เนื้อเพลง Senior Service คำอ่านไทย Elvis Costello

CHORUS:
( ค๊อรัส :)
senior service – junior dissatisfaction
(ซี๊เหนี่ย เซ๊อร์ฝิซ จู๊เหนี่ย ดิแซทิซแฟคฌัน)
it’s the breath you took too late
(อิทซ เดอะ บรี๊ทฺรฺ ยู ทุค ทู เหลท)
it’s a death that’s worse than fate
(อิทซ ซา เด้ท แด้ท เวิ๊ร์ส แฑ็น เฟ้ท)
senior service – junior dissatisfaction
(ซี๊เหนี่ย เซ๊อร์ฝิซ จู๊เหนี่ย ดิแซทิซแฟคฌัน)
though it may be second hand
(โธ อิท เมย์ บี เซ๊คคั่น แฮนด์)
it’s by no means second rate
(อิทซ บาย โน มีน เซ๊คคั่น เหรท)

I want your neck
(ไอ ว้อนท ยุร เน็ค)
I want the seat that you sit on
(ไอ ว้อนท เดอะ ซีท แดท ยู ซิท ออน)
I want your check
(ไอ ว้อนท ยุร เช็ค)
because they told me I would get out
(บิคอส เด โทลด มี ไอ เวิด เก็ท เอ๊าท)
I want to jump out your head
(ไอ ว้อนท ทู จั๊มพ เอ๊าท ยุร เฮด)
and watch it roll into the basket
(แอนด์ ว๊อทช อิท โรลล อิ๊นทู เดอะ บ๊าสเก็ต)
and if you should drop dead tonight
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เชิด ดรอพ เด้ด ทูไน๊ท)
then they won’t have to ask me twice
(เด็น เด ว็อนท แฮ็ฝ ทู อาสคฺ มี ทไวซ)

chorus
(ค๊อรัส)

they took me in the office
(เด ทุค มี อิน ดิ อ๊อฟฟิซ)
and they told me very carefully
(แอนด์ เด โทลด มี เฝ๊รี่ แคฟุลิ)
the way that I could benefit
(เดอะ เวย์ แดท ไอ เคิด เบ๊เนฝิต)
from death and disability
(ฟรอม เด้ท แอนด์ ดิซะบีลอิทิ)

chorus
(ค๊อรัส)

I want your company car
(ไอ ว้อนท ยุร คัมพะนิ คารํ)
I want your girlfriend in love
(ไอ ว้อนท ยุร เกลิลเฟรน อิน ลัฝ)
I want your place at the bar
(ไอ ว้อนท ยุร เพลส แอ็ท เดอะ บาร์)
because it’s always another man to chop off your head
(บิคอส อิทซ ออลเว อะน๊าเทร่อร์ แมน ทู ช๊อพ ออฟฟ ยุร เฮด)
and watch it roll into the basket
(แอนด์ ว๊อทช อิท โรลล อิ๊นทู เดอะ บ๊าสเก็ต)
and if you should drop dead tonight
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เชิด ดรอพ เด้ด ทูไน๊ท)
then they won’t have to ask me twice
(เด็น เด ว็อนท แฮ็ฝ ทู อาสคฺ มี ทไวซ)

chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Senior Service คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น