เนื้อเพลง Big Jet Plane คำอ่านไทย Primal Scream

Fell from grace, I lost my faith
( เฟ็ล ฟรอม เกร๊ซ , ไอ ล็อซท มาย เฟท)
My heart feels like a stone
(มาย ฮาร์ท ฟีล ไล๊ค เก สโทน)
I’m payin’ the price of of a drunken night
(แอม เพย์อิน เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ อ็อฝ อะ ดรังคเอ็น ไน๊ท)
I’m wastin’ in the twilight zone
(แอม เวสดิน อิน เดอะ ทไวไล้ท โซน)

Broke the spell, I hate myself
(บโรค เดอะ สเพลล , ไอ เฮท ไมเซลฟ)
The light of love don’t shine
(เดอะ ไล๊ท อ็อฝ ลัฝ ด้อนท์ ไชน์)
A women’s touch can cost so much
(อะ วีมเอิน ทั๊ช แคน คอสทํ โซ มัช)
I’ve lost my pearl messin’ with swine
(แอฝ ล็อซท มาย เพิร์ล เมซซิน วิธ สไวน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Fly me home on a big jet plane
(ฟลาย มี โฮม ออน อะ บิ๊ก เจ๊ต เพลน)
Fly me home through the thunder and rain
(ฟลาย มี โฮม ทรู เดอะ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เรน)
Fly me home to the healin’ hands
(ฟลาย มี โฮม ทู เดอะ healin แฮนด์)
Fly me home to the promised land
(ฟลาย มี โฮม ทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)

Pain won’t quit, my head’s in bits
(เพน ว็อนท ควิท , มาย เฮด ซิน บิท)
Desire as sin is a jail
(ดีไซรํ แอส ซิน อีส ซา เจล)
I’ll make a vow and break a vow
(อิลล เม้ค เก โฝว แอนด์ เบร๊ค กา โฝว)
Oh, nothin’ beats a try but a fail*
(โอ , นอทติน บีท ซา ธราย บั๊ท ดา เฟล *)

[Chorus] [2x]
([ ค๊อรัส ] [ 2x ])

Take me home on a big jet plane
(เท้ค มี โฮม ออน อะ บิ๊ก เจ๊ต เพลน)
Take me home through the thunder and rain
(เท้ค มี โฮม ทรู เดอะ ธั๊นเด้อร์ แอนด์ เรน)
Take me home to the healin’ hands
(เท้ค มี โฮม ทู เดอะ healin แฮนด์)
Take me home to the promised land
(เท้ค มี โฮม ทู เดอะ พรอมอิซ แลนด์)
[Repeat to end]
([ รีพี๊ท ทู เอ็นด ])

Jesus Christ
(จีสัซ คไรซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Jet Plane คำอ่านไทย Primal Scream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น