เนื้อเพลง I Remember California คำอ่านไทย R.E.M.

I remember redwood trees, bumper cars and wolverines
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ redwood ทรี , บัมเพอะ คารํ แซน วูลเฝอะรีน)
The ocean’s Trident submarines
(ดิ โอ๊เชี่ยน ทไรเด็นท ซั๊บมารีน)
Lemons, limes and tangerines
(เล๊ม่อน , ไลม แซน แทนเจะรีน)
I remember this. I remember traffic jams
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส ซาย รีเม๊มเบ่อร์ แทร๊ฟฟิ๊ค แจม)
Motor boys and girls with tans
(ม๊อเท่อร์ บอย แซน เกิร์ล วิธ แทน)
Nearly was and almost rans
(เนียลิ วอส แซน อ๊อลโมสท แร็น)
I remember this
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส)

History is made
(ฮิสทรี่ อีส เมด)
History is made to seem unfair
(ฮิสทรี่ อีส เมด ทู ซีม อันแฟ)

I recall that you were there
(ไอ รีคอลล แดท ยู เวอ แดร์)
Golden smile and shining hair
(โกลเด็น สไมล์ แอนด์ ชายนิง แฮร์)
I recall it wasn’t fair
(ไอ รีคอลล อิท วอสซึ้น แฟร์)
Recollect it wasn’t fair
(เรค็อลเลค ดิธ วอสซึ้น แฟร์)
Remembering it wasn’t fair outside
(รัเมมเบอร์ริง อิท วอสซึ้น แฟร์ เอ๊าทไซ้ด)

Low ebb, high tide
(โลว เอ็บ , ไฮฮ ไทด์)
The lowest ebb and highest tide
(เดอะ โลเอซท เอ็บ แอนด์ ฮายเอส ไทด์)
A symbol wave I must confide
(อะ ซิ๊มโบล เว๊ฝ ไอ มัสท์ ค็อนไฟด)
I guess we took us for a ride
(ไอ เกสส วี ทุค อัซ ฟอร์ รา ไรด์)
I guess it’s just a gesture
(ไอ เกสส อิทซ จั๊สท ดา เจซเชอะ)

I remember this defense
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส ดิเฟนซ)
Progress fails Pacific sense
(โพร๊เกรสส เฟล พะซีฟอิค เซ้นส)
All those sweet conspiracies
(ออล โฑส สวี้ท conspiracies)
I remember all these things
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ออล ฑิส ทริง)

I remember traffic jams
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แทร๊ฟฟิ๊ค แจม)
Motor boys and girls with tans
(ม๊อเท่อร์ บอย แซน เกิร์ล วิธ แทน)
Nearly was and almost rans
(เนียลิ วอส แซน อ๊อลโมสท แร็น)
I remember this…this
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส ดิส)

Low ebb, high tide
(โลว เอ็บ , ไฮฮ ไทด์)
The lowest ebb and highest tide
(เดอะ โลเอซท เอ็บ แอนด์ ฮายเอส ไทด์)
I guess we took us for a ride
(ไอ เกสส วี ทุค อัซ ฟอร์ รา ไรด์)
I guess its just a gesture.
(ไอ เกสส อิทซ จั๊สท ดา เจซเชอะ)

At the end of the continent
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ค๊อนทิเน้นทํ)
At the edge of the continent
(แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ ค๊อนทิเน้นทํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Remember California คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น