เนื้อเพลง I Can’t Stop คำอ่านไทย Will Smith

Yo get off me
( โย เก็ท ออฟฟ มี)
Get off me
(เก็ท ออฟฟ มี)
Uh uh uh uh uh uh uh
(อา อา อา อา อา อา อา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Yo get your hands off me
(โย เก็ท ยุร แฮนด์ ออฟฟ มี)
Stop tryin’ to hold me down
(สท๊อพ ทายอิน ทู โฮลด์ มี เดาน)
Let me just move around
(เล็ท มี จั๊สท มู๊ฝ อะราวนฺดฺ)
Girl somethin’ done happened to me
(เกิร์ล ซัมติน ดัน แฮ๊พเพ่น ทู มี)
Swear to God somethin’ done snapped in me
(สแวร์ ทู ก๊อด ซัมติน ดัน snapped อิน มี)
I need the whole floor for us
(ไอ นี๊ด เดอะ โฮล ฟลอร์ ฟอร์ อัซ)
I’m about to bust mommy and it’s glorious
(แอม อะเบ๊าท ทู บัซท มอมมิ แอนด์ อิทซ กโลเรียซ)
I can’t seem to stop my feet
(ไอ แค็นท ซีม ทู สท๊อพ มาย ฟีท)
You hear my heart beat
(ยู เฮียร มาย ฮาร์ท บีท)
Digga digga digga digga digga digga digga
(ดิ๊กกา ดิ๊กกา ดิ๊กกา ดิ๊กกา ดิ๊กกา ดิ๊กกา ดิ๊กกา)
Oh lord I’m about to pass out
(โอ หลอร์ด แอม อะเบ๊าท ทู เพซ เอ๊าท)
But when the night is over I’m a be the last out
(บั๊ท เว็น เดอะ ไน๊ท อีส โอ๊เฝ่อร แอม มา บี เดอะ ล๊าสท เอ๊าท)
Sweat pourin’ in my eyes vision blurry
(สเว็ท โพวริน อิน มาย อาย ฝิ๊ชั่น บลูรี)
Even though my eyes is closed a see visions of her
(อี๊เฝ่น โธ มาย อาย ซิส โคลส อะ ซี ฝิ๊ชั่น อ็อฝ เฮอ)
Uma siente mami in me coca
(อุมา siente มัมมี อิน มี โคกา)
Estoy bien livin’ la vida loca
(Estoy บีเอิน ลีฝอิน ลา vida โลเค)
Heart jumpin’ and pumpin’ it’s about to pop
(ฮาร์ท จัมปิน แอนด์ พัมปิน อิทซ อะเบ๊าท ทู พ็อพ)
But don’t tell me nothin’ back up
(บั๊ท ด้อนท์ เทลล มี นอทติน แบ็ค อั๊พ)

I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

The way you press against me
(เดอะ เวย์ ยู เพรส อะเก๊นสท มี)
You messin’ with me
(ยู เมซซิน วิธ มี)
The way that dress is fittin’ has got to be forbidden
(เดอะ เวย์ แดท เดรส ซิส ฟิทดิน แฮ็ส ก็อท ทู บี ฟอร์บีดเดน)
No reason for sercurity I’m feeling secure
(โน รี๊ซั่น ฟอร์ sercurity แอม ฟีลอิง เซ๊คเคียวร์)
You guardin’ my body baby come on and give me some more
(ยู guardin มาย บ๊อดี้ เบ๊บี้ คัมมอน แอนด์ กี๊ฝ มี ซัม โม)
If all these people wasn’t in here flocking around
(อิ๊ฟ ออล ฑิส พี๊เพิ่ล วอสซึ้น อิน เฮียร flockings อะราวนฺดฺ)
I’d have you in the middle of the floor baby knockin’ you down
(อาย แฮ็ฝ ยู อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ฟลอร์ เบ๊บี้ นอคคิน ยู เดาน)
They’d be talkin’ about me when they walk in the house
(เดยฺ บี ทอคกิ่น อะเบ๊าท มี เว็น เด ว๊อล์ค อิน เดอะ เฮ้าส)
like hammers click click click gizza gizza gizza
(ไล๊ค แฮ๊มเมอร์ คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก gizza gizza gizza)
A damn shame how you do the damn thing
(อะ แดมนํ เชม ฮาว ยู ดู เดอะ แดมนํ ทริง)
Girl you off the damn chain
(เกิร์ล ยู ออฟฟ เดอะ แดมนํ เชน)
But you’re about to be tamed
(บั๊ท ยัวร์ อะเบ๊าท ทู บี เทม)
Look at ya
(ลุ๊ค แกท ยา)
Laughin’ and grinnin’ and dancin’ and spinnin’
(เลอกิน แอนด์ กรีนอิน แอนด์ แดนซิน แอนด์ สปินนิน)
It wasn’t my intention but you got be bridging my linen come on
(อิท วอสซึ้น มาย อินเทนฌัน บั๊ท ยู ก็อท บี bridgings มาย ลีนอิน คัมมอน)
Call the doctor get me a respirator
(คอลลํ เดอะ ด๊อคเท่อร์ เก็ท มี อะ เรซพิเรเทอะ)
Look into my eyes mom the pressure is rapidly rising
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย มัม เดอะ พเรฌเออะ อีส แรพอิดลิ ไรสอิง)
Arm around my neck and leg all around my theigh
(อาร์ม อะราวนฺดฺ มาย เน็ค แอนด์ เล้ก ออล อะราวนฺดฺ มาย theigh)
I feel like X you be gettin’ me next and you be gettin’ me high
(ไอ ฟีล ไล๊ค เอ๊กซฺ ยู บี เกดดิน มี เน๊กซท แอนด์ ยู บี เกดดิน มี ไฮฮ)
Dancin’ honey that’s how I like to play
(แดนซิน ฮั๊นนี่ แด้ท ฮาว ไอ ไล๊ค ทู เพลย์)
I’ll be Patrick Swayze you be Jennifer Grey
(อิลล บี แพทริค สเวซี่ ยู บี เจนนีเฟอร์ เกรย์)
High heel stelleto sexy straight out the ghetto
(ไฮฮ ฮีล stelleto เซคซิ สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ เกทโท)
She fire
(ชี ไฟเออะร)
It’s like I’m dancin’ with the devil’s tail
(อิทซ ไล๊ค แอม แดนซิน วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล เทล)
Uma siente mami in me coca
(อุมา siente มัมมี อิน มี โคกา)
Estoy bien livin’ la vida loca
(Estoy บีเอิน ลีฝอิน ลา vida โลเค)
Heart jumpin’ and pumpin’ it’s about to pop
(ฮาร์ท จัมปิน แอนด์ พัมปิน อิทซ อะเบ๊าท ทู พ็อพ)
But don’t tell me nothin’ back up
(บั๊ท ด้อนท์ เทลล มี นอทติน แบ็ค อั๊พ)

I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
Uh uh make it hot momma
(อา อา เม้ค อิท ฮอท มอมมา)
Yeah yeah it’s like that
(เย่ เย่ อิทซ ไล๊ค แดท)
Let me see you work
(เล็ท มี ซี ยู เวิ๊ร์ค)
Uh uh yeah yeah it’s like that baby
(อา อา เย่ เย่ อิทซ ไล๊ค แดท เบ๊บี้)
Yo yo let me see you work let me see you work
(โย โย เล็ท มี ซี ยู เวิ๊ร์ค เล็ท มี ซี ยู เวิ๊ร์ค)

Yo it’s like a dream or a TV show a cinema scene
(โย อิทซ ไล๊ค เก ดรีม ออ รา ทีวี โชว์ อะ ซีนอิมะ ซีน)
Brotha only dancin’ lombada people treatin’ me mean
(บอตดา โอ๊นลี่ แดนซิน lombada พี๊เพิ่ล ทรีดิน มี มีน)
Why they be flippin’ and trippin’ and chasin’ me down?
(วาย เด บี ฟริพพิน แอนด์ ทริพพิน แอนด์ เช๊ซิน มี เดาน)
Rippin’ on me racin’ around disgracin’ the sound
(ริพปิน ออน มี เรซิน อะราวนฺดฺ disgracin เดอะ ซาวน์ด)
Got me on the run
(ก็อท มี ออน เดอะ รัน)
Runnin’ for havin’ fun
(รูนนิน ฟอร์ เฮฝวิน ฟัน)
The way they come and attackin’ they act like I had a gun
(เดอะ เวย์ เด คัม แอนด์ attackin เด แอ๊คท ไล๊ค ไก แฮ็ด อะ กัน)
Cops give me room
(ค็อพ กี๊ฝ มี รูม)
Stop tryin’ to give me doom
(สท๊อพ ทายอิน ทู กี๊ฝ มี ดูม)
They got me like mararararararara mmmmmrrrrrrrmmmmmmmm
(เด ก็อท มี ไล๊ค mararararararara mmmmmrrrrrrrmmmmmmmm)
I don’t care who it is
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู อิท อีส)
I ain’t stoppin’ for helecopters I ain’t no fugitive
(ไอ เอน สตอปพิน ฟอร์ helecopters ซาย เอน โน ฟู๊จิถีฝ)
Bonny and Clide alive it’s me and my shorty
(บอนนิ แอนด์ Clide อะไล๊ฝ อิทซ มี แอนด์ มาย ชอร์ทดิง)
Get in front of me I don’t wanna hurt nobody
(เก็ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิร์ท โนบอดี้)
Uma siente mami in me coca
(อุมา siente มัมมี อิน มี โคกา)
Estoy bien livin’ la vida loca
(Estoy บีเอิน ลีฝอิน ลา vida โลเค)
Heart pumpin’ and jumpin’ it’s about to pop
(ฮาร์ท พัมปิน แอนด์ จัมปิน อิทซ อะเบ๊าท ทู พ็อพ)
S*ckers don’t you come no closer back up
(เอส *ckers ด้อนท์ ยู คัม โน โคลเซอร์ แบ็ค อั๊พ)

I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop [baby don’t hold me back] [don’t stop don’t stop]
(ไอ แค็นท สท๊อพ [ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ มี แบ็ค ] [ ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Da da da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Stop คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น