เนื้อเพลง Broken Silence คำอ่านไทย Foxy Brown feat Darius

[Foxy Brown speaking]
( [ ฟอคซิ บราวนํ ซพีคอิง ])
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear?
(เดอะ หลอร์ด อีส มาย ไล๊ท แอนด์ มาย แซ็ลเฝฌัน ; ฮูม แชลล์ ไอ เฟียร์)
The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
(เดอะ หลอร์ด อีส เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ; อ็อฝ ฮูม แชลล์ ไอ บี อะเฟรด)
When the wicked came against me to eat up my flesh
(เว็น เดอะ วิค เคม อะเก๊นสท มี ทู อี๊ท อั๊พ มาย เฟลช)
My enemies and foes, they stumbled and fell
(มาย อียีมีสฺ แซน โฟ , เด แสตมเบิล แอนด์ เฟ็ล)
Though an army may encamp against me
(โธ แอน อามิ เมย์ เอ็นแคมพ อะเก๊นสท มี)
My heart shall not fear
(มาย ฮาร์ท แชลล์ น็อท เฟียร์)
Though war may rise against me
(โธ วอร์ เมย์ ไร๊ส อะเก๊นสท มี)
In this I will be confident
(อิน ดิส ซาย วิล บี คอนฟิเด็นท)

[Darius]
([ Darius ])
I will survive
(ไอ วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Take, these broken wings [these broken wings]
(เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง [ ฑิส บโรเค็น วิง ])
And let them fly again
(แอนด์ เล็ท เด็ม ฟลาย อะเกน)
And let them live so free [you taught me how to fly, fly]
(แอนด์ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี [ ยู ทอท มี ฮาว ทู ฟลาย , ฟลาย ])
When we hear, the voices sing
(เว็น วี เฮียร , เดอะ ว๊อยซ์ ซิง)
The book of love will open up, and let us in
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ลัฝ วิล โอ๊เพ่น อั๊พ , แอนด์ เล็ท อัซ ซิน)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Feel like I’ve got this black cloud hangin’ over me
(ฟีล ไล๊ค แอฝ ก็อท ดิส แบล๊ค คลาวดํ แฮนจิ้น โอ๊เฝ่อร มี)
It’s like this pain is takin’ control of me
(อิทซ ไล๊ค ดิส เพน อีส ทอคกิ่น คอนโทรล อ็อฝ มี)
Every move I make, determines my fate
(เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ไอ เม้ค , ดีเท๊อร์ไมน์ มาย เฟ้ท)
Feel like I’m dying slow, and that’s the sh*t I hate
(ฟีล ไล๊ค แอม ไดอิง สโลว์ , แอนด์ แด้ท เดอะ ฌะ *ที ไอ เฮท)
The constant pressure, the bullsh*t rumors
(เดอะ ค๊อนสแตนทํ พเรฌเออะ , เดอะ bullsh*ที รู๊เม่อร์)
The outcast, I’m the one they love to badge
(ดิ เอาทคาซท , แอม ดิ วัน เด ลัฝ ทู แบ็จ)
When the records stop sellin’
(เว็น เดอะ เร๊คขอร์ด สท๊อพ เซลลิน)
And the crowds stop yellin’
(แอนด์ เดอะ คราวดํ สท๊อพ เยลลิน)
All I have is me
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส มี)

Bet you thought I’d die without you
(เบ๊ท ยู ธอท อาย ดาย วิธเอ๊าท ยู)
But see how I’m still living
(บั๊ท ซี ฮาว แอม สทิลล ลีฝอิง)
Thought that I would self destruct
(ธอท แดท ไอ เวิด เซลฟ์ ดีซทัซ)
But I’m still here, with another one
(บั๊ท แอม สทิลล เฮียร , วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
Even though I felt crumbled, I made it through the rumble
(อี๊เฝ่น โธ ไอ เฟ็ลท แคมเบิล , ไอ เมด อิท ทรู เดอะ รัมเบิล)
Torn apart, a young woman scorned
(โทน อะพาร์ท , อะ ยัง วู๊แม่น ซคอน)
Coping with the pain, nearly drove me insane
(โคพอิง วิธ เดอะ เพน , เนียลิ ดโรฝ มี อินเซน)
In the hospital, crying in the pain
(อิน เดอะ ฮ๊อสพิท่อล , คไรอิง อิน เดอะ เพน)
All types of medications, flowing through my veins
(ออล ไท๊พ อ็อฝ เมดดีเคชั่น , ฟโลอิง ทรู มาย เฝน)

[Chorus: Darius]
([ ค๊อรัส : Darius ])
Take, these broken wings [these, broken, wings]
(เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง [ ฑิส , บโรเค็น , วิง ])
And let them fly again
(แอนด์ เล็ท เด็ม ฟลาย อะเกน)
And let them live so free
(แอนด์ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี)
When we hear, the voices sing [I will learn, I will learn, how to fly]
(เว็น วี เฮียร , เดอะ ว๊อยซ์ ซิง [ ไอ วิล เลิร์น , ไอ วิล เลิร์น , ฮาว ทู ฟลาย ])
The book of love will open up, and let us in
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ลัฝ วิล โอ๊เพ่น อั๊พ , แอนด์ เล็ท อัซ ซิน)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Please, understand I’m a human first
(พลีซ , อั๊นเด้อรสแทนด แอม มา ฮิ๊วแมน เฟิร์สท)
And before Foxy Brown, I’m just still Inga
(แอนด์ บีฟอร์ ฟอคซิ บราวนํ , แอม จั๊สท สทิลล Inga)
And my family, is my whole life
(แอนด์ มาย แฟ๊มิลี่ , อีส มาย โฮล ไล๊ฟ)
And I cherish this ring that you put on my finger
(แอนด์ ดาย เชริฌ ดิส ริง แดท ยู พุท ออน มาย ฟิ๊งเก้อร)
We survived through the roughest stones
(วี เซอร์ไฝ๊ฝ ทรู เดอะ roughest สโทน)
Sleeping with our baby pit bull on the basement floors
(ซลีพพิง วิธ เอ๊า เบ๊บี้ พิท บูลล ออน เดอะ เบซเม็นท ฟลอร์)
And through it all, you and I felt we could be strong
(แอนด์ ทรู อิท ดอร์ , ยู แอนด์ ดาย เฟ็ลท วี เคิด บี สทรอง)
All through the rough times, through the pains and storms
(ออล ทรู เดอะ รั๊ฟ ไทม์ , ทรู เดอะ เพน แซน สทอร์ม)
And, it’s like when it rains, it pours
(แอนด์ , อิทซ ไล๊ค เว็น หนิด เรน , อิท พาว)
All they see is gray and blue, they don’t know you like I do
(ออล เด ซี อีส กเร แอนด์ บลู , เด ด้อนท์ โนว์ ยู ไล๊ค ไก ดู)
Five years committed, y’all just don’t understand
(ไฟฝ เยียร์ คอมมิดเดด , ยอล จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
No career, no fame, meant more than my man
(โน แคร์เรีย , โน เฟม , เม็นท โม แฑ็น มาย แมน)
And, to my fans that slept through it all
(แอนด์ , ทู มาย แฟน แดท ซเล็พท ทรู อิท ดอร์)
Through the rise and the fall, I love y’all all
(ทรู เดอะ ไร๊ส แอนด์ เดอะ ฟอลล์ , ไอ ลัฝ ยอล ออล)
Even when I nearly lost my mind
(อี๊เฝ่น เว็น นาย เนียลิ ล็อซท มาย ไมนด์)
Some remained loyal, ignored the headlines and
(ซัม รีเมน ล๊อยัล , อิกนอร์ เดอะ เฮดไลน์ แซน)

[Chorus: Darius]
([ ค๊อรัส : Darius ])
Take, these broken wings [take, these broken wings]
(เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง [ เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง ])
And let them fly again
(แอนด์ เล็ท เด็ม ฟลาย อะเกน)
And let them live so free [let em fly, let em fly]
(แอนด์ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี [ เล็ท เอ็ม ฟลาย , เล็ท เอ็ม ฟลาย ])
When we hear, the voices sing [voices sing]
(เว็น วี เฮียร , เดอะ ว๊อยซ์ ซิง [ ว๊อยซ์ ซิง ])
The book of love will open up, and let us in
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ลัฝ วิล โอ๊เพ่น อั๊พ , แอนด์ เล็ท อัซ ซิน)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Story of my legacy, this can’t be life
(สท๊อรี่ อ็อฝ มาย เล๊กาซี่ , ดิส แค็นท บี ไล๊ฟ)
Lord, I feel like I’m fallin’
(หลอร์ด , ไอ ฟีล ไล๊ค แอม แฟลลิน)
Praying for strength, I’m losing my mind
(เพลยอิง ฟอร์ ซทเร็งธ , แอม โรซิง มาย ไมนด์)
And, how can you fly when your wings are broken?
(แอนด์ , ฮาว แคน ยู ฟลาย เว็น ยุร วิง แซร์ บโรเค็น)
And, how can I smile when my heart is broken?
(แอนด์ , ฮาว แคน นาย สไมล์ เว็น มาย ฮาร์ท อีส บโรเค็น)
Through all the pain I’ve felt, that’s the hand I’m dealt
(ทรู ออล เดอะ เพน แอฝ เฟ็ลท , แด้ท เดอะ แฮนด์ แอม เด็ลท)
My personal problem, stays in my home
(มาย เพอซแน็ล โพร๊เบล่ม , สเทย์ ซิน มาย โฮม)
Know I won’t discuss them, reporters I don’t trust ’em
(โนว์ ไอ ว็อนท ดีซคัซ เด็ม , ริโพเทอะ ซาย ด้อนท์ ทรัสท เอ็ม)

[Chorus: Darius]
([ ค๊อรัส : Darius ])
Take, these broken wings [these broken wings]
(เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง [ ฑิส บโรเค็น วิง ])
And let them fly again
(แอนด์ เล็ท เด็ม ฟลาย อะเกน)
And let them live so free [I wanna see them fly]
(แอนด์ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี [ ไอ วอนนา ซี เด็ม ฟลาย ])
When we hear, the voices sing
(เว็น วี เฮียร , เดอะ ว๊อยซ์ ซิง)
The book of love will open up, and let us in
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ลัฝ วิล โอ๊เพ่น อั๊พ , แอนด์ เล็ท อัซ ซิน)

Take, these broken wings [take these broken wings]
(เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง [ เท้ค ฑิส บโรเค็น วิง ])
And let them fly again [oohh]
(แอนด์ เล็ท เด็ม ฟลาย อะเกน [ อู ])
And let them live so free [let them live so free, so free]
(แอนด์ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี [ เล็ท เด็ม ไล้ฝ โซ ฟรี , โซ ฟรี ])
When we hear, the voices sing [yeahh]
(เว็น วี เฮียร , เดอะ ว๊อยซ์ ซิง [ เย้ ])
The book of love will open up, and let us in
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ลัฝ วิล โอ๊เพ่น อั๊พ , แอนด์ เล็ท อัซ ซิน)

[Darius]
([ Darius ])
Teach me how to fly
(ที๊ช มี ฮาว ทู ฟลาย)
[ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh-ooh]
([ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ ])
Teach me how to fly
(ที๊ช มี ฮาว ทู ฟลาย)
I believe, in the power, of love
(ไอ บีลี๊ฝ , อิน เดอะ พ๊าวเว่อร์ , อ็อฝ ลัฝ)
[ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh]
([ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ ])
Can’t you hear me, don’t you hear me?
(แค็นท ยู เฮียร มี , ด้อนท์ ยู เฮียร มี)
[ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh-ooh]
([ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ ])
I’m calling out to you
(แอม คอลลิง เอ๊าท ทู ยู)
Foxy help me sing
(ฟอคซิ เฮ้ลพ มี ซิง)
[ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh]
([ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ ])
These broken wings
(ฑิส บโรเค็น วิง)

[fades]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broken Silence คำอ่านไทย Foxy Brown feat Darius

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น