เนื้อเพลง Hold Me, Thrill Me, Kiss Me คำอ่านไทย Gloria Estefan

Hold me, hold me
( โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)
Never let me go until you’ve told me, told me
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก อันทิล ยู๊ฟ โทลด มี , โทลด มี)
What I want to know and then just hold me, hold me.
(ว๊อท ไอ ว้อนท ทู โนว์ แอนด์ เด็น จั๊สท โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)
Make me tell you I’m in love with you
(เม้ค มี เทลล ยู แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)

Thrill me, thrill me
(ธริล มี , ธริล มี)
Walk me down the lane where shadows will be, will be
(ว๊อล์ค มี เดาน เดอะ เลน แวร์ แฌดโอ วิล บี , วิล บี)
Hiding lovers just the same as we’ll be, we’ll be
(ไฮดอิง ลัฝเออะ จั๊สท เดอะ เซม แอส เวลล บี , เวลล บี)
When you make me tell you I love you
(เว็น ยู เม้ค มี เทลล ยู ไอ ลัฝ ยู)

They told me be sensible with your new love
(เด โทลด มี บี เซนซิเบิล วิธ ยุร นิว ลัฝ)
Don’t be fooled thinking this is the last you’ll find
(ด้อนท์ บี ฟูล ติ้งกิง ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท โยว ไฟนด์)
But they never stood in the dark with you, love
(บั๊ท เด เน๊เฝ่อร์ ซทูด อิน เดอะ ด๊าร์ค วิธ ยู , ลัฝ)
When you take me in your arms and drive me slowly
(เว็น ยู เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน ไดร๊ฝ มี ซโลลิ)
Out of my mind
(เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)

Kiss me, kiss me
(คิซ มี , คิซ มี)
And when you do I’ll know that you will miss me, miss me
(แอนด์ เว็น ยู ดู อิลล โนว์ แดท ยู วิล มิซ มี , มิซ มี)
If we ever say I do, so kiss me, kiss me
(อิ๊ฟ วี เอ๊เฝ่อร์ เซย์ ไอ ดู , โซ คิซ มี , คิซ มี)
Make me tell you I’m in love with you
(เม้ค มี เทลล ยู แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)

Kiss me, kiss me
(คิซ มี , คิซ มี)
And when you do I’ll know that you will miss me, miss me
(แอนด์ เว็น ยู ดู อิลล โนว์ แดท ยู วิล มิซ มี , มิซ มี)
If we ever say I do, so kiss me, kiss me
(อิ๊ฟ วี เอ๊เฝ่อร์ เซย์ ไอ ดู , โซ คิซ มี , คิซ มี)
Make me tell you I’m in love with you
(เม้ค มี เทลล ยู แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)

Never, never, never let me go
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold Me, Thrill Me, Kiss Me คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น