เนื้อเพลง Ain’t Nothin’ You Can Do คำอ่านไทย Van Morrison

[Deadric Malone, Joe Scott]
( [ Deadric Malone , โจ สคอตทฺ ])

When you got a headache
(เว็น ยู ก็อท ดา เฮดแฮ็ค)
An you try to soothe the pain
(แอน ยู ธราย ทู ซูฑ เดอะ เพน)
Go right back to sleep
(โก ไร๊ท แบ็ค ทู สลี๊พ)
And you’ll feel all right again
(แอนด์ โยว ฟีล ออล ไร๊ท อะเกน)

When ya got a backache
(เว็น ยา ก็อท ดา backache)
Little rubbin’ will see you through
(ลิ๊ทเทิ่ล รับบิน วิล ซี ยู ทรู)
When you got a heartache
(เว็น ยู ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

When you got a heartache
(เว็น ยู ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

A man can’t break a stone
(อะ แมน แค็นท เบร๊ค กา สโทน)
So he tried another lick
(โซ ฮี ทไร อะน๊าเทร่อร์ ลิค)
Iceman can’t break his ice, Lord
(Iceman แค็นท เบร๊ค ฮิส ไอ๊ซ์ , หลอร์ด)
So he tries another pick
(โซ ฮี ทรายส์ อะน๊าเทร่อร์ พิค)

An electric lights go out
(แอน อิเล๊คทริค ไล๊ท โก เอ๊าท)
Candle light will see you through
(แค๊นเดิ้ล ไล๊ท วิล ซี ยู ทรู)
When you got a heartache
(เว็น ยู ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)
When you got a heartache
(เว็น ยู ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)
Hey!
(เฮ !)

[Instrumental & guitar solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & กิทา โซ๊โล่ ])

Man can’t break a stone
(แมน แค็นท เบร๊ค กา สโทน)
So he tried another lick
(โซ ฮี ทไร อะน๊าเทร่อร์ ลิค)
Iceman can’t break his ice, Lord
(Iceman แค็นท เบร๊ค ฮิส ไอ๊ซ์ , หลอร์ด)
So he tried another pick
(โซ ฮี ทไร อะน๊าเทร่อร์ พิค)

‘Lectric lights go out
(Lectric ไล๊ท โก เอ๊าท)
A candle light will see you through
(อะ แค๊นเดิ้ล ไล๊ท วิล ซี ยู ทรู)
When ya got a heartache
(เว็น ยา ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

There ain’t nothin’ you can do, Lord
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู , หลอร์ด)
There ain’t nothin’ you can do, hey!
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู , เฮ !)
When you got a heartache
(เว็น ยู ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

Ev’ry time I think about it
(เอวรี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Ev’ry time I think about it
(เอวรี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
When ya got a heartache
(เว็น ยา ก็อท ดา ฮาทเทค)
There ain’t nothin’ you can do
(แดร์ เอน นอทติน ยู แคน ดู)

Ev’ry time I think about it
(เอวรี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Ev’ry time I think about it
(เอวรี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Ev’ry time I think about it
(เอวรี่ ไทม์ ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)

[Transcribed by ear, so corrections are welcome.]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร , โซ เคาะเรคฌัน แซร์ เว้ลคั่ม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Nothin’ You Can Do คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น