เนื้อเพลง Can’t Get Enough คำอ่านไทย Suede

I feel real now walking like a woman
( ไอ ฟีล เรียล นาว วอคกิง ไล๊ค เก วู๊แม่น)
and talking like a stone age man
(แอนด์ ทอคอิง ไล๊ค เก สโทน เอจ แมน)
I feel real now talking like Buddha and
(ไอ ฟีล เรียล นาว ทอคอิง ไล๊ค บูดดะ แอนด์)
doing it again
(ดูอิง อิท อะเกน)
I get kicks I rip it up kick it up
(ไอ เก็ท คิ๊ค ซาย ริพ อิท อั๊พ คิ๊ค อิท อั๊พ)
take it like a teenage tough
(เท้ค อิท ไล๊ค เก ที๊นเอ๊จ ทั๊ฟ)
And I feel real now talking like sugar
(แอนด์ ดาย ฟีล เรียล นาว ทอคอิง ไล๊ค ชู๊ก้าร)
and shaking that stuff
(แอนด์ เชคกิ้ง แดท สทั๊ฟฟ)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)

I feel schitzo everso psycho
(ไอ ฟีล schitzo everso ไซโคะ)
Kicking at an old tin can
(คิคกิ้ง แอ็ท แอน โอลด์ ทิน แคน)
I feel real like a man like a woman,
(ไอ ฟีล เรียล ไล๊ค เก แมน ไล๊ค เก วู๊แม่น ,)
like a woman, like a man
(ไล๊ค เก วู๊แม่น , ไล๊ค เก แมน)
I make deadspace feel like a head case
(ไอ เม้ค deadspace ฟีล ไล๊ค เก เฮด เค๊ส)
take it like a teenage tough
(เท้ค อิท ไล๊ค เก ที๊นเอ๊จ ทั๊ฟ)
I feel real now watching those wheels
(ไอ ฟีล เรียล นาว วัทชิง โฑส วีล)
and shaking that stuff,
(แอนด์ เชคกิ้ง แดท สทั๊ฟฟ ,)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)

Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)

I feel real now walking like a woman
(ไอ ฟีล เรียล นาว วอคกิง ไล๊ค เก วู๊แม่น)
and talking like a stone age man
(แอนด์ ทอคอิง ไล๊ค เก สโทน เอจ แมน)
I feel real now talking like Buddha and
(ไอ ฟีล เรียล นาว ทอคอิง ไล๊ค บูดดะ แอนด์)
doing it again
(ดูอิง อิท อะเกน)
So gimme this and gimme that
(โซ กีมมิ ดิส แซน กีมมิ แดท)
Smother me and gimme some of that bad stuff,
(ซมัฑเออะ มี แอนด์ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท แบ้ด สทั๊ฟฟ ,)
I feel real now talking like sugar
(ไอ ฟีล เรียล นาว ทอคอิง ไล๊ค ชู๊ก้าร)
and shaking that stuff,
(แอนด์ เชคกิ้ง แดท สทั๊ฟฟ ,)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)
Singing ” I can’t get enough ”
(ซิงกิง ” ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Get Enough คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น