เนื้อเพลง Fashion คำอ่านไทย Rogue Traders

Fashion is the only cure
( แฟ๊ชั่น อีส ดิ โอ๊นลี่ เคียวรํ)
It always leaves you wanting more
(อิท ออลเว ลี๊ฝ ยู วอนทิง โม)
Fashion people know the score
(แฟ๊ชั่น พี๊เพิ่ล โนว์ เดอะ สคอร์)
Ah? Fashion!
(อา แฟ๊ชั่น !)

I’m just a slave to it all
(แอม จั๊สท ดา สเล๊ฝ ทู อิท ดอร์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Walking down the street feeling like she is complete
(วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท ฟีลอิง ไล๊ค ชี อีส คอมพลีท)
She’s got her Gucci, Prada, Louis, Saba
(ชี ก็อท เฮอ กู๊ซชี่ , พราดา , ลุอี , Saba)
Isn’t that neat
(อีสซึ่น แดท นี๊ท)
She thinks that everyone is looking as she’s passing them by
(ชี ทริ๊งค แดท เอ๊วี่วัน อีส ลุคอิง แอส ชี พาซซิง เด็ม บาย)
And everything looks better with heels three inches high
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ลุ๊ค เบ๊ทเท่อร์ วิธ ฮีล ทรี อินเชด ไฮฮ)

Fashion!
(แฟ๊ชั่น !)
Step back
(สเท็พ แบ็ค)
Every street’s a catwalk when you?re looking like that
(เอ๊เฝอร์รี่ สทรีท ซา catwalk เว็น ยู รี ลุคอิง ไล๊ค แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m just a slave to it all
(แอม จั๊สท ดา สเล๊ฝ ทู อิท ดอร์)
Get rich, stay kitch, give me another hit
(เก็ท ริ๊ช , สเทย์ kitch , กี๊ฝ มี อะน๊าเทร่อร์ ฮิท)
I’m just a slave to it all
(แอม จั๊สท ดา สเล๊ฝ ทู อิท ดอร์)
Couture, some more, fashion?s the only cure
(ครูทูเออ , ซัม โม , แฟ๊ชั่น เอส ดิ โอ๊นลี่ เคียวรํ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

Walking down the street with her new man no-one’s seen
(วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท วิธ เฮอ นิว แมน โน วัน ซีน)
She’s laughing, joking, smiling hoping everyone sees
(ชี ลาฟอิง , โจกิ้ง , ซไมลอิง โฮพปิง เอ๊วี่วัน ซี)
She’s got the perfect guy to match her image alright
(ชี ก็อท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท กาย ทู แหมทช์ เฮอ อิ๊มเมจ ออลไร๊ท)
She loves it when she sees the girls have envious eyes
(ชี ลัฝ ซิท เว็น ชี ซี เดอะ เกิร์ล แฮ็ฝ เอนเฝียซ อาย)

Fashion!
(แฟ๊ชั่น !)
Step back
(สเท็พ แบ็ค)
Every street’s a catwalk when you’re looking like that
(เอ๊เฝอร์รี่ สทรีท ซา catwalk เว็น ยัวร์ ลุคอิง ไล๊ค แดท)
Fashion!
(แฟ๊ชั่น !)
It’s so cool
(อิทซ โซ คูล)
When life is like a video and magazine shoot
(เว็น ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก ฝีดอิโอ แอนด์ แม๊กกาซีน ชู๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Fashion is the only cure
(แฟ๊ชั่น อีส ดิ โอ๊นลี่ เคียวรํ)
It always leaves you wanting more
(อิท ออลเว ลี๊ฝ ยู วอนทิง โม)
Fashion people know the score
(แฟ๊ชั่น พี๊เพิ่ล โนว์ เดอะ สคอร์)
Ah? Fashion!
(อา แฟ๊ชั่น !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fashion คำอ่านไทย Rogue Traders

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น