เนื้อเพลง Gabriel คำอ่านไทย Emmy the Great

gabriel this is the last
( gabriel ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท)
chapter of our correspondence
(แช๊พเท่อร์ อ็อฝ เอ๊า คอริซพอนเด็นซ)
i hope that after time goes past
(ไอ โฮพ แดท แอ๊ฟเท่อร ไทม์ โกซ พาสท์)
you can remember me with fondness
(ยู แคน รีเม๊มเบ่อร์ มี วิธ ฟอนเน็ซ)

i think as i am thinking now
(ไอ ทริ๊งค แอส ซาย แอ็ม ติ้งกิง นาว)
of all the pages that have seen us
(อ็อฝ ออล เดอะ เพจ แดท แฮ็ฝ ซีน อัซ)
laid out unending in between us
(เลด เอ๊าท อะเนนดิง อิน บีทะวีน อัซ)
and we can walk them like the ground
(แอนด์ วี แคน ว๊อล์ค เด็ม ไล๊ค เดอะ กราวนด์)

i know my fate i do not mean to fight
(ไอ โนว์ มาย เฟ้ท ไอ ดู น็อท มีน ทู ไฟ้ท)
but you tread softly on the ground tonight
(บั๊ท ยู ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ กราวนด์ ทูไน๊ท)
tread softly on the words you used to write
(ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ เวิร์ด ยู ยู๊ส ทู ไร๊ท)

oh gabriel i see you there
(โอ gabriel ไอ ซี ยู แดร์)
that day i met you in the orchard
(แดท เดย์ ไอ เม็ท ยู อิน ดิ ออเชิด)
and i was younger then i wore my hair
(แอนด์ ดาย วอส ยังเกอะ เด็น นาย โว มาย แฮร์)
in bows across my forehead
(อิน บาว อะคร๊อส มาย ฟอเร็ด)

soon they will twist it at the shoulder
(ซูน เด วิล ทวิสท ดิธ แอ็ท เดอะ โช๊ลเด้อร์)
and fix the clasp against my neck
(แอนด์ ฟิกซ์ เดอะ คลาซพ อะเก๊นสท มาย เน็ค)
and i do not think you would know her
(แอนด์ ดาย ดู น็อท ทริ๊งค ยู เวิด โนว์ เฮอ)
if you could see what they reflect
(อิ๊ฟ ยู เคิด ซี ว๊อท เด รีเฟล็คท)

i’ve seen my future in an evening dress
(แอฝ ซีน มาย ฟิ๊วเช่อร์ อิน แอน อี๊ฝนิ่ง เดรส)
all wrapped in tapestry and fur i guess
(ออล แร็พท อิน แทพเอ็ซทริ แอนด์ เฟอร์ ไอ เกสส)
remember me the way you knew me best
(รีเม๊มเบ่อร์ มี เดอะ เวย์ ยู นยู มี เบ๊สท์)

oh gabriel i have kept
(โอ gabriel ไอ แฮ็ฝ เค็พท)
everything you sent me
(เอ๊วี่ติง ยู เซ็นท มี)
everything you put to paper but
(เอ๊วี่ติง ยู พุท ทู เพ๊เพ่อร์ บั๊ท)
it’s better to forget
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู ฟอร์เก๊ท)
than fill your head with memories
(แฑ็น ฟิลล ยุร เฮด วิธ เมรโมรี)
think that you will thank me later
(ทริ๊งค แดท ยู วิล แธ๊งค์ มี เลทเออะ)

oh gabriel i wish that i
(โอ gabriel ไอ วิ๊ช แดท ไอ)
could pick you up and fold you like a ribbon
(เคิด พิค ยู อั๊พ แอนด์ โฟลด ยู ไล๊ค เก รีบบัน)
i’d keep you always and in secret
(อาย คี๊พ ยู ออลเว แซน อิน ซี๊เขร็ท)
in the pockets of my clothes
(อิน เดอะ พ๊อคเค่ท อ็อฝ มาย คโลฑ)

but this is how i live my life
(บั๊ท ดิส ซิส ฮาว ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
with all the parts that i was given
(วิธ ออล เดอะ พาร์ท แดท ไอ วอส กีฝเอ็น)
this is the heart that i was given
(ดิส ซิส เดอะ ฮาร์ท แดท ไอ วอส กีฝเอ็น)
and what you’re given can be sold
(แอนด์ ว๊อท ยัวร์ กีฝเอ็น แคน บี โซลด)

i see my future in an evening dress
(ไอ ซี มาย ฟิ๊วเช่อร์ อิน แอน อี๊ฝนิ่ง เดรส)
and i’ve been walking to her step to step
(แอนด์ แอฝ บีน วอคกิง ทู เฮอ สเท็พ ทู สเท็พ)
remember the way you knew me best
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวย์ ยู นยู มี เบ๊สท์)

i know my fate i do not mean to fight
(ไอ โนว์ มาย เฟ้ท ไอ ดู น็อท มีน ทู ไฟ้ท)
but you tread softly on the ground tonight
(บั๊ท ยู ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ กราวนด์ ทูไน๊ท)
tread softly on the words you used to write
(ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ เวิร์ด ยู ยู๊ส ทู ไร๊ท)

i know my fate i do not mean to fight
(ไอ โนว์ มาย เฟ้ท ไอ ดู น็อท มีน ทู ไฟ้ท)
but you tread softly on the ground tonight
(บั๊ท ยู ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ กราวนด์ ทูไน๊ท)
tread softly on the words you used to write
(ทเร็ด ซอฟทลิ ออน เดอะ เวิร์ด ยู ยู๊ส ทู ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gabriel คำอ่านไทย Emmy the Great

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น