เนื้อเพลง I Wanna Have Your Babies คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

What happens in Vegas stays in Vegas
( ว๊อท แฮ๊พเพ่น ซิน ฝีกะ สเทย์ ซิน ฝีกะ)
But what if it don’t?
(บั๊ท ว๊อท อิ๊ฟ อิท ด้อนท์)
What happens in my head stays in my head
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ซิน มาย เฮด สเทย์ ซิน มาย เฮด)
But sometimes it won’t
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท ว็อนท)
What if you knew what I was thinkin
(ว๊อท อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท ไอ วอส ติ้งกิน)
Would it make you like WOHHHHH!
(เวิด ดิท เม้ค ยู ไล๊ค WOHHHHH !)
Dont wanna risk puttin’ my foot in it
(ด้อนท์ วอนนา ริ๊ซค พันดิน มาย ฟุ้ท อิน หนิด)
So ill keep my mouth closed!
(โซ อิลล คี๊พ มาย เม๊าธ โคลส !)

All you hear is…
(ออล ยู เฮียร อีส)

mmm mmm m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gonna b*tton my lip So the truth dont slip
(กอนนะ บี *tton มาย ลิพ โซ เดอะ ทรู๊ธ ด้อนท์ สลิ๊พ)
mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gotta beep out what I really wanna shout
(กอททะ บีพ เอ๊าท ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เช๊าท)
Woops Did I say it out loud, did you find out
(วู๊ปสฺ ดิด ดาย เซย์ อิท เอ๊าท เลาด , ดิด ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
Get serious like crazy
(เก็ท ซี๊เรี๊ยส ไล๊ค คเรสิ)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
I see ’em springin up like daisies
(ไอ ซี เอ็ม springin อั๊พ ไล๊ค เดซซีสฺ)

Some of my feelings keep escapin’
(ซัม อ็อฝ มาย ฟีลอิง คี๊พ เอสเคปิน)
so I make it a joke
(โซ ไอ เม้ค อิท ดา โจ้ก)
Nonchalant I keep on fakin’
(นอนฌะแล็นท ไอ คี๊พ ออน เฟกิน)
So my heart dont get broke
(โซ มาย ฮาร์ท ด้อนท์ เก็ท บโรค)
Im in a big big big big ocean in a tiny little boat
(แอม อิน อะ บิ๊ก บิ๊ก บิ๊ก บิ๊ก โอ๊เชี่ยน อิน อะ ไท๊นี่ ลิ๊ทเทิ่ล โบ๊ท)
Ill only put the idea out there If I know its gonna float
(อิลล โอ๊นลี่ พุท ดิ ไอเดีย เอ๊าท แดร์ อิ๊ฟ ฟาย โนว์ อิทซ กอนนะ โฟล้ท)

All you hear is…
(ออล ยู เฮียร อีส)

mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gonna b*tton my lip
(กอนนะ บี *tton มาย ลิพ)
So the truth dont slip
(โซ เดอะ ทรู๊ธ ด้อนท์ สลิ๊พ)
mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gotta beep out
(กอททะ บีพ เอ๊าท)
What I really wanna shout
(ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เช๊าท)
Woops Did I say it out loud
(วู๊ปสฺ ดิด ดาย เซย์ อิท เอ๊าท เลาด)
Did you find out
(ดิด ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
Get serious like crazy
(เก็ท ซี๊เรี๊ยส ไล๊ค คเรสิ)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
I see ’em springin up like daisy’s
(ไอ ซี เอ็ม springin อั๊พ ไล๊ค เดสิ)

In my head there’s a slot machine
(อิน มาย เฮด แดร์ ซา ซล็อท แมชชีน)
And Im bettin’ you’re the one in my hopes and dreams
(แอนด์ แอม เบิ๊ดดิน ยัวร์ ดิ วัน อิน มาย โฮพ แซน ดรีม)

Trust me it would scare you if you knew what was goin’ on in my brain
(ทรัสท มี อิท เวิด สแคร์ ยู อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท วอส โกอิน ออน อิน มาย เบรน)
Trust me it would scare you that I’ve picked out the church all the schools all the names
(ทรัสท มี อิท เวิด สแคร์ ยู แดท แอฝ พิค เอ๊าท เดอะ เชิร์ช ออล เดอะ สคูล ซอร์ เดอะ เนม)
If you knew it was all about you every wish Every candle every coin in a fountain
(อิ๊ฟ ยู นยู อิท วอส ซอร์ อะเบ๊าท ยู เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊ช เอ๊เฝอร์รี่ แค๊นเดิ้ล เอ๊เฝอร์รี่ คอยนํ อิน อะ เฟานทิน)
Trust me it would scare you
(ทรัสท มี อิท เวิด สแคร์ ยู)

Thats why I go…
(แด้ท วาย ไอ โก)

mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)

mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)

Gonna b*tton my lip
(กอนนะ บี *tton มาย ลิพ)
So the truth dont slip
(โซ เดอะ ทรู๊ธ ด้อนท์ สลิ๊พ)
mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gotta beep out
(กอททะ บีพ เอ๊าท)
What I really wanna shout
(ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เช๊าท)
Woops Did I say it out loud
(วู๊ปสฺ ดิด ดาย เซย์ อิท เอ๊าท เลาด)
Did you find out
(ดิด ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
Get serious like crazy
(เก็ท ซี๊เรี๊ยส ไล๊ค คเรสิ)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
I see ’em springin up like daisy’s
(ไอ ซี เอ็ม springin อั๊พ ไล๊ค เดสิ)

mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)

Gonna b*tton my lip
(กอนนะ บี *tton มาย ลิพ)
So the truth dont slip
(โซ เดอะ ทรู๊ธ ด้อนท์ สลิ๊พ)
mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)
Gotta beep out
(กอททะ บีพ เอ๊าท)
What I really wanna shout
(ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เช๊าท)
Woops Did I say it out loud
(วู๊ปสฺ ดิด ดาย เซย์ อิท เอ๊าท เลาด)
Did you find out
(ดิด ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
Get serious like crazy
(เก็ท ซี๊เรี๊ยส ไล๊ค คเรสิ)
I wanna have your babies
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ ยุร เบบีสฺ)
I see ’em springin up like daisy’s
(ไอ ซี เอ็ม springin อั๊พ ไล๊ค เดสิ)

mmm mmm m m m m m
(อึม อึม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม เอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Have Your Babies คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น