เนื้อเพลง Up to Me คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Everything went from bad to worse, money never changed a thing,
(เอ๊วี่ติง เว็นท ฟรอม แบ้ด ทู เวิ๊ร์ส , มั๊นนี่ เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ อะ ทริง ,)
Death kept followin’, trackin’ us down, at least I heard your bluebird sing.
(เด้ท เค็พท followin , แทคคิน อัซ เดาน , แอ็ท ลีซท ไอ เฮิด ยุร bluebird ซิง)
Now somebody’s got to show their hand, time is an enemy,
(นาว ซัมบอดี้ ก็อท ทู โชว์ แดร์ แฮนด์ , ไทม์ อีส แอน เอ๊นนิมี่ ,)
I know you’re long gone,
(ไอ โนว์ ยัวร์ ลอง กอน ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

If I’d thought about it I never would’ve done it, I guess I would’ve let it slide,
(อิ๊ฟ อาย ธอท อะเบ๊าท ดิธ ไอ เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป ดัน อิท , ไอ เกสส ซาย วูดเด็ป เล็ท ดิธ สไล๊ด ,)
If I’d lived my life by what others were thinkin’, the heart inside me would’ve died.
(อิ๊ฟ อาย ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ บาย ว๊อท อ๊อเธ่อร์ เวอ ติ้งกิน , เดอะ ฮาร์ท อิ๊นไซด์ มี วูดเด็ป ดาย)
I was just too stubborn to ever be governed by enforced insanity,
(ไอ วอส จั๊สท ทู ซทับเบิน ทู เอ๊เฝ่อร์ บี โก๊เฝิ่น บาย เอ็นฟอร์ซ อินแซนอิทิ ,)
Someone had to reach for the risin’ star,
(ซัมวัน แฮ็ด ทู รี๊ช ฟอร์ เดอะ รายซิน สทาร์ ,)
I guess it was up to me.
(ไอ เกสส ซิท วอส อั๊พ ทู มี)

Oh, the Union Central is pullin’ out and the orchids are in bloom,
(โอ , ดิ ยู๊เนี่ยน เซนทแร็ล อีส พลูลิน เอ๊าท แอนด์ ดิ อ๊อร์ขิด แซร์ อิน บลูม ,)
I’ve only got me one good shirt left and it smells of stale perfume.
(แอฝ โอ๊นลี่ ก็อท มี วัน กู๊ด เชิ๊ร์ท เล๊ฟท แอนด์ ดิท สเมลล์ อ็อฝ ซเทล เพ๊อร์ฟูม)
In fourteen months I’ve only smiled once and I didn’t do it consciously,
(อิน โฟทีน มั้นธ แอฝ โอ๊นลี่ สไมล์ วั๊นซ แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน ดู อิท คอนฌัซลิ ,)
Somebody’s got to find your trail,
(ซัมบอดี้ ก็อท ทู ไฟนด์ ยุร ทเรล ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

It was like a revelation when you betrayed me with your touch,
(อิท วอส ไล๊ค เก เรเฝะเลฌัน เว็น ยู บีเทรย์ มี วิธ ยุร ทั๊ช ,)
I’d just about convinced myself that nothin’ had changed that much.
(อาย จั๊สท อะเบ๊าท คอนฝิ๊นซํ ไมเซลฟ แดท นอทติน แฮ็ด เช้งจํ แดท มัช)
The old Rounder in the iron mask slipped me the master key,
(ดิ โอลด์ Rounder อิน ดิ ไอ๊อ้อน แมสค สลิป มี เดอะ ม๊าสเต้อร์ คีย์ ,)
Somebody had to unlock your heart,
(ซัมบอดี้ แฮ็ด ทู อันลอค ยุร ฮาร์ท ,)
He said it was up to me.
(ฮี เซ็ด ดิท วอส อั๊พ ทู มี)

Well, I watched you slowly disappear down into the officers’ club,
(เวลล , ไอ ว๊อทช ยู ซโลลิ ดิสแอ๊พเพียร์ เดาน อิ๊นทู ดิ อ็อฟฟิสเซอะ คลับ ,)
I would’ve followed you in the door but I didn’t have a ticket stub.
(ไอ วูดเด็ป ฟ๊อลโล่ว ยู อิน เดอะ ดอร์ บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ทิ๊คเค๊ท ซทับ)
So I waited all night ’til the break of day, hopin’ one of us could get free,
(โซ ไอ เว้ท ออล ไน๊ท ทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์ , โฮพปิน วัน อ็อฝ อัซ เคิด เก็ท ฟรี ,)
When the dawn came over the river bridge,
(เว็น เดอะ ดอว์น เคม โอ๊เฝ่อร เดอะ ริ๊เฝ่อร์ บริดจ ,)
I knew it was up to me.
(ไอ นยู อิท วอส อั๊พ ทู มี)

Oh, the only decent thing I did when I worked as a postal clerk
(โอ , ดิ โอ๊นลี่ ดีเซ็นท ทริง ไอ ดิด เว็น นาย เวิ๊ร์ค แอส ซา โพซแท็ล เคิร์ค)
Was to haul your picture down off the wall near the cage where I used to work.
(วอส ทู ฮอล ยุร พิ๊คเจ้อร์ เดาน ออฟฟ เดอะ วอลล์ เนียร์ เดอะ เค้จ แวร์ ไอ ยู๊ส ทู เวิ๊ร์ค)
Was I a fool or not to try to protect your identity?
(วอส ซาย อะ ฟูล ออ น็อท ทู ธราย ทู โพรเท๊คท ยุร ไอเดนทิทิ)
You looked a little burned out, my friend,
(ยู ลุ๊ค อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์น เอ๊าท , มาย เฟรน ,)
I thought it might be up to me.
(ไอ ธอท ดิธ ไมท บี อั๊พ ทู มี)

Well, I met somebody face to face and I had to remove my hat,
(เวลล , ไอ เม็ท ซัมบอดี้ เฟซ ทู เฟซ แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู รีมู๊ฝ มาย แฮ็ท ,)
She’s everything I need and love but I can’t be swayed by that.
(ชี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด แอนด์ ลัฝ บั๊ท ไอ แค็นท บี ซเว บาย แดท)
It frightens me, the awful truth of how sweet life can be,
(อิท frightens มี , ดิ ออฟุล ทรู๊ธ อ็อฝ ฮาว สวี้ท ไล๊ฟ แคน บี ,)
But she ain’t a-gonna make me move,
(บั๊ท ชี เอน ดา กอนนะ เม้ค มี มู๊ฝ ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

We heard the Sermon on the Mount and I knew it was too complex,
(วี เฮิด เดอะ เซอมัน ออน เดอะ เมานท แอนด์ ดาย นยู อิท วอส ทู คอมเพล็กซ์ ,)
It didn’t amount to anything more than what the broken glass reflects.
(อิท ดิ๊นอิน อะเม๊าท ทู เอนอิธิง โม แฑ็น ว๊อท เดอะ บโรเค็น กล๊าสส รีเฟล็คท)
When you bite off more than you can chew you pay the penalty,
(เว็น ยู ไบ้ท์ ออฟฟ โม แฑ็น ยู แคน ชิว ยู เพย์ เดอะ เพนแอ็ลทิ ,)
Somebody’s got to tell the tale,
(ซัมบอดี้ ก็อท ทู เทลล เดอะ เทล ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

Well, Dupree came in pimpin’ tonight to the Thunderbird Cafe,
(เวลล , Dupree เคม อิน พิมปิน ทูไน๊ท ทู เดอะ Thunderbird แคะเฟ ,)
Crystal wanted to talk to him, I had to look the other way.
(ครีซแท็ล ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ฮิม , ไอ แฮ็ด ทู ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์)
Well, I just can’t rest without you, love, I need your company,
(เวลล , ไอ จั๊สท แค็นท เรสท วิธเอ๊าท ยู , ลัฝ , ไอ นี๊ด ยุร คัมพะนิ ,)
But you ain’t a-gonna cross the line,
(บั๊ท ยู เอน ดา กอนนะ ครอสสํ เดอะ ไลน์ ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

There’s a note left in the bottle, you can give it to Estelle,
(แดร์ ซา โน๊ท เล๊ฟท อิน เดอะ บ๊อทเทิ่ล , ยู แคน กี๊ฝ อิท ทู เอสเตล ,)
She’s the one you been wond’rin’ about, but there’s really nothin’ much to tell.
(ชี ดิ วัน ยู บีน wondrin อะเบ๊าท , บั๊ท แดร์ ริแอ็ลลิ นอทติน มัช ทู เทลล)
We both heard voices for a while, now the rest is history,
(วี โบทรฺ เฮิด ว๊อยซ์ ฟอร์ รา ไวล์ , นาว เดอะ เรสท อีส ฮิสทรี่ ,)
Somebody’s got to cry some tears,
(ซัมบอดี้ ก็อท ทู คราย ซัม เทียร์ ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

So go on, boys, and play your hands, life is a pantomime,
(โซ โก ออน , บอย , แอนด์ เพลย์ ยุร แฮนด์ , ไล๊ฟ อีส ซา แพนโทะไมม ,)
The ringleaders from the county seat say you don’t have all that much time.
(เดอะ ริงลีเดอร์ ฟรอม เดอะ เคานทิ ซีท เซย์ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ออล แดท มัช ไทม์)
And the girl with me behind the shades, she ain’t my property,
(แอนด์ เดอะ เกิร์ล วิธ มี บีฮายน์ เดอะ เฉด , ชี เอน มาย พร๊อพเพอร์ที่ ,)
One of us has got to hit the road,
(วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ก็อท ทู ฮิท เดอะ โร้ด ,)
I guess it must be up to me.
(ไอ เกสส ซิท มัสท์ บี อั๊พ ทู มี)

And if we never meet again, baby, remember me,
(แอนด์ อิ๊ฟ วี เน๊เฝ่อร์ มี๊ท อะเกน , เบ๊บี้ , รีเม๊มเบ่อร์ มี ,)
How my lone guitar played sweet for you that old-time melody.
(ฮาว มาย โลน กิทา เพลย์ สวี้ท ฟอร์ ยู แดท โอลด์ ไทม์ เมลโอะดิ)
And the harmonica around my neck, I blew it for you, free,
(แอนด์ เดอะ ฮามอนอิคะ อะราวนฺดฺ มาย เน็ค , ไอ บลู อิท ฟอร์ ยู , ฟรี ,)
No one else could play that tune,
(โน วัน เอ๊ลส เคิด เพลย์ แดท จูน ,)
You know it was up to me.
(ยู โนว์ อิท วอส อั๊พ ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up to Me คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น