s a kinder murder [x4]
(อิทซ ซา kinder เม๊อร์เด้อร์ [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kinder Murder คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น