เนื้อเพลง Gimme Some More คำอ่านไทย Busta Rhymes

Yeah
( เย่)
As a shorty playing in the front yard of the crib
(แอส ซา ชอร์ทดิง พเลนิ่ง อิน เดอะ ฟร๊อนท ย๊าร์ด อ็อฝ เดอะ คริบ)
Fell down, and I bumped my head
(เฟ็ล เดาน , แอนด์ ดาย บั๊มพํ มาย เฮด)
Somebody helped me up and asked me if I bumped my head
(ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี อั๊พ แอนด์ อาสคฺ มี อิ๊ฟ ฟาย บั๊มพํ มาย เฮด)
I said ” Yeah ”
(ไอ เซ็ด ” เย่ “)
So then they said ” Oh so that mean we gon, you gon switch it on em’? ”
(โซ เด็น เด เซ็ด ” โอ โซ แดท มีน วี ก็อน , ยู ก็อน สวิทช์ อิท ออน เอ็ม “)
I said ” Yeah, Flipmode, Flipmode is the greatest ”
(ไอ เซ็ด ” เย่ , ฟริพโหมด , ฟริพโหมด อีส เดอะ เกสเดด “)
Knowing as a shorty, I was always told
(โนอิง แอส ซา ชอร์ทดิง , ไอ วอส ออลเว โทลด)
That if I ain’t gon’ be part of the greatest
(แดท อิ๊ฟ ฟาย เอน ก็อน บี พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกสเดด)
I gotta be the greatest myself
(ไอ กอททะ บี เดอะ เกสเดด ไมเซลฟ)

C’mon C’mon, Yeah, C’mon
(ซีมอน ซีมอน , เย่ , ซีมอน)
Yeah n*gga what, what a surprise
(เย่ เอ็น *gga ว๊อท , ว๊อท ดา เซอร์ไพร๊ส)
Get ya sumn’, make a n*gga close both of your eyes
(เก็ท ยา sumn , เม้ค เก เอ็น *gga โคลส โบทรฺ อ็อฝ ยุร อาย)
All my n*ggas gettin’ money capitalize
(ออล มาย เอ็น *ggas เกดดิน มั๊นนี่ แคพอิแทะไลส)
Die little small guy, we on the rise
(ดาย ลิ๊ทเทิ่ล สมอลล์ กาย , วี ออน เดอะ ไร๊ส)
Everything a n*gga touch platinumize
(เอ๊วี่ติง อะ เอ็น *gga ทั๊ช platinumize)
Fully equipped, you know we come wit’ all the supplies
(ฟูลลิ อิควีพท , ยู โนว์ วี คัม วิท ดอร์ เดอะ ซัพพลาย)
Got a big gun, and I’ma show you the size
(ก็อท ดา บิ๊ก กัน , แอนด์ แอมอา โชว์ ยู เดอะ ไซ๊ซ)
You f*ck wit’ any of my Flipmode family ties
(ยู เอฟ *ck วิท เอ๊นี่ อ็อฝ มาย ฟริพโหมด แฟ๊มิลี่ ไท)
Me and my n*ggaz be comin’ through stalkin’ you out
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz บี คัมอิน ทรู stalkin ยู เอ๊าท)
Killin’ off any and everything you talkin’ about
(คิลลิน ออฟฟ เอ๊นี่ แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
See you in the club, now we walkin’ you out
(ซี ยู อิน เดอะ คลับ , นาว วี วอคกิน ยู เอ๊าท)
Shoulda’ thought twice ‘fo you went and opened your mouth
(โช๊วดา ธอท ทไวซ โฟ ยู เว็นท แอนด์ โอ๊เพ่น ยุร เม๊าธ)
Yo, anyway we stay keepin it movin’
(โย , เอนอิเว วี สเทย์ คริพปิน หนิด มูฝวิน)
F*ckin’ with the wrong n*gga, hope you know what you doin’
(เอฟ *ckin วิธ เดอะ รอง เอ็น *gga , โฮพ ยู โนว์ ว๊อท ยู โดย)
Now blame me, all the same n*ggas is lame
(นาว เบลม มี , ออล เดอะ เซม เอ็น *ggas ซิส เลม)
It’s not a game, makin’ names still splittin’ your frames!
(อิทซ น็อท ดา เกม , เมกิน เนม สทิลล splittin ยุร เฟรม !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Y’all n*ggas had enough?
(ยอล เอ็น *ggas แฮ็ด อีน๊าฟ)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
Y’all n*ggas want the wild sh*t?
(ยอล เอ็น *ggas ว้อนท เดอะ ไวลด์ ฌะ *ที)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
Yo Spliff where the weed at?
(โย สพิริฟ แวร์ เดอะ วี แอ็ท)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
I know ya’ll n*ggas need that
(ไอ โนว์ ยอล เอ็น *ggas นี๊ด แดท)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
Even though we getting money you can
(อี๊เฝ่น โธ วี เกดดดิ้ง มั๊นนี่ ยู แคน)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
With the cars and the big crib
(วิธ เดอะ คารํ แซน เดอะ บิ๊ก คริบ)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
Everybody spread love
(เอวี่บอดี้ สเพร๊ด ลัฝ)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)
If you want it let me hear you say
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
Gimme some more
(กีมมิ ซัม โม)

Flash with a rash gimme my cash flickin my ash
(แฟลช วิธ อะ แร็ฌ กีมมิ มาย แค๊ช flickin มาย แอช)
Runnin’ with my money son go out with a blast
(รูนนิน วิธ มาย มั๊นนี่ ซัน โก เอ๊าท วิธ อะ บลาสทํ)
Do what you want, a n*gga’s cuttin’ the corner
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท , อะ เอ็น *ggas คัทดิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
You f*ckin’ up, oh to go ahead and meet the reporter
(ยู เอฟ *ckin อั๊พ , โอ ทู โก อะเฮด แอนด์ มี๊ท เดอะ ริโพเทอะ)
Yo, she tellin’ news on how you switch to a b*tch
(โย , ชี เทลลิน นิว ออน ฮาว ยู สวิทช์ ทู อะ บี *tch)
Little fake funny style, n*gga chill with a snitch
(ลิ๊ทเทิ่ล เฟ้ค ฟันนิ สไทล์ , เอ็น *gga ชิล วิธ อะ สนิดชฺ)
So now I pass and trait over your blood and to ask you
(โซ นาว ไอ เพซ แซน ทเรท โอ๊เฝ่อร ยุร บลัด แอนด์ ทู อาสคฺ ยู)
Make a little room for me and all my n*ggas to pass through
(เม้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล รูม ฟอร์ มี แอนด์ ออล มาย เอ็น *ggas ทู เพซ ทรู)
Cartier, Sidney Poitier, hooray sh*t
(คาร์ดีเอ , Sidney Poitier , โฮลเลย์ ฌะ *ที)
What with all my n*ggas from around the way sh*t
(ว๊อท วิธ ออล มาย เอ็น *ggas ฟรอม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ ฌะ *ที)
When I come through you n*ggas know I do my thing
(เว็น นาย คัม ทรู ยู เอ็น *ggas โนว์ ไอ ดู มาย ทริง)
Bring more sh*t that generate money, chi-ching
(บริง โม ฌะ *ที แดท เจ๊นเนอเหรท มั๊นนี่ , ชี ชิง)
Arrest you lyrically flow and caress you
(อะเร๊สท ยู ลีลิคครี โฟลว์ แอนด์ คะเรซ ยู)
Bless you, then a n*gga come to your rescue
(เบล๊ส ยู , เด็น อะ เอ็น *gga คัม ทู ยุร เร๊สคิ้ว)
While you assume a n*gga blossom and bloom
(ไวล์ ยู แอสซูม อะ เอ็น *gga บล๊อสซั่ม แอนด์ บลูม)
I’m comin’ soon hit you with a boom gimme some room!
(แอม คัมอิน ซูน ฮิท ยู วิธ อะ บูม กีมมิ ซัม รูม !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yo, live n*gga sh*t know what I mean
(โย , ไล้ฝ เอ็น *gga ฌะ *ที โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
I represent while we gettin’ money and reign supreme
(ไอ รีเพรสเซ่นท ไวล์ วี เกดดิน มั๊นนี่ แอนด์ เรน ซูพรีม)
Hope you n*ggas know we comin’ through full steam
(โฮพ ยู เอ็น *ggas โนว์ วี คัมอิน ทรู ฟูล สทีม)
Can’t see you better turn on your high beam
(แค็นท ซี ยู เบ๊ทเท่อร์ เทิร์น ออน ยุร ไฮฮ บีม)
All my n*ggas while I’m ringing the sireen
(ออล มาย เอ็น *ggas ไวล์ แอม รีงอิง เดอะ sireen)
Flipmode be the glory n*ggas on my team
(ฟริพโหมด บี เดอะ กล๊อรี่ เอ็น *ggas ออน มาย ทีม)
Never should you ever try to f*ck wit’ my cream
(เน๊เฝ่อร์ เชิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู เอฟ *ck วิท มาย ครีม)
I O.D when my sh*t get all in your bloodstream
(ไอ โอ ดี เว็น มาย ฌะ *ที เก็ท ดอร์ อิน ยุร บลูดสตีม)
Everytime we be rippin’ it be blowing it down
(เอ๊รี่ไทม์ วี บี ริพปิน หนิด บี โบลวิง อิท เดาน)
Blowing you off f*ckin’ wit’ the hottest n*ggas around
(โบลวิง ยู ออฟฟ เอฟ *ckin วิท เดอะ ฮอทเดว เอ็น *ggas อะราวนฺดฺ)
Like it’s when me and my people run through your town
(ไล๊ค อิทซ เว็น มี แอนด์ มาย พี๊เพิ่ล รัน ทรู ยุร ทาวน์)
Holdin’ it down takin’ a while and then gimme my crown
(โฮดดิน หนิด เดาน ทอคกิ่น อะ ไวล์ แอนด์ เด็น กีมมิ มาย คราวน์)
Ay, yo! All my people need to come and surround
(ไอ , โย ! ออล มาย พี๊เพิ่ล นี๊ด ทู คัม แอนด์ เซอร์ราวนด์)
A n*gga be hittin’ so much it make you fall on the ground
(อะ เอ็น *gga บี ฮิทดิน โซ มัช อิท เม้ค ยู ฟอลล์ ออน เดอะ กราวนด์)
Sure to make you shout that’s what I be all about
(ชัวร์ ทู เม้ค ยู เช๊าท แด้ท ว๊อท ไอ บี ออล อะเบ๊าท)
Turnin’ you out makin’ all you n*ggas fall out!
(เทินนิน ยู เอ๊าท เมกิน ออล ยู เอ็น *ggas ฟอลล์ เอ๊าท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme Some More คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น