เนื้อเพลง Baby It’s Cold Outside คำอ่านไทย Barry Manilow

[Talk]
( [ ท๊อล์ค ])
Well honeybunch
(เวลล honeybunch)
it’s been fun
(อิทซ บีน ฟัน)
but gotta run
(บั๊ท กอททะ รัน)
oh sweetlips
(โอ sweetlips)
stay a little while longer won’t you
(สเทย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ ลองเงอ ว็อนท ยู)
no it’s very late baby
(โน อิทซ เฝ๊รี่ เหลท เบ๊บี้)
I really got to go
(ไอ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู โก)
but look at the weather
(บั๊ท ลุ๊ค แกท เดอะ เว๊เธ่อร)
you’ll catch cold out there
(โยว แค็ทช โคลด์ เอ๊าท แดร์)
and I would never forgive myself
(แอนด์ ดาย เวิด เน๊เฝ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ ไมเซลฟ)
oh you
(โอ ยู)
come on just one more night cap
(คัมมอน จั๊สท วัน โม ไน๊ท แค๊พ)
no I shouldn’t
(โน ไอ ชูดดึ่น)
come on
(คัมมอน)
[Sing]
([ ซิง ])
No well
(โน เวลล)
I really can’t stay
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์)
but baby it’s cold outside
(บั๊ท เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
I got to go away
(ไอ ก็อท ทู โก อะเวย์)
but baby it’s cold outside
(บั๊ท เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
this evening has been
(ดิส อี๊ฝนิ่ง แฮ็ส บีน)
and hoping that you drop in
(แอนด์ โฮพปิง แดท ยู ดรอพ อิน)
so very nice
(โซ เฝ๊รี่ ไน๊ซ์)
I’ll hold your hands
(อิลล โฮลด์ ยุร แฮนด์)
there just like ice
(แดร์ จั๊สท ไล๊ค ไอ๊ซ์)
my mother will start to worry
(มาย ม๊าเธ่อร์ วิล สท๊าร์ท ทู ว๊อร์รี่)
Beautiful what’s your hurry
(บยูทิฟุล ว๊อท ยุร เฮ๊อร์รี่)
and father will be pacing the floor
(แอนด์ ฟ๊าเท่อร วิล บี เพซซิง เดอะ ฟลอร์)
listen to the fireplace roar
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไฟทดิง โร)
so really I better scurry
(โซ ริแอ็ลลิ ไอ เบ๊ทเท่อร์ ซเคอริ)
beautiful please don’t go
(บยูทิฟุล พลีซ ด้อนท์ โก)
well maybe just a half drink more
(เวลล เมบี จั๊สท ดา ฮาล์ฟ ดริ๊งค โม)
put some records on while I pour
(พุท ซัม เร๊คขอร์ด ออน ไวล์ ไอ พาว)
the neighbors might think
(เดอะ เนเบอะ ไมท ทริ๊งค)
but baby it’s bad out there
(บั๊ท เบ๊บี้ อิทซ แบ้ด เอ๊าท แดร์)
say, what’s in this drink
(เซย์ , ว๊อท ซิน ดิส ดริ๊งค)
no cabs to be had out there
(โน แค๊บ ทู บี แฮ็ด เอ๊าท แดร์)
I wish I knew how
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู ฮาว)
your eyes are like stars tonight
(ยุร อาย แซร์ ไล๊ค สทาร์ ทูไน๊ท)
to break this spell
(ทู เบร๊ค ดิส สเพลล)
I’ll take your hat
(อิลล เท้ค ยุร แฮ็ท)
your hair looks swell
(ยุร แฮร์ ลุ๊ค ซเว็ล)
I oughta say no no no sir
(ไอ เอ้าดา เซย์ โน โน โน เซ่อร์)
mind if I move in closer
(ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย มู๊ฝ อิน โคลเซอร์)
at least I’m gonna say that I tried
(แอ็ท ลีซท แอม กอนนะ เซย์ แดท ไอ ทไร)
what’s the sense of hurting my pride
(ว๊อท เดอะ เซ้นส อ็อฝ เฮอดิง มาย ไพรด์)
I really can’t stay
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์)
baby don’t hold on
(เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ ออน)
ah but it’s cold outside
(อา บั๊ท อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
[Talk]
([ ท๊อล์ค ])
well I must say
(เวลล ไอ มัสท์ เซย์)
this couch is very comfortable
(ดิส เคาช อีส เฝ๊รี่ คอมโฟเทเบิ่ล)
it’s not a couch puddin’ pop
(อิทซ น็อท ดา เคาช puddin พ็อพ)
it’s a love seat
(อิทซ ซา ลัฝ ซีท)
oh how you talk
(โอ ฮาว ยู ท๊อล์ค)
oh Barry
(โอ บาร์รี่)
I simply must go
(ไอ ซีมพลิ มัสท์ โก)
[Sing]
([ ซิง ])
but baby it’s cold outside
(บั๊ท เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
the answer is no
(ดิ แอ๊นเซ่อร อีส โน)
but baby it’s cold outside
(บั๊ท เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
the welcome has been
(เดอะ เว้ลคั่ม แฮ็ส บีน)
how lucky that you dropped in
(ฮาว ลัคคิ แดท ยู ดร็อพ อิน)
so nice and warm
(โซ ไน๊ซ์ แอนด์ วอร์ม)
look out the window
(ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
at that storm
(แอ็ท แดท สทอร์ม)
my sister will be suspicious
(มาย ซิ๊สเท่อร์ วิล บี ซัซพิฌอัซ)
gosh your lips look good
(ก็อฌ ยุร ลิพ ลุ๊ค กู๊ด)
my brother will be there at the door
(มาย บร๊าเท่อรํ วิล บี แดร์ แอ็ท เดอะ ดอร์)
like waves upon a tropical storm
(ไล๊ค เว๊ฝ อุพอน อะ ทรอพอิแค็ล สทอร์ม)
My maiden aunt’s mind is vicious
(มาย เมเดน อั๊นท ไมนด์ อีส ฝิ๊เคี๊ยส)
gosh your lips are delicious
(ก็อฌ ยุร ลิพ แซร์ ดิลีฌอัซ)
well maybe just a cigarrette more
(เวลล เมบี จั๊สท ดา cigarrette โม)
never said your blues will be for
(เน๊เฝ่อร์ เซ็ด ยุร บลู วิล บี ฟอร์)
I’ve got to get home
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท โฮม)
but baby you’ll freeze out there
(บั๊ท เบ๊บี้ โยว ฟรีส เอ๊าท แดร์)
say darling can you lend me your comb
(เซย์ ดาร์ลิ่ง แคน ยู เล็นด มี ยุร โคมบํ)
it’s up to your knees out there
(อิทซ อั๊พ ทู ยุร นี เอ๊าท แดร์)
you really been grand
(ยู ริแอ็ลลิ บีน แกรนด์)
I thrill when you touch my hand
(ไอ ธริล เว็น ยู ทั๊ช มาย แฮนด์)
but don’t you see
(บั๊ท ด้อนท์ ยู ซี)
how can you do this thing to me
(ฮาว แคน ยู ดู ดิส ทริง ทู มี)
there’s bound to be talk tomorrow
(แดร์ บาวนฺดฺ ทู บี ท๊อล์ค ทูม๊อโร่ว)
think of my life long sorrow
(ทริ๊งค อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ลอง ซ๊อโร่ว)
at least there will be plenty in life
(แอ็ท ลีซท แดร์ วิล บี เพล๊นที่ อิน ไล๊ฟ)
if you caught pneumonia and died
(อิ๊ฟ ยู คอท นิวโมเนียะ แอนด์ ดาย)
I really can’t stay
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์)
get over that hold out
(เก็ท โอ๊เฝ่อร แดท โฮลด์ เอ๊าท)
ah but it’s cold outside
(อา บั๊ท อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
[Talk]
([ ท๊อล์ค ])
Well I don’t know
(เวลล ไอ ด้อนท์ โนว์)
I don’t got to go home
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ทู โก โฮม)
Hey look it’s starting to snow
(เฮ ลุ๊ค อิทซ ซทาททิง ทู สโนว์)
oh you arranged that didn’t you?
(โอ ยู อะเร๊นจ์ แดท ดิ๊นอิน ยู)
see now you gotta stay
(ซี นาว ยู กอททะ สเทย์)
well, I guess I won’t be able to find a cab
(เวลล , ไอ เกสส ซาย ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู ไฟนด์ อะ แค๊บ)
no cabs
(โน แค๊บ)
and the buses they never run
(แอนด์ เดอะ บัซซิส เด เน๊เฝ่อร์ รัน)
they’ll never run in snow like this
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ รัน อิน สโนว์ ไล๊ค ดิส)
let me take your coat
(เล็ท มี เท้ค ยุร โค๊ท)
well tomorrow is Sunday isn’t it?
(เวลล ทูม๊อโร่ว อีส ซันดิ อีสซึ่น ดิธ)
and I don’t have to go to work
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ทู เวิ๊ร์ค)
see isn’t that better
(ซี อีสซึ่น แดท เบ๊ทเท่อร์)
and who knows how long it will keep snowing
(แอนด์ ฮู โนว์ ฮาว ลอง อิท วิล คี๊พ snowings)
it can snow for a long time, Kate
(อิท แคน สโนว์ ฟอร์ รา ลอง ไทม์ , เคท)
what are you doing?
(ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง)
well now yeah
(เวลล นาว เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby It’s Cold Outside คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น