เนื้อเพลง You Are My King คำอ่านไทย Chris Tomlin

I’m forgiven because you were forsaken
( แอม เฟาะกีฝเอ็น บิคอส ยู เวอ เฟาะเซคเอ็น)
I’m accepted, You were condemned
(แอม แอ๊คเซพท , ยู เวอ คอนเดมนํ)
I’m alive and well
(แอม อะไล๊ฝ แอนด์ เวลล)
Your spirit is within me
(ยุร สพีหริท อีส วิธอิน มี)
Because you died and rose again
(บิคอส ยู ดาย แอนด์ โรส อะเกน)

I’m forgiven because you were forsaken
(แอม เฟาะกีฝเอ็น บิคอส ยู เวอ เฟาะเซคเอ็น)
I’m accepted, you were condemned
(แอม แอ๊คเซพท , ยู เวอ คอนเดมนํ)
I’m alive and well
(แอม อะไล๊ฝ แอนด์ เวลล)
Your spirit is within me
(ยุร สพีหริท อีส วิธอิน มี)
Because you died and rose again
(บิคอส ยู ดาย แอนด์ โรส อะเกน)

Amazing love, how can it be?
(อะเมสอิง ลัฝ , ฮาว แคน หนิด บี)
That you, my king. would die for me
(แดท ยู , มาย คิง เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love, I know it’s true
(อะเมสอิง ลัฝ , ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Its my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
Amazing love how can it be?
(อะเมสอิง ลัฝ ฮาว แคน หนิด บี)
That my king would die for me
(แดท มาย คิง เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love I know it’s true
(อะเมสอิง ลัฝ ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Its my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
In all I do
(อิน ออล ไอ ดู)
I honor you
(ไอ ออนเออะ ยู)

I’m forgiven because you were forsaken
(แอม เฟาะกีฝเอ็น บิคอส ยู เวอ เฟาะเซคเอ็น)
I’m accepted, you were condemned
(แอม แอ๊คเซพท , ยู เวอ คอนเดมนํ)
I’m alive and well
(แอม อะไล๊ฝ แอนด์ เวลล)
Your spirit is within me
(ยุร สพีหริท อีส วิธอิน มี)
Because you died and rose again
(บิคอส ยู ดาย แอนด์ โรส อะเกน)

Amazing love how can it be
(อะเมสอิง ลัฝ ฮาว แคน หนิด บี)
That you, my king would die for me
(แดท ยู , มาย คิง เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love, I know its true
(อะเมสอิง ลัฝ , ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
It’s my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
Amazing love how can it be?
(อะเมสอิง ลัฝ ฮาว แคน หนิด บี)
That you, my king, would die for me
(แดท ยู , มาย คิง , เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love, I know its true
(อะเมสอิง ลัฝ , ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Its my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
In all I do I honor you
(อิน ออล ไอ ดู ไอ ออนเออะ ยู)

You are my king
(ยู อาร์ มาย คิง)
You are my king
(ยู อาร์ มาย คิง)
Jesus, You are my king
(จีสัซ , ยู อาร์ มาย คิง)
Jesus, You are my king
(จีสัซ , ยู อาร์ มาย คิง)

Amazing love, how can it be?
(อะเมสอิง ลัฝ , ฮาว แคน หนิด บี)
That you, my king, would die for me
(แดท ยู , มาย คิง , เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love, I know it’s true
(อะเมสอิง ลัฝ , ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Its my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
Amazing love, how can it be?
(อะเมสอิง ลัฝ , ฮาว แคน หนิด บี)
That you, my king would die for me
(แดท ยู , มาย คิง เวิด ดาย ฟอร์ มี)
Amazing love I know it’s true
(อะเมสอิง ลัฝ ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
Its my joy to honor you
(อิทซ มาย จอย ทู ออนเออะ ยู)
In all I do I honor you
(อิน ออล ไอ ดู ไอ ออนเออะ ยู)
In all I do honor you
(อิน ออล ไอ ดู ออนเออะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My King คำอ่านไทย Chris Tomlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น