เนื้อเพลง Hello Alone คำอ่านไทย Anberlin

Is this where the interstate ends?
( อีส ดิส แวร์ ดิ อีนเทิซเทท เอ็นด)
In coastal towns like this
(อิน โคซแท็ล ทาวน์ ไล๊ค ดิส)
Waiting for my world to cave under
(เวททิง ฟอร์ มาย เวิลด ทู เค๊ฝ อั๊นเด้อร)
We seem to invent ourselves [we seem to invent ourselves]
(วี ซีม ทู อินเฝ๊นท เอารเซลฝส [ วี ซีม ทู อินเฝ๊นท เอารเซลฝส ])
In the places left unknown
(อิน เดอะ เพลส เล๊ฟท อันโนน)
If hope could only find me out
(อิ๊ฟ โฮพ เคิด โอ๊นลี่ ไฟนด์ มี เอ๊าท)

Is this the end of everything we know? [We know]
(อีส ดิส ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง วี โนว์ [ วี โนว์ ])
This is the end of everything I am
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)

Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Hello! Hello!
(เฮ็ลโล ! เฮ็ลโล !)
Broken hearts like promises are left for lesser knowns
(บโรเค็น ฮาร์ท ไล๊ค พรอมอิซ แซร์ เล๊ฟท ฟอร์ เลซเซอะ โนน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Alone! Alone!
(อะโลน ! อะโลน !)
Cause the coldest winter’s thrive
(ค๊อส เดอะ โคลเดส วิ๊นเท่อร์ ธไรฝ)

Depression is the unholy ghost
(ดิพเรฌอัน อีส ดิ อันโฮลิ โก๊สท)
In the coastal towns of ahead
(อิน เดอะ โคซแท็ล ทาวน์ อ็อฝ อะเฮด)
Though I know a thousand names
(โธ ไอ โนว์ อะ เธ๊าซั่นด เนม)
I see my only friend
(ไอ ซี มาย โอ๊นลี่ เฟรน)
I’ve got the gun
(แอฝ ก็อท เดอะ กัน)
All I need is ten cents for the bullet
(ออล ไอ นี๊ด อีส เท็น เซ็นท ฟอร์ เดอะ บัลเล่)
I feel helpless, sleeping at best, waiting for your return
(ไอ ฟีล เฮลพเล็ซ , ซลีพพิง แอ็ท เบ๊สท์ , เวททิง ฟอร์ ยุร รีเทิร์น)
Are you ever coming home?
(อาร์ ยู เอ๊เฝ่อร์ คัมอิง โฮม)

Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Hello! Hello!
(เฮ็ลโล ! เฮ็ลโล !)
Broken hearts like promises are left for lesser knowns
(บโรเค็น ฮาร์ท ไล๊ค พรอมอิซ แซร์ เล๊ฟท ฟอร์ เลซเซอะ โนน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Alone! Alone!
(อะโลน ! อะโลน !)
Cause the coldest winter’s thrive on broken homes
(ค๊อส เดอะ โคลเดส วิ๊นเท่อร์ ธไรฝ ออน บโรเค็น โฮม)
Broken homes
(บโรเค็น โฮม)

Does anybody [Does anybody]
(โด เอนอิบอดิ [ โด เอนอิบอดิ ])
Do they ever listen? [Do they ever listen?]
(ดู เด เอ๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น [ ดู เด เอ๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ])
Does anybody [Does anybody]
(โด เอนอิบอดิ [ โด เอนอิบอดิ ])
Care at all?!
(แคร์ แอ็ท ดอร์ !)
Do they care at all?
(ดู เด แคร์ แอ็ท ดอร์)
Do they care at all?
(ดู เด แคร์ แอ็ท ดอร์)
Do they care at all?
(ดู เด แคร์ แอ็ท ดอร์)
Do you care at all? Do you care at all?!
(ดู ยู แคร์ แอ็ท ดอร์ ดู ยู แคร์ แอ็ท ดอร์ !)

Is this the end of everything we know? [We know]
(อีส ดิส ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง วี โนว์ [ วี โนว์ ])
This is the end of everything I am
(ดิส ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)

Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Hello! Hello!
(เฮ็ลโล ! เฮ็ลโล !)
Broken hearts like promises are left for lesser knowns
(บโรเค็น ฮาร์ท ไล๊ค พรอมอิซ แซร์ เล๊ฟท ฟอร์ เลซเซอะ โนน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Alone! Alone!
(อะโลน ! อะโลน !)
Cause the coldest winter’s thrive on broken homes
(ค๊อส เดอะ โคลเดส วิ๊นเท่อร์ ธไรฝ ออน บโรเค็น โฮม)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Hello! Hello!
(เฮ็ลโล ! เฮ็ลโล !)
Broken hearts like promises are left for lesser knowns
(บโรเค็น ฮาร์ท ไล๊ค พรอมอิซ แซร์ เล๊ฟท ฟอร์ เลซเซอะ โนน)
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ๊าท แดร์)
Alone! Alone!
(อะโลน ! อะโลน !)
From a lesser known I’m here
(ฟรอม มา เลซเซอะ โนน แอม เฮียร)
and there’s hope, there’s hope
(แอนด์ แดร์ โฮพ , แดร์ โฮพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello Alone คำอ่านไทย Anberlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น