เนื้อเพลง Oh, Pretty Woman คำอ่านไทย John Mellencamp

Written by Roy Orbison, Bill Bees
( วึ้น บาย รอย Orbison , บิลล์ บี)

Pretty woman, walkin’ down the street.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , วอคกิน เดาน เดอะ สทรีท)
Pretty woman, the kind I’d like to meet,
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , เดอะ ไคนด์ อาย ไล๊ค ทู มี๊ท ,)
Pretty woman, I don’t believe you.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู)
You’re not the truth.
(ยัวร์ น็อท เดอะ ทรู๊ธ)
No one could look as good as you.
(โน วัน เคิด ลุ๊ค แอส กู๊ด แอส ยู)
Mercy
(เม๊อร์ซี่)
Pretty woman, won’t you pardon me.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ว็อนท ยู พ๊าร์ด่อน มี)
Pretty woman, I couldn’t help but see,
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท ซี ,)
Pretty woman, you look lovely as can be.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ยู ลุ๊ค ลัฝลิ แอส แคน บี)
Are you lonely just like me?
(อาร์ ยู โลนลิ จั๊สท ไล๊ค มี)
Kiss me
(คิซ มี)
Pretty woman stop a while.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น สท๊อพ อะ ไวล์)
Pretty woman won’t you talk a while.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น ว็อนท ยู ท๊อล์ค กา ไวล์)
Pretty woman give your smile to me.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น กี๊ฝ ยุร สไมล์ ทู มี)
Pretty woman, yeah, yeah, yeah.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , เย่ , เย่ , เย่)
Pretty woman, won’t you look my way.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ว็อนท ยู ลุ๊ค มาย เวย์)
Pretty woman, won’t you say you’ll stay with me.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ว็อนท ยู เซย์ โยว สเทย์ วิธ มี)
‘Cause I need you, hey I’ll treat you right.
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู , เฮ อิลล ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
Come with me baby, you can be mine tonight.
(คัม วิธ มี เบ๊บี้ , ยู แคน บี ไมน์ ทูไน๊ท)
ahhhhh, ahhhh
(อา~ , อา)
Pretty woman, hey don’t walk on by.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , เฮ ด้อนท์ ว๊อล์ค ออน บาย)
Pretty woman, don’t make me cry.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ด้อนท์ เม้ค มี คราย)
Pretty woman, don’t you walk away, hey! OK.
(พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ , เฮ ! โอเค)
If that’s the way it must be, OK.
(อิ๊ฟ แด้ท เดอะ เวย์ อิท มัสท์ บี , โอเค)
I guess I’ll go on home, cause it’s si late.
(ไอ เกสส อิลล โก ออน โฮม , ค๊อส อิทซ si เหลท)
There’ll be tomorrow night, BUT WAIT!
(เดอะเรล บี ทูม๊อโร่ว ไน๊ท , บั๊ท เว้ท !)
What do I see?
(ว๊อท ดู ไอ ซี)
Is she walking back to me?
(อีส ชี วอคกิง แบ็ค ทู มี)
Yeah, she’s walking back to me!
(เย่ , ชี วอคกิง แบ็ค ทู มี !)
Wohoo PRETTY WOMAN!
(Wohoo พริ๊ทที่ วู๊แม่น !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh, Pretty Woman คำอ่านไทย John Mellencamp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น