เนื้อเพลง Speak Now คำอ่านไทย Socialburn

speak now or forever hold your peace life’s too short so would you walk with me you’re to scared to say what you need from me when i need you to speak
( สพี๊ค นาว ออ ฟอเร๊เฝ่อร โฮลด์ ยุร พี๊ซ ไล๊ฟ ทู ช๊อร์ท โซ เวิด ยู ว๊อล์ค วิธ มี ยัวร์ ทู ซคา ทู เซย์ ว๊อท ยู นี๊ด ฟรอม มี เว็น นาย นี๊ด ยู ทู สพี๊ค)
now or forever hold your arms around me i can see the sun but it’s fading out it’s fading out it’s fading
(นาว ออ ฟอเร๊เฝ่อร โฮลด์ ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี ไอ แคน ซี เดอะ ซัน บั๊ท อิทซ เฟดิง เอ๊าท อิทซ เฟดิง เอ๊าท อิทซ เฟดิง)
[chorus]
([ ค๊อรัส ])
when you swore that you would change so
(เว็น ยู ซโว แดท ยู เวิด เช้งจํ โซ)
what happens now is what happens now and i swore i’d rearrange and make time for us have we lost all trust speak now or forever hold your tongue when your
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น นาว อีส ว๊อท แฮ๊พเพ่น นาว แอนด์ ดาย ซโว อาย รีโอเรง แอนด์ เม้ค ไทม์ ฟอร์ อัซ แฮ็ฝ วี ล็อซท ดอร์ ทรัสท สพี๊ค นาว ออ ฟอเร๊เฝ่อร โฮลด์ ยุร ทั๊ง เว็น ยุร)
mouth is dry my bodies numb your too scared to say what you need from me when i need you to speak now or forever hold your arms around me i can see the
(เม๊าธ อีส ดราย มาย บอดีสฺ นัมบ์ ยุร ทู ซคา ทู เซย์ ว๊อท ยู นี๊ด ฟรอม มี เว็น นาย นี๊ด ยู ทู สพี๊ค นาว ออ ฟอเร๊เฝ่อร โฮลด์ ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี ไอ แคน ซี เดอะ)
sun but it’s fading out its fading out its fading out
(ซัน บั๊ท อิทซ เฟดิง เอ๊าท อิทซ เฟดิง เอ๊าท อิทซ เฟดิง เอ๊าท)
[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[lead break]
([ ลี๊ด เบร๊ค ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Speak Now คำอ่านไทย Socialburn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น