เนื้อเพลง The Name Of The Game คำอ่านไทย A*Teens

I’ve Seen You Twice In A Short Time
( แอฝ ซีน ยู ทไวซ อิน อะ ช๊อร์ท ไทม์)
Only A Week Since We Started
(โอ๊นลี่ อะ วี๊ค ซิ๊นซ วี สท๊าร์ท)
It Seems To Me For Every Time
(อิท ซีม ทู มี ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I’m Getting More Open Hearted
(แอม เกดดดิ้ง โม โอ๊เพ่น ฮาร์ท)
I Was An Impossible Case
(ไอ วอส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เค๊ส)
No One Ever Could Reach Me
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เคิด รี๊ช มี)
But I Think I Can See In Your Face
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ แคน ซี อิน ยุร เฟซ)
There’s A Lot You Can Teach Me
(แดร์ ซา ล็อท ยู แคน ที๊ช มี)
So I Wanna Know
(โซ ไอ วอนนา โนว์)

What’s The Name Of The Game
(ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม)
Does It Mean Anything To You
(โด ซิท มีน เอนอิธิง ทู ยู)
What’s The Name Of The Game
(ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม)
Can You Feel It The Way I Do
(แคน ยู ฟีล อิท เดอะ เวย์ ไอ ดู)
Tell Me Please ’cause I Have To Know
(เทลล มี พลีซ ค๊อส ไอ แฮ็ฝ ทู โนว์)
I’m A Bashful Child Beginning To Grow
(แอม มา แบฌฟุล ชายลํดํ บีกีนนิง ทู โกรว์)

And You Make Me Talk
(แอนด์ ยู เม้ค มี ท๊อล์ค)
And You Make Me Feel
(แอนด์ ยู เม้ค มี ฟีล)
And You Make Me Show
(แอนด์ ยู เม้ค มี โชว์)
What I’m Trying To Conceal
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู คอนซีล)
If I Trust In You Would You Let Me Down
(อิ๊ฟ ฟาย ทรัสท อิน ยู เวิด ยู เล็ท มี เดาน)
Would You Laugh At Me If I Said I Care For You
(เวิด ยู ล๊าฟ แอ็ท มี อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย แคร์ ฟอร์ ยู)
Could You Feel The Same Way Too
(เคิด ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)
I Wanna Know
(ไอ วอนนา โนว์)

The Name Of The Game Your Smile And The Sound Of Your Voice
(เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ยุร สไมล์ แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์)
Does It Mean Anything To You Got A Feeling You Give Me No Choice
(โด ซิท มีน เอนอิธิง ทู ยู ก็อท ดา ฟีลอิง ยู กี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ)
But It Means A Lot What’s The Name Of The Game Your Smile And The Sound Of Your Voice
(บั๊ท ดิธ มีน ซา ล็อท ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ยุร สไมล์ แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์)
Can You Feel It The Way I Do
(แคน ยู ฟีล อิท เดอะ เวย์ ไอ ดู)
Tell Me Please ’cause I Have To Know
(เทลล มี พลีซ ค๊อส ไอ แฮ็ฝ ทู โนว์)
I’m A Bashful Child Beginning To Grow
(แอม มา แบฌฟุล ชายลํดํ บีกีนนิง ทู โกรว์)

And You Make Me Talk
(แอนด์ ยู เม้ค มี ท๊อล์ค)
And You Make Me Feel
(แอนด์ ยู เม้ค มี ฟีล)
And You Make Me Show
(แอนด์ ยู เม้ค มี โชว์)
What I’m Trying To Conceal
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู คอนซีล)
If I Trust In You Would You Let Me Down
(อิ๊ฟ ฟาย ทรัสท อิน ยู เวิด ยู เล็ท มี เดาน)
Would You Laugh At Me If I Said I Care For You
(เวิด ยู ล๊าฟ แอ็ท มี อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย แคร์ ฟอร์ ยู)
Could You Feel The Same Way Too
(เคิด ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)
I Wanna Know
(ไอ วอนนา โนว์)
Oh Yes I Wanna Know
(โอ เย็ซ ซาย วอนนา โนว์)

The Name Of The Game I Was An Impossible Case
(เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ไอ วอส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เค๊ส)
Does It Mean Anything To You But I Think I Can See In Your Face
(โด ซิท มีน เอนอิธิง ทู ยู บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ แคน ซี อิน ยุร เฟซ)
That It Means A Lot
(แดท ดิธ มีน ซา ล็อท)
What’s The Name Of The Game Your Smile And The Sound Of Your Voice
(ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ยุร สไมล์ แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์)
Can You Feel It The Way I Do Got A Feeling You Give Me No Choice
(แคน ยู ฟีล อิท เดอะ เวย์ ไอ ดู ก็อท ดา ฟีลอิง ยู กี๊ฝ มี โน ช๊อยซํ)
But It Means A Lot What’s The Name Of The Game I Was An Impossible Case
(บั๊ท ดิธ มีน ซา ล็อท ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม ไอ วอส แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เค๊ส)
Does It Mean Anything To You But I Think I Can See In Your Face
(โด ซิท มีน เอนอิธิง ทู ยู บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ แคน ซี อิน ยุร เฟซ)
That It Means A Lot
(แดท ดิธ มีน ซา ล็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Name Of The Game คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น