เนื้อเพลง Turn It off คำอ่านไทย Paramore

I scraped my knees while I was praying
( ไอ ซคแร็พ มาย นี ไวล์ ไอ วอส เพลยอิง)
And found a demon in my safest haven
(แอนด์ เฟานด อะ ดีมัน อิน มาย safest เฮเฝน)
Seems like it’s getting harder to believe in anything
(ซีม ไล๊ค อิทซ เกดดดิ้ง อาณ์เดอ ทู บีลี๊ฝ อิน เอนอิธิง)
Than just to get lost in all my selfish thoughts
(แฑ็น จั๊สท ทู เก็ท ล็อซท อิน ออล มาย เซลฟิส ธอท)

I wanna know what it’d be like
(ไอ วอนนา โนว์ ว๊อท อิทด บี ไล๊ค)
To find perfection in the pride
(ทู ไฟนด์ เพอะเฟคฌัน อิน เดอะ ไพรด์)
To see nothing in the light
(ทู ซี นัธอิง อิน เดอะ ไล๊ท)
But turn it off in all my spite, in all my spite
(บั๊ท เทิร์น หนิด ออฟฟ อิน ออล มาย ซไพท , อิน ออล มาย ซไพท)
I’ll turn it off
(อิลล เทิร์น หนิด ออฟฟ)

And the worst part is, before it gets any better
(แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท พาร์ท อีส , บีฟอร์ อิท เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
We’re headed for a cliff
(เวีย เฮด ฟอร์ รา คลิฟ)
Then in the free fall I will realize
(เด็น อิน เดอะ ฟรี ฟอลล์ ไอ วิล รีแอะไลส)
I’m better off when I hit the bottom
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย ฮิท เดอะ บ๊อทท่อม)

The tragedy it seems I’m ending
(เดอะ ทร๊าจิดี้ อิท ซีม แอม เอนดิง)
I’m watching everyone I looked up to break and bending
(แอม วัทชิง เอ๊วี่วัน ไอ ลุ๊ค อั๊พ ทู เบร๊ค แอนด์ แบนดิง)
We’re taking shortcuts and false illusions
(เวีย เทคอิง shortcuts แซน ฟอลซ อิลยูฌัน)
Just to come out the hero
(จั๊สท ทู คัม เอ๊าท เดอะ ฮีโร่)

Well I can see behind the curtain
(เวลล ไอ แคน ซี บีฮายน์ เดอะ เค๊อร์เท่น)
The wheels are cranking turning
(เดอะ วีล แซร์ crankings เทินนิง)
It’s all wrong the way we’re working
(อิทซ ซอร์ รอง เดอะ เวย์ เวีย เวิคกิง)
Towards a goal, that’s nonexistent, it’s nonexistent
(ทูวอด ซา โกล , แด้ท nonexistent , อิทซ nonexistent)
But we just keep believing
(บั๊ท วี จั๊สท คี๊พ บีลีฝวิง)

And the worst part is, before it gets any better
(แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท พาร์ท อีส , บีฟอร์ อิท เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
We’re headed for a cliff
(เวีย เฮด ฟอร์ รา คลิฟ)
Then in the free fall I will realize
(เด็น อิน เดอะ ฟรี ฟอลล์ ไอ วิล รีแอะไลส)
I’m better off when I hit the bottom
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย ฮิท เดอะ บ๊อทท่อม)

I wanna know what it’d be like
(ไอ วอนนา โนว์ ว๊อท อิทด บี ไล๊ค)
To find perfection in the pride
(ทู ไฟนด์ เพอะเฟคฌัน อิน เดอะ ไพรด์)
To see nothing in the light
(ทู ซี นัธอิง อิน เดอะ ไล๊ท)
But turn it off in all my spite, in all my spite
(บั๊ท เทิร์น หนิด ออฟฟ อิน ออล มาย ซไพท , อิน ออล มาย ซไพท)
I’ll turn it off
(อิลล เทิร์น หนิด ออฟฟ)
Just turn it off
(จั๊สท เทิร์น หนิด ออฟฟ)

Again
(อะเกน)
Again, again
(อะเกน , อะเกน)

And the worst part is, before it gets any better
(แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท พาร์ท อีส , บีฟอร์ อิท เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
We’re headed for a cliff
(เวีย เฮด ฟอร์ รา คลิฟ)
Then in the free fall I will realize
(เด็น อิน เดอะ ฟรี ฟอลล์ ไอ วิล รีแอะไลส)
I’m better off when I hit the bottom
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย ฮิท เดอะ บ๊อทท่อม)

And the worst part is, before it gets any better
(แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท พาร์ท อีส , บีฟอร์ อิท เก็ท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
We’re headed for a cliff
(เวีย เฮด ฟอร์ รา คลิฟ)
Then in the free fall I will realize
(เด็น อิน เดอะ ฟรี ฟอลล์ ไอ วิล รีแอะไลส)
I’m better off when I hit the bottom
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เว็น นาย ฮิท เดอะ บ๊อทท่อม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn It off คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น