เนื้อเพลง How’s a Man Supposed to Change? คำอ่านไทย Blue

Yo, check it out
(โย , เช็ค อิท เอ๊าท)
First verse, drop it
(เฟิร์สท เฝิซ , ดรอพ อิท)

Lord knows I’m gonna make it.
(หลอร์ด โนว์ แอม กอนนะ เม้ค อิท)
To brighter days I’m on my way.
(ทู ไบท์เดอ เดย์ แอม ออน มาย เวย์)
I dreamed before and saw the way that I was misbehaving.
(ไอ ดรีม บีฟอร์ แอนด์ ซอว์ เดอะ เวย์ แดท ไอ วอส มิซบีเฮฝวิง)
Now I’m standing face to face.
(นาว แอม ซแทนดิง เฟซ ทู เฟซ)

To my reflection I can’t see it.
(ทู มาย ริฟเคลฌัน นาย แค็นท ซี อิท)
My vision’s blinded by the pain.
(มาย ฝิ๊ชั่น ไบลนฺดฺ บาย เดอะ เพน)
[‘Cause that’s how I feel]
([ ค๊อส แด้ท ฮาว ไอ ฟีล ])

My mirror’s broken.
(มาย มิเร่อร์ บโรเค็น)
I’ve been cursed with seven years of bad luck.
(แอฝ บีน เคอร์ส วิธ เซเฝ่น เยียร์ อ็อฝ แบ้ด ลัค)
Will the sorrow ever change.
(วิล เดอะ ซ๊อโร่ว เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So now my soul’s in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change.
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

So now my souls in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change.
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
How’s a man supposed to change?
(ฮาว ซา แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
Tell me
(เทลล มี)

My fear is growing old unhappy.
(มาย เฟียร์ อีส กโรอิง โอลด์ อันแฮพพิ)
Without my loved ones next to me.
(วิธเอ๊าท มาย ลัฝ วัน เน๊กซท ทู มี)
Ink on my skin has nearly faded.
(อิ๊งค ออน มาย สกิน แฮ็ส เนียลิ แฟ็ด)
Incarcerated for my sins.
(อินคาเซอะเรท ฟอร์ มาย ซิน)

To my reflection I can’t see it.
(ทู มาย ริฟเคลฌัน นาย แค็นท ซี อิท)
My vision’s blinded by the pain. [by the pain y’all]
(มาย ฝิ๊ชั่น ไบลนฺดฺ บาย เดอะ เพน [ บาย เดอะ เพน ยอล ])

My mirror’s broken.
(มาย มิเร่อร์ บโรเค็น)
I’ve been cursed with seven years of bad luck.
(แอฝ บีน เคอร์ส วิธ เซเฝ่น เยียร์ อ็อฝ แบ้ด ลัค)
Will the sorrow ever change.
(วิล เดอะ ซ๊อโร่ว เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
That’s right, by the pain
(แด้ท ไร๊ท , บาย เดอะ เพน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So now my soul’s in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change.
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

So now my soul’s in debt [soul’s in debt]
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ [ โซล ซิน เด็บ ])
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

Blue, sing
(บลู , ซิง)

How a man’s supposed to change
(ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

How am I supposed to change
(ฮาว แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

Blue
(บลู)

So now my souls in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

So now my soul’s in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

How’s a man supposed to change y’all?
(ฮาว ซา แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ ยอล)

Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
Tell me how a man’s supposed to change
(เทลล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)

So now my soul’s in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)
Tel me how a man’s supposed to change
(เทล มี ฮาว อะ แมน ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
So now my soul’s in debt.
(โซ นาว มาย โซล ซิน เด็บ)
I must regret.
(ไอ มัสท์ รีเกร๊ท)
I die and live another lonely day.
(ไอ ดาย แอนด์ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How’s a Man Supposed to Change? คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น