เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Crossbreed

My last, chance at sex was simple enough where I could breathe Why can’t,
( มาย ล๊าสท , แช้นซํ แอ็ท เซ็กซ วอส ซิ๊มเพิ่ล อีน๊าฟ แวร์ ไอ เคิด บรีฑ วาย แค็นท ,)
everthing just be a certain way to let me see common sense, would tell me that
(อีเวอร์ติง จั๊สท บี อะ เซ๊อร์เท่น เวย์ ทู เล็ท มี ซี ค๊อมมอน เซ้นส , เวิด เทลล มี แดท)
the cancers eating right through me and failed tests, would tell me
(เดอะ แค๊นเซ่อร์ อีสดิง ไร๊ท ทรู มี แอนด์ เฟล เทสท์ , เวิด เทลล มี)
that my life’s in jeopardy
(แดท มาย ไล๊ฟ ซิน เจ๊พาร์ดี้)

Why can’t I breathe one more time
(วาย แค็นท ไอ บรีฑ วัน โม ไทม์)

My last, chance at life was spent trying to burn the world with you I guess,
(มาย ล๊าสท , แช้นซํ แอ็ท ไล๊ฟ วอส ซเพ็นท ทไรอิง ทู เบิร์น เดอะ เวิลด วิธ ยู ไอ เกสส ,)
it’s easier with three people trying to kill me
(อิทซ อีสไซน์ วิธ ทรี พี๊เพิ่ล ทไรอิง ทู คิลล์ มี)

Why can’t I breathe one more time So I can breathe again just breathe
(วาย แค็นท ไอ บรีฑ วัน โม ไทม์ โซ ไอ แคน บรีฑ อะเกน จั๊สท บรีฑ)

fallen down so low it burns me it’s tim to change the scene faith is one way to
(ฟอลเล็น เดาน โซ โลว อิท เบิร์น มี อิทซ ทิม ทู เช้งจํ เดอะ ซีน เฟท อีส วัน เวย์ ทู)
relieve me you built this up so help me breathe
(รีลี๊ฝ มี ยู บิลท ดิส อั๊พ โซ เฮ้ลพ มี บรีฑ)

So I can breathe again why can’t I breathe one more time
(โซ ไอ แคน บรีฑ อะเกน วาย แค็นท ไอ บรีฑ วัน โม ไทม์)

You’re paralyzed I can’t breathe
(ยัวร์ แพระไลส ดาย แค็นท บรีฑ)

Why can’t I breathe One more time
(วาย แค็นท ไอ บรีฑ วัน โม ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe คำอ่านไทย Crossbreed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น