เนื้อเพลง Don’t Trust Me คำอ่านไทย 3OH!3

Black dress with the tights underneath
( แบล๊ค เดรส วิธ เดอะ ไท๊ท อันเดอะนีธ)
I’ve got the breath of the last cigarette on my teeth
(แอฝ ก็อท เดอะ บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เดอะ ล๊าสท ซิกะเรท ออน มาย ทีท)
And she’s an actress, but she ain’t got no need
(แอนด์ ชี แอน แอคทเร็ซ , บั๊ท ชี เอน ก็อท โน นี๊ด)
She’s got money from parents in a trust fund back east
(ชี ก็อท มั๊นนี่ ฟรอม พ๊าร์เร้นท ซิน อะ ทรัสท ฟันด แบ็ค อี๊สท)

Tongues always pressed to your cheeks
(ทั๊ง ออลเว เพรส ทู ยุร ชีค)
While my tongue is on the inside of some other girl’s teeth
(ไวล์ มาย ทั๊ง อีส ออน ดิ อิ๊นไซด์ อ็อฝ ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ทีท)
Tell your boyfriend if he says he’s got beef
(เทลล ยุร บอยเฟรน อิ๊ฟ ฮี เซย์ อีส ก็อท บี๊ฟ)
That I’m a vegetarian and I ain’t f*cking scared of him
(แดท แอม มา เฝ๊ทะเรี่ยน แอนด์ ดาย เอน เอฟ *คิง ซคา อ็อฝ ฮิม)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

X’s on the back of your hands
(Xs ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร แฮนด์)
Washed them in the bathroom to drink like the bands
(ว๊อช เด็ม อิน เดอะ บาทรูม ทู ดริ๊งค ไล๊ค เดอะ แบนด์)
And the set list you stole off the stage
(แอนด์ เดอะ เซ็ท ลิสท ยู ซโทล ออฟฟ เดอะ สเท๊จ)
Has red and purple lipstick all over the page
(แฮ็ส เร้ด แอนด์ เพ๊อร์เพิ่ล ลิพซทิค ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เพจ)

Bruises cover your arms
(บรูส โค๊ฝเฝ่อร์ ยุร อาร์ม)
Shaking in the fingers with the bottle in your palm
(เชคกิ้ง อิน เดอะ ฟิ๊งเก้อร วิธ เดอะ บ๊อทเทิ่ล อิน ยุร พาล์ม)
And the best is, no one knows who you are
(แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ อีส , โน วัน โนว์ ฮู ยู อาร์)
Just another girl alone at the bar
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล อะโลน แอ็ท เดอะ บาร์)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

Shush girl, shut your lips
(Shush เกิร์ล , ชั๊ท ยุร ลิพ)
Do the Helen Keller and talk with your hips
(ดู เดอะ Helen Keller แอนด์ ท๊อล์ค วิธ ยุร ฮิพ)
I said shush girl, shut your lips
(ไอ เซ็ด shush เกิร์ล , ชั๊ท ยุร ลิพ)
Do the Helen Keller and talk with your hips
(ดู เดอะ Helen Keller แอนด์ ท๊อล์ค วิธ ยุร ฮิพ)
I said shush girl, shut your lips
(ไอ เซ็ด shush เกิร์ล , ชั๊ท ยุร ลิพ)
Do the Helen Keller and talk with your hips
(ดู เดอะ Helen Keller แอนด์ ท๊อล์ค วิธ ยุร ฮิพ)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

She wants to touch me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ทั๊ช มี , ว๊าฮู)
She wants to love me, wahoo
(ชี ว้อนท ทู ลัฝ มี , ว๊าฮู)
She’ll never leave me, wahoo, wahoo hoo hoo
(เชลล์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , ว๊าฮู , ว๊าฮู ฮู ฮู)
Don’t trust a ho
(ด้อนท์ ทรัสท ดา โฮ)
Never trust a ho
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ดา โฮ)
Won’t trust a ho
(ว็อนท ทรัสท ดา โฮ)
Because the ho won’t trust me
(บิคอส เดอะ โฮ ว็อนท ทรัสท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Trust Me คำอ่านไทย 3OH!3

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น