เนื้อเพลง Bye, Bye Love คำอ่านไทย Anne Murray

Bye bye love, bye bye happiness
( ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ แฮพพิเน็ซ)
Hello loneliness, I think I’m a gonna cry
(เฮ็ลโล โลนลิเน็ซ , ไอ ทริ๊งค แอม มา กอนนะ คราย)
Bye bye love, bye bye sweet caress
(ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ สวี้ท คะเรซ)
Hello emptiness, I feel like I could die
(เฮ็ลโล เอมทิเน็ซ , ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เคิด ดาย)
Bye, bye, my love, goodbye.
(ไบ , ไบ , มาย ลัฝ , กู๊ดบาย)

There goes my baby with someone new
(แดร์ โกซ มาย เบ๊บี้ วิธ ซัมวัน นิว)
He sure looks happy, I sure am blue
(ฮี ชัวร์ ลุ๊ค แฮ๊พพี่ , ไอ ชัวร์ แอ็ม บลู)
He was my baby till you stepped in
(ฮี วอส มาย เบ๊บี้ ทิลล์ ยู สตอปชฺ อิน)
Goodbye to romance that might have been.
(กู๊ดบาย ทู โรแม๊นซ์ แดท ไมท แฮ็ฝ บีน)

Bye bye love, bye bye happiness
(ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ แฮพพิเน็ซ)
Hello loneliness, I think I’m a gonna cry.
(เฮ็ลโล โลนลิเน็ซ , ไอ ทริ๊งค แอม มา กอนนะ คราย)
Bye bye love, bye bye sweet caress
(ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ สวี้ท คะเรซ)
Hello emptiness, I feel like I could die.
(เฮ็ลโล เอมทิเน็ซ , ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เคิด ดาย)
Bye, bye, my love, goodbye.
(ไบ , ไบ , มาย ลัฝ , กู๊ดบาย)

I’m through with you romance
(แอม ทรู วิธ ยู โรแม๊นซ์)
I’m through with love
(แอม ทรู วิธ ลัฝ)
I’m through with countin’ the stars above
(แอม ทรู วิธ เค๊าดิน เดอะ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
And here’s the reason that I’m so free
(แอนด์ เฮียร เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม โซ ฟรี)
My lovin’ baby is through with me.
(มาย ลัฝวิน เบ๊บี้ อีส ทรู วิธ มี)

Bye bye love, bye bye happiness
(ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ แฮพพิเน็ซ)
Hello loneliness, I think I’m a gonna cry.
(เฮ็ลโล โลนลิเน็ซ , ไอ ทริ๊งค แอม มา กอนนะ คราย)
Bye bye love, bye bye sweet caress
(ไบ ไบ ลัฝ , ไบ ไบ สวี้ท คะเรซ)
Hello emptiness, I feel like I could die.
(เฮ็ลโล เอมทิเน็ซ , ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เคิด ดาย)
Bye, bye, my love, goodbye.
(ไบ , ไบ , มาย ลัฝ , กู๊ดบาย)

Bye, bye, my love, goodbye.
(ไบ , ไบ , มาย ลัฝ , กู๊ดบาย)
Bye, bye, my love, goodbye…
(ไบ , ไบ , มาย ลัฝ , กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bye, Bye Love คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น