เนื้อเพลง Can I Take U Home คำอ่านไทย Jamie Foxx

[Hook 1:]
( [ ฮุ๊ค 1 : ])
You know what I want want
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I know what you want want
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท)
Tell me what I want want
(เทลล มี ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I’ll tell you what you want want [2x]
(อิลล เทลล ยู ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท [ 2x ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
So many ladies in the rooom [in the rooom]
(โซ เมนอิ เลดิส ซิน เดอะ rooom [ อิน เดอะ rooom ])
All that I can see is you [see is you]
(ออล แดท ไอ แคน ซี อีส ยู [ ซี อีส ยู ])
This dime piece is in this plaace [plaace]
(ดิส ไดม พี๊ซ อีส ซิน ดิส plaace [ plaace ])
But you came through and took the case [whoooh]
(บั๊ท ยู เคม ทรู แอนด์ ทุค เดอะ เค๊ส [ whoooh ])

[Hook 2:]
([ ฮุ๊ค 2 : ])
Cause I know what I like
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And I know what I want
(แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
And I know how to get it
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
Let me in your world [yeeaah]
(เล็ท มี อิน ยุร เวิลด [ yeeaah ])
Yes I know what I like
(เย็ซ ซาย โนว์ ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And I know what I want [waant]
(แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท [ วอนทฺ ])
And I know how to get it
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
Let me prove it to you one on one
(เล็ท มี พรู๊ฝ อิท ทู ยู วัน ออน วัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can I take you home girl [can I take you home girl]
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล [ แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล ])
Get you all alone girl [get you all alone girl]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล ])
And do you like I want to [aayyeah]
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ aayyeah ])
Kiss you like I want to [kiss it like I want to]
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ คิซ ซิท ไล๊ค ไก ว้อนท ทู ])
Can I take you home girl
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล)
Get you all alone girl [get you all alone girl]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล ])
And do you like I want to
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
Kiss you like I want to
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
And love you like I want to
(แอนด์ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I’m staring at you eye to eye [eye to eye]
(แอม ซแทริง แอ็ท ยู อาย ทู อาย [ อาย ทู อาย ])
I’m nothin like these other guys [other guys]
(แอม นอทติน ไล๊ค ฑิส อ๊อเธ่อร์ กาย [ อ๊อเธ่อร์ กาย ])
Let me drop this on yo mind [on yo mind]
(เล็ท มี ดรอพ ดิส ออน โย ไมนด์ [ ออน โย ไมนด์ ])
I’m not here to waste your time
(แอม น็อท เฮียร ทู เวซท ยุร ไทม์)

[Hook 2:]
([ ฮุ๊ค 2 : ])
Cause I know what I like [I know what I]
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ไล๊ค [ ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ])
And I know what I want [I know what I]
(แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท [ ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ])
And I know how to get it
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
Let me in your world [whooohh]
(เล็ท มี อิน ยุร เวิลด [ whooohh ])
Yes I know what I like
(เย็ซ ซาย โนว์ ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And I know what I want [what I want]
(แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท [ ว๊อท ไอ ว้อนท ])
And I know how to get it
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
Let me prove it to you one on one
(เล็ท มี พรู๊ฝ อิท ทู ยู วัน ออน วัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can I take you home girl [can I take you home girl]
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล [ แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล ])
Get you all alone girl [get you all alone girl]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล ])
And do you like I want to
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
Kiss you like I want to [kiss you kiss you
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ คิซ ยู คิซ ยู)
Can I take you home girl [can I take you home girl]
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล [ แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล ])
Get you all alone girl [and get you all alone girl]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ แอนด์ เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล ])
And do you like I want to [and do you do you do you do you]
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ แอนด์ ดู ยู ดู ยู ดู ยู ดู ยู ])
Kiss you like I want to
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
And love you like I want to
(แอนด์ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
I don’t wanna leave [I don’t wanna leave]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ [ ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ])
Unless you leavin with me babe [you leavin wit me babe]
(อันเล๊ซ ยู เลวิน วิธ มี เบ้บ [ ยู เลวิน วิท มี เบ้บ ])
Now I believe in fate
(นาว ไอ บีลี๊ฝ อิน เฟ้ท)
It’s like heaven sent you girl [heaven sent you to me]
(อิทซ ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท ยู เกิร์ล [ เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท ยู ทู มี ])
I don’t wanna leave [I don’t wanna leave]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ [ ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ])
Unless you leavin with me babe [you leavin wit me babe]
(อันเล๊ซ ยู เลวิน วิธ มี เบ้บ [ ยู เลวิน วิท มี เบ้บ ])
Now I believe in fate
(นาว ไอ บีลี๊ฝ อิน เฟ้ท)
It’s like heaven sent you girl
(อิทซ ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท ยู เกิร์ล)

[Hook 1:]
([ ฮุ๊ค 1 : ])
You know what I want want
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I know what you want want
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท)
Tell me what I want want
(เทลล มี ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I’ll tell you what you want want
(อิลล เทลล ยู ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท)
You know what I want want
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I know what you want want [I know what you want want you know what I want want]
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท [ ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท ])
Tell me what I want want
(เทลล มี ว๊อท ไอ ว้อนท ว้อนท)
I’ll tell you what you want want
(อิลล เทลล ยู ว๊อท ยู ว้อนท ว้อนท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Can I take you home girl [can I take you home girl]
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล [ แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล ])
Get you all alone girl [get you all alone girl]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล ])
And do you like I want to [and do you like I want to]
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู ])
Kiss you like I want to [kiss you like I ooh]
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ คิซ ยู ไล๊ค ไก อู้ ])
Can I take you home girl [I’m just down the street baby]
(แคน นาย เท้ค ยู โฮม เกิร์ล [ แอม จั๊สท เดาน เดอะ สทรีท เบ๊บี้ ])
Get you all alone girl [come and go wit me]
(เก็ท ยู ออล อะโลน เกิร์ล [ คัม แอนด์ โก วิท มี ])
And do you like I want to [and do you like I want]
(แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ แอนด์ ดู ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ])
Kiss you like I want to [kiss you like I]
(คิซ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ คิซ ยู ไล๊ค ไก ])
And love you like I want to [love you like I want to babe]
(แอนด์ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ ลัฝ ยู ไล๊ค ไก ว้อนท ทู เบ้บ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Take U Home คำอ่านไทย Jamie Foxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น