เนื้อเพลง Rollin’ over คำอ่านไทย Insane Clown Posse

[intro]
( [ อินโทร ])
Rolin’ over, Hell muthaf*ckin’ yeah b*tch. Hatchet chop straight to your muthaf*ckin’ face. Rollin’
(Rolin โอ๊เฝ่อร , เฮ็ลล muthaf*ckin เย่ บี *tch แฮชอิท ช๊อพ สเทร๊ท ทู ยุร muthaf*ckin เฟซ โรลลิน)
over. I look up ther’s still so far to go? Wicked clowns got that real sh*t. What up though.
(โอ๊เฝ่อร ไอ ลุ๊ค อั๊พ เตอร์ สทิลล โซ ฟาร์ ทู โก วิค คลาวนํ ก็อท แดท เรียล ฌะ *ที ว๊อท อั๊พ โธ)

[verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I come floatin’ in this b*tch with some wings like a pegesies, got a shiny ass V on my cheast wut up
(ไอ คัม โฟลดิน อิน ดิส บี *tch วิธ ซัม วิง ไล๊ค เก pegesies , ก็อท ดา ไฌนอิ อาซ วี ออน มาย cheast วัท อั๊พ)
i’m Violent j the clown, I’m goofy for a second, but when your b*tch headless i’m on top of her
(แอม ไฝ๊โอเล้นท เจ เดอะ คลาวนํ , แอม กุฟอิ ฟอร์ รา เซ๊คคั่น , บั๊ท เว็น ยุร บี *tch headless แอม ออน ท๊อพ อ็อฝ เฮอ)
necket. Yo know my status, I’m juggalatis, and we the baddest here to sever your melon it’s wicked
(necket โย โนว์ มาย สเท๊ทัซ , แอม juggalatis , แอนด์ วี เดอะ แบดเดส เฮียร ทู เซฝเออะ ยุร เมลอัน อิทซ วิค)
sh*t that we sellin’ we off the track now give your b*tch ass a b*tch slap now nobody never steppin
(ฌะ *ที แดท วี เซลลิน วี ออฟฟ เดอะ แทร็ค นาว กี๊ฝ ยุร บี *tch อาซ ซา บี *tch ซแล็พ นาว โนบอดี้ เน๊เฝ่อร์ สเตปปิน)
down we bout to enter second round. Running backwards on the walls shaggy 2 dope in this muthaf*cka.
(เดาน วี เบาท ทู เอ๊นเท่อร์ เซ๊คคั่น ราวนด รันนิง แบคเวิด ออน เดอะ วอลล์ แฌกกิ 2 โดพ อิน ดิส muthaf*cka)
You talkin through your but cause silence is for s*ckers. So i’m out there throughout the year i’m
(ยู ทอคกิ่น ทรู ยุร บั๊ท ค๊อส ไซเล็นซ อีส ฟอร์ เอส *ckers โซ แอม เอ๊าท แดร์ ธรูเอาท เดอะ เยียร์ แอม)
right here don’t stare like a b*tch b*tch buy me a beer nobody wicked like me i do this terrifically
(ไร๊ท เฮียร ด้อนท์ สแทร์ ไล๊ค เก บี *tch บี *tch บาย มี อะ เบีย โนบอดี้ วิค ไล๊ค มี ไอ ดู ดิส เทะรีฟอิแค็ลลิ)
and my mutahf*ckin pimp slap will knock down a tree so clown love b*tch, I seen it tatted on tittes we
(แอนด์ มาย mutahf*ckin พิมพ ซแล็พ วิล น๊อค เดาน อะ ทรี โซ คลาวนํ ลัฝ บี *tch , ไอ ซีน หนิด tatted ออน tittes วี)
forever on tour clown love in your city.
(ฟอเร๊เฝ่อร ออน ทัวร์ คลาวนํ ลัฝ อิน ยุร ซิ๊ที่)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])
Rollin’ over, i look up there’s still so far to go, so much time, Rollin over, I look up there’s
(โรลลิน โอ๊เฝ่อร , ไอ ลุ๊ค อั๊พ แดร์ สทิลล โซ ฟาร์ ทู โก , โซ มัช ไทม์ , โรลลิน โอ๊เฝ่อร , ไอ ลุ๊ค อั๊พ แดร์)
still so far to go, it’s yo time, Rollin over, I look up there’s still so far to go, so much time,
(สทิลล โซ ฟาร์ ทู โก , อิทซ โย ไทม์ , โรลลิน โอ๊เฝ่อร , ไอ ลุ๊ค อั๊พ แดร์ สทิลล โซ ฟาร์ ทู โก , โซ มัช ไทม์ ,)
Rollin’ over, I look up there’s still so far to go, it’s yo time for your mind.
(โรลลิน โอ๊เฝ่อร , ไอ ลุ๊ค อั๊พ แดร์ สทิลล โซ ฟาร์ ทู โก , อิทซ โย ไทม์ ฟอร์ ยุร ไมนด์)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I got three body’s stuffed in my trunk i’m blowin’ red lights and bet i’m blowin’ heads off before
(ไอ ก็อท ทรี บ๊อดี้ สทั๊ฟฟ อิน มาย ทรังค แอม โบลวิน เร้ด ไล๊ท แซน เบ๊ท แอม โบลวิน เฮด ออฟฟ บีฟอร์)
i’m read any rights baby i’m outlaw. painted up and packin the bombs I stomp preps in the streets and
(แอม รี๊ด เอ๊นี่ ไร๊ท เบ๊บี้ แอม เอาทลอ เพ้นท อั๊พ แอนด์ แพคกิน เดอะ บอมบฺ ซาย สตอมพฺ พเร็พ ซิน เดอะ สทรีท แซน)
sound fire alarms b*tch run for your life we keep it wicked and scary, and we welcome to our world
(ซาวน์ด ไฟเออะร อะลาร์ม บี *tch รัน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ วี คี๊พ อิท วิค แอนด์ สเกลี่ , แอนด์ วี เว้ลคั่ม ทู เอ๊า เวิลด)
anything that you bury i throw meteors and fire balls through brick walls and got a thre foot d*ck for
(เอนอิธิง แดท ยู เบ๊อรี่ ไอ โธรว์ มีทิเออะ แซน ไฟเออะร บอล ทรู บริ๊ค วอลล์ แซน ก็อท ดา thre ฟุ้ท d*ck ฟอร์)
all your chick jaws. Walkin’ through the slums bout’ to strangle someone, maybe it’s accustom gotta
(ออล ยุร ชิค จอ วอคกิน ทรู เดอะ สลัม เบาท ทู สแตงเกิล ซัมวัน , เมบี อิทซ แอ๊คคัสต้อม กอททะ)
get it done, I live like that spirits haunting me like that, i’m lost in the ougi board ain’t never
(เก็ท ดิธ ดัน , ไอ ไล้ฝ ไล๊ค แดท สพีหริท ฮันติง มี ไล๊ค แดท , แอม ล็อซท อิน ดิ ougi บอร์ด เอน เน๊เฝ่อร์)
comin back. ou, ou
(คัมอิน แบ็ค อู , อู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rollin’ over คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น