เนื้อเพลง Pipes of Peace คำอ่านไทย Paul McCartney

I Light A Candle To Our Love
( ไอ ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล ทู เอ๊า ลัฝ)
In Love Our Problems Disapper
(อิน ลัฝ เอ๊า โพร๊เบล่ม Disapper)
But All In All We Soon Discover
(บั๊ท ดอร์ อิน ออล วี ซูน ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That One And One Is All We Long To Hear
(แดท วัน แอนด์ วัน อีส ซอร์ วี ลอง ทู เฮียร)

All’round The World
(Allround เดอะ เวิลด)
Little Children Being Born To The World
(ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น บีอิง บอน ทู เดอะ เวิลด)
Got To Give Them All We Can ‘Til The War Is Won
(ก็อท ทู กี๊ฝ เด็ม ออล วี แคน ทิล เดอะ วอร์ อีส ว็อน)
Then Will The Work Be Done
(เด็น วิล เดอะ เวิ๊ร์ค บี ดัน)

Help Them To Learn [Help Them To Learn]
(เฮ้ลพ เด็ม ทู เลิร์น [ เฮ้ลพ เด็ม ทู เลิร์น ])
Songs Of Joy Instead Of Burn, Baby, Burn[Burn, Baby Burn]
(ซ็อง อ็อฝ จอย อินสเท๊ด อ็อฝ เบิร์น , เบ๊บี้ , เบิร์น [ เบิร์น , เบ๊บี้ เบิร์น ])
Let Us Show Them How To Play The Pipes Of Peace
(เล็ท อัซ โชว์ เด็ม ฮาว ทู เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)
Play The Pipes Of Peace
(เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)

Help Me To Learn
(เฮ้ลพ มี ทู เลิร์น)
Songs Of Joy Instead Of Burn, Baby, Burn
(ซ็อง อ็อฝ จอย อินสเท๊ด อ็อฝ เบิร์น , เบ๊บี้ , เบิร์น)
Won’t You Show Me To Play[How To Play] The Pipes Of Peace[Pipes Of Peace]
(ว็อนท ยู โชว์ มี ทู เพลย์ [ ฮาว ทู เพลย์ ] เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ [ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ ])
Play The Pipes Of Peace
(เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)

What Do You Say?[What Do You Say]
(ว๊อท ดู ยู เซย์ [ ว๊อท ดู ยู เซย์ ])
Will The Human Race Be Run In A Day? [In A Day]
(วิล เดอะ ฮิ๊วแมน เร้ซ บี รัน อิน อะ เดย์ [ อิน อะ เดย์ ])
Or Will Someone Save This Planet We’re Playing On?
(ออ วิล ซัมวัน เซฝ ดิส แพล๊เหน็ท เวีย พเลนิ่ง ออน)
Is It The Only One? [What Are We Going To Do?]
(อีส ซิท ดิ โอ๊นลี่ วัน [ ว๊อท อาร์ วี โกอิ้ง ทู ดู ])

Help Them To See [Help Them To See]
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ซี [ เฮ้ลพ เด็ม ทู ซี ])
That The People Here Are Like You And Me [You And Me]
(แดท เดอะ พี๊เพิ่ล เฮียร อาร์ ไล๊ค ยู แอนด์ มี [ ยู แอนด์ มี ])
Let Us Show Them How To Play[How To Play]The Pipes Of Peace [Pipes of peace]
(เล็ท อัซ โชว์ เด็ม ฮาว ทู เพลย์ [ ฮาว ทู เพลย์ ] เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ [ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ ])
Play, The Pipes Of Peace
(เพลย์ , เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)
Ooh___________________
(อู้ ___________________)

I Light A Candle To Our Love
(ไอ ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล ทู เอ๊า ลัฝ)
In Love Our Problems Disapper
(อิน ลัฝ เอ๊า โพร๊เบล่ม Disapper)
But All In All We Soon Discover
(บั๊ท ดอร์ อิน ออล วี ซูน ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That One And One Is All We Long To Hear
(แดท วัน แอนด์ วัน อีส ซอร์ วี ลอง ทู เฮียร)

All’round The World
(Allround เดอะ เวิลด)
Little Children Being Born To The World
(ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น บีอิง บอน ทู เดอะ เวิลด)
Got To Give Them All We Can ‘Til The War Is Won
(ก็อท ทู กี๊ฝ เด็ม ออล วี แคน ทิล เดอะ วอร์ อีส ว็อน)
Then Will The Work Be Done
(เด็น วิล เดอะ เวิ๊ร์ค บี ดัน)

Help Them To Learn [Help Them To Learn]
(เฮ้ลพ เด็ม ทู เลิร์น [ เฮ้ลพ เด็ม ทู เลิร์น ])
Songs Of Joy Instead Of Burn, Baby, Burn[Burn, Baby Burn]
(ซ็อง อ็อฝ จอย อินสเท๊ด อ็อฝ เบิร์น , เบ๊บี้ , เบิร์น [ เบิร์น , เบ๊บี้ เบิร์น ])
Let Us Show Them How To Play The Pipes Of Peace
(เล็ท อัซ โชว์ เด็ม ฮาว ทู เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)
Play The Pipes Of Peace
(เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)

Help Me To Learn
(เฮ้ลพ มี ทู เลิร์น)
Songs Of Joy Instead Of Burn, Baby, Burn
(ซ็อง อ็อฝ จอย อินสเท๊ด อ็อฝ เบิร์น , เบ๊บี้ , เบิร์น)
Won’t You Show Me To Play[How To Play] The Pipes Of Peace [Pipes Of Peace]
(ว็อนท ยู โชว์ มี ทู เพลย์ [ ฮาว ทู เพลย์ ] เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ [ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ ])
Play The Pipes Of Peace
(เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)

What Do You Say?[What Do You Say]
(ว๊อท ดู ยู เซย์ [ ว๊อท ดู ยู เซย์ ])
Will The Human Race Be Run In A Day? [In A Day]
(วิล เดอะ ฮิ๊วแมน เร้ซ บี รัน อิน อะ เดย์ [ อิน อะ เดย์ ])
Or Will Someone Save This Planet We’re Playing On?
(ออ วิล ซัมวัน เซฝ ดิส แพล๊เหน็ท เวีย พเลนิ่ง ออน)
Is It The Only One? [What Are We Going To Do?]
(อีส ซิท ดิ โอ๊นลี่ วัน [ ว๊อท อาร์ วี โกอิ้ง ทู ดู ])

Help Them To See [Help Them To See]
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ซี [ เฮ้ลพ เด็ม ทู ซี ])
That The People Here Are Like You And Me [You And Me]
(แดท เดอะ พี๊เพิ่ล เฮียร อาร์ ไล๊ค ยู แอนด์ มี [ ยู แอนด์ มี ])
Let Us Show Them How To Play[How To Play]The Pipes Of Peace [Pipesofpeace]
(เล็ท อัซ โชว์ เด็ม ฮาว ทู เพลย์ [ ฮาว ทู เพลย์ ] เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ [ Pipesofpeace ])
Play The Pipes Of Peace
(เพลย์ เดอะ ไพพ อ็อฝ พี๊ซ)
Ooh___________________
(อู้ ___________________)

I Light A Candle To Our Love
(ไอ ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล ทู เอ๊า ลัฝ)
In Love Our Problems Disapper
(อิน ลัฝ เอ๊า โพร๊เบล่ม Disapper)
But All In All We Soon Discover
(บั๊ท ดอร์ อิน ออล วี ซูน ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
That One And One Is All We Long To Hear
(แดท วัน แอนด์ วัน อีส ซอร์ วี ลอง ทู เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pipes of Peace คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น