เนื้อเพลง Can’t Stop Thinking About You คำอ่านไทย Boyzone

Three months since we said goodbye
( ทรี มั้นธ ซิ๊นซ วี เซ็ด กู๊ดบาย)
We both know the reason why
(วี โบทรฺ โนว์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
It’s all about what’s right
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ว๊อท ไร๊ท)
That’s what you said
(แด้ท ว๊อท ยู เซ็ด)
Now you come back to fill this room
(นาว ยู คัม แบ็ค ทู ฟิลล ดิส รูม)
And you show that you thought this through
(แอนด์ ยู โชว์ แดท ยู ธอท ดิส ทรู)
Before we lose this life
(บีฟอร์ วี ลู้ส ดิส ไล๊ฟ)
There’s something I should tell you
(แดร์ ซัมติง ไอ เชิด เทลล ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
Hard I try
(ฮาร์ด ดาย ธราย)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Chills are creeping down my spine
(ชิล แซร์ ครีพปิ้ง เดาน มาย ซไพน)
Thoughts are playing on my mind
(ธอท แซร์ พเลนิ่ง ออน มาย ไมนด์)
Don’t care if I’m a fool for what I said
(ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ แอม มา ฟูล ฟอร์ ว๊อท ไอ เซ็ด)
There’s no expression on your face
(แดร์ โน เอ็คซพเรฌอัน ออน ยุร เฟซ)
The silence echoes in this place
(เดอะ ไซเล็นซ แอคโค ซิน ดิส เพลส)
Before the last goodbye
(บีฟอร์ เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย)
I just wanna hear you say
(ไอ จั๊สท วอนนา เฮียร ยู เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
Hard I try
(ฮาร์ด ดาย ธราย)
Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I couldn’t live a day without you
(ไอ คูดซึ่น ไล้ฝ อะ เดย์ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t wanna have to try
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ธราย)
Have to try
(แฮ็ฝ ทู ธราย)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Chills are creeping down my spine
(ชิล แซร์ ครีพปิ้ง เดาน มาย ซไพน)
Thoughts are playing on my mind
(ธอท แซร์ พเลนิ่ง ออน มาย ไมนด์)
Don’t care if I’m a fool
(ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ แอม มา ฟูล)
There’s something I should tell you
(แดร์ ซัมติง ไอ เชิด เทลล ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
Hard I try
(ฮาร์ด ดาย ธราย)

Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I couldn’t live a day without you
(ไอ คูดซึ่น ไล้ฝ อะ เดย์ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t wanna have to try
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ธราย)
Have to try
(แฮ็ฝ ทู ธราย)

Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
Hard I try
(ฮาร์ด ดาย ธราย)

Even though I try to
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ธราย ทู)
I can’t stop thinking about you
(ไอ แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
I couldn’t live a day without you
(ไอ คูดซึ่น ไล้ฝ อะ เดย์ วิธเอ๊าท ยู)
I don’t wanna have to try
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ธราย)
Have to try
(แฮ็ฝ ทู ธราย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop Thinking About You คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น