เนื้อเพลง Haterz Everywhere คำอ่านไทย Rick Ross feat Junevile, B.O.B.

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ])
We got em goin down for the count
(วี ก็อท เอ็ม โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)
Lookin down at the ground
(ลุคกิน เดาน แอ็ท เดอะ กราวนด์)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count [ONE]
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ [ วัน ])
Lookin at da grounda [TWO]
(ลุคกิน แอ็ท ดา grounda [ ทู ])
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)

[B.O.B.:]
([ บี โอ บี : ])
Yes sir it’s the beef from the cataz
(เย็ซ เซ่อร์ อิทซ เดอะ บี๊ฟ ฟรอม เดอะ cataz)
Can’t see them enemies and the hataz
(แค็นท ซี เด็ม อียีมีสฺ แซน เดอะ hataz)
Real sharp on my thing like a razor
(เรียล ชาร์พ ออน มาย ทริง ไล๊ค เก เร๊เซ่อร์)
Blade come clean like a shape up
(เบลด คัม คลีน ไล๊ค เก เชพ อั๊พ)
So guess I got a game of tape up
(โซ เกสส ซาย ก็อท ดา เกม อ็อฝ เท๊พ อั๊พ)
But errrbody gotta feel the need to same some
(บั๊ท errrbody กอททะ ฟีล เดอะ นี๊ด ทู เซม ซัม)
Can’t speak up whenever you face em
(แค็นท สพี๊ค อั๊พ ฮเว็นเอฝเออะ ยู เฟซ เอ็ม)
That’s what you call microphone gangstas [was up]
(แด้ท ว๊อท ยู คอลลํ ไมคโระโฟน แก๊งซดา [ วอส อั๊พ ])
Yea I got em okie dokie
(เย ไอ ก็อท เอ็ม okie dokie)
Yea I’m raw you know my flow
(เย แอม รอว์ ยู โนว์ มาย โฟลว์)
Cause B.O.B. acting extra hard like a viagra overdose
(ค๊อส บี โอ บี แอคทิง เอ๊กซทร่า ฮาร์ด ไล๊ค เก วายเอก้า โอ๊เฝ่อร์โด่ส)
Talking that noise on all them songs
(ทอคอิง แดท น๊อยส ออน ออล เด็ม ซ็อง)
A buncha lil boys and ya’ll don’t look grown
(อะ บัญชา ลิล บอย แซน ยอล ด้อนท์ ลุ๊ค กโรน)
Those nikkas there and these nikkas here
(โฑส nikkas แดร์ แอนด์ ฑิส nikkas เฮียร)
But it don’t really matter cause they all jus clones
(บั๊ท ดิธ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ ค๊อส เด ออล ยูส โคโลน)
Go to school do the work be a lawyer
(โก ทู สคูล ดู เดอะ เวิ๊ร์ค บี อะ ล๊อเย่อร์)
Hell yea I’m all for the cause
(เฮ็ลล เย แอม ออล ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
They trynna get involved with the law sir
(เด ทายนา เก็ท อินโฝ๊ลฝ วิธ เดอะ ลอว์ เซ่อร์)
But a nikka will get caught with a moss burg
(บั๊ท ดา nikka วิล เก็ท คอท วิธ อะ ม็อซ เบิก)
And that jus fell on the track and song
(แอนด์ แดท ยูส เฟ็ล ออน เดอะ แทร็ค แอนด์ ซ็อง)
Don’t get it wrong this track is my own
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ รอง ดิส แทร็ค อีส มาย โอว์น)
Cause nikkas that slip don’t last long
(ค๊อส nikkas แดท สลิ๊พ ด้อนท์ ล๊าสท ลอง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We got em goin down for the count
(วี ก็อท เอ็ม โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)
Lookin down at the ground
(ลุคกิน เดาน แอ็ท เดอะ กราวนด์)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count [ONE]
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ [ วัน ])
Lookin at da grounda [TWO]
(ลุคกิน แอ็ท ดา grounda [ ทู ])
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go [Ross], where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก [ หรอช ] , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)

[RICK ROSS:]
([ ริค หรอช : ])
Hataz talk but they don’t count
(Hataz ท๊อล์ค บั๊ท เด ด้อนท์ เค้าทํ)
Still got a bird still got a ounce
(สทิลล ก็อท ดา เบิร์ด สทิลล ก็อท ดา อันซ)
Baby I got you a house
(เบ๊บี้ ไอ ก็อท ยู อะ เฮ้าส)
Hataz hatin on me
(Hataz แฮดดิน ออน มี)
Cause I’m more G
(ค๊อส แอม โม จี)
Big boss of the south [yea!]
(บิ๊ก บอส อ็อฝ เดอะ เซ๊าธ [ เย ! ])
Got more diamonds
(ก็อท โม ได๊ม่อนดํ)
Got more wips
(ก็อท โม wips)
Do more shinnin
(ดู โม shinnin)
Stack More chicks
(ซแท็ค โม ชิค)
I’m jus ridin straight profiling
(แอม ยูส ริดอิน สเทร๊ท profilings)
Yea I’m smiling with your b*tch
(เย แอม ซไมลอิง วิธ ยุร บี *tch)
V.I.P. don’t touch my sh*t
(วี ไอ พี ด้อนท์ ทั๊ช มาย ฌะ *ที)
Dade with me yea that’s my click
(เดด วิธ มี เย แด้ท มาย คลิ๊ก)
Shake them hataz watch me stop em all that want s*ck my D*CK
(เช้ค เด็ม hataz ว๊อทช มี สท๊อพ เอ็ม ออล แดท ว้อนท เอส *ck มาย D*CK)
They know what we came fo
(เด โนว์ ว๊อท วี เคม โฟ)
AK to your game go
(AK ทู ยุร เกม โก)
They got me under investigation they say I slang dope [What!?]
(เด ก็อท มี อั๊นเด้อร อินเฝซทิเกฌัน เด เซย์ ไอ ซแล็ง โดพ [ ว๊อท ! ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We got em goin down for the count[Ross]
(วี ก็อท เอ็ม โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ [ หรอช ])
Lookin down at the ground
(ลุคกิน เดาน แอ็ท เดอะ กราวนด์)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count [ONE]
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ [ วัน ])
Lookin at da grounda [TWO]
(ลุคกิน แอ็ท ดา grounda [ ทู ])
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)

[JUNEVILE:]
([ JUNEVILE : ])
Talking bout you when I roll away
(ทอคอิง เบาท ยู เว็น นาย โรลล อะเวย์)
When I’m around you you ain’t even got a word to say
(เว็น แอม อะราวนฺดฺ ยู ยู เอน อี๊เฝ่น ก็อท ดา เวิร์ด ทู เซย์)
And you tellin your folks you were gonna murder me
(แอนด์ ยู เทลลิน ยุร โฟล้ค ยู เวอ กอนนะ เม๊อร์เด้อร์ มี)
Got em goin to their car when they hear the plate
(ก็อท เอ็ม โกอิน ทู แดร์ คารํ เว็น เด เฮียร เดอะ เพล๊ท)
Ya’ll looking a man I’m looking at children
(ยอล ลุคอิง อะ แมน แอม ลุคอิง แอ็ท ชีลดเร็น)
Bored like a motherfukka what is you doin
(บอรฺ ไล๊ค เก motherfukka ว๊อท อีส ยู โดย)
New Orleans my city long been run
(นิว โอรีอินสฺ มาย ซิ๊ที่ ลอง บีน รัน)
Watch yourself you coming down you turn
(ว๊อทช ยุรเซลฟ ยู คัมอิง เดาน ยู เทิร์น)
You know what it is you been down that path
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ยู บีน เดาน แดท พาธ)
Talkin sh*t these clowns don’t have
(ทอคกิ่น ฌะ *ที ฑิส คลาวนํ ด้อนท์ แฮ็ฝ)
Like buying a car and putting it on my tap
(ไล๊ค บายอิ้ง อะ คารํ แอนด์ พูทดิง อิท ออน มาย แท็พ)
Puttin it on me and even on my staff
(พันดิน หนิด ออน มี แอนด์ อี๊เฝ่น ออน มาย สทัฟฟ)
You a mommas boy nikka you ain’t so rough
(ยู อะ มอมมา บอย nikka ยู เอน โซ รั๊ฟ)
Back in the hood you ain’t had no nuts
(แบ็ค อิน เดอะ ฮุด ยู เอน แฮ็ด โน นัท)
Me and my people use to beat you up
(มี แอนด์ มาย พี๊เพิ่ล ยู๊ส ทู บีท ยู อั๊พ)
Now you on top and think you to much [to much to much]
(นาว ยู ออน ท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค ยู ทู มัช [ ทู มัช ทู มัช ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We got em goin down for the count
(วี ก็อท เอ็ม โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)
Lookin down at the ground
(ลุคกิน เดาน แอ็ท เดอะ กราวนด์)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
That’s why we got hataz
(แด้ท วาย วี ก็อท hataz)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count [ONE]
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ [ วัน ])
Lookin at da grounda [TWO]
(ลุคกิน แอ็ท ดา grounda [ ทู ])
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
I think your a hata
(ไอ ทริ๊งค ยุร รา hata)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก)
Hataz everywhere we go, where we go,
(Hataz เอวี่แวร์ วี โก , แวร์ วี โก ,)
Hataz goin down for the count
(Hataz โกอิน เดาน ฟอร์ เดอะ เค้าทํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Haterz Everywhere คำอ่านไทย Rick Ross feat Junevile, B.O.B.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น