เนื้อเพลง Eva And Magaldi / Eva Beware Of The City คำอ่านไทย Madonna

[Eva]
( [ อีว่า ])
To think that a man as famous as you are
(ทู ทริ๊งค แดท ดา แมน แอส เฟ๊มัส แอส ยู อาร์)
Could love a poor little nothing like me
(เคิด ลัฝ อะ พัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล นัธอิง ไล๊ค มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Eva]
([ อีว่า ])
I wanna be a part of B.A.
(ไอ วอนนา บี อะ พาร์ท อ็อฝ บี อะ)
Buenos Aires, Big Apple
(Buenos Aires , บิ๊ก แอพ)
[Eva’s family]
([ อีว่า แฟ๊มิลี่ ])
She wants to be a part of B.A.
(ชี ว้อนท ทู บี อะ พาร์ท อ็อฝ บี อะ)
Buenos Aires, Big Apple
(Buenos Aires , บิ๊ก แอพ)

[Eva]
([ อีว่า ])
Just listen to that, they’re on to you Magaldi
(จั๊สท ลิ๊สซึ่น ทู แดท , เดรว ออน ทู ยู Magaldi)
I’d get out while you can
(อาย เก็ท เอ๊าท ไวล์ ยู แคน)

[Eva]
([ อีว่า ])
It’s happened at last, I’m starting to get started
(อิทซ แฮ๊พเพ่น แอ็ท ล๊าสท , แอม ซทาททิง ทู เก็ท สท๊าร์ท)
I’m moving out with my man
(แอม มูฝอิง เอ๊าท วิธ มาย แมน)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
Now Eva don’t get carried away
(นาว อีว่า ด้อนท์ เก็ท แคร์รี่ อะเวย์)

[Eva]
([ อีว่า ])
Monotony past, suburbia departed
(โมะนอทโอะนิ พาสท์ , ซะเบอเบียะ ดีพาร์ท)
Who could ever be fond of the back of beyond?
(ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี ฟ็อนด อ็อฝ เดอะ แบ็ค อ็อฝ บียอนด์)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
Don’t hear words that I didn’t say
(ด้อนท์ เฮียร เวิร์ด แดท ไอ ดิ๊นอิน เซย์)

[Eva’s family]
([ อีว่า แฟ๊มิลี่ ])
What’s that? You’d desert the girl you love?
(ว๊อท แดท ยูต เดสเสิร์ท เดอะ เกิร์ล ยู ลัฝ)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
The girl I love?
(เดอะ เกิร์ล ไอ ลัฝ)
What are you talking about?
(ว๊อท อาร์ ยู ทอคอิง อะเบ๊าท)

[Eva’s family]
([ อีว่า แฟ๊มิลี่ ])
She really brightened up your out-of-town engagement
(ชี ริแอ็ลลิ ไบท์อึน อั๊พ ยุร เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ เอ็นเกจเม็นท)
She gave you all she had, she wasn’t in your contract
(ชี เกฝ ยู ออล ชี แฮ็ด , ชี วอสซึ้น อิน ยุร ค๊อนแทรคทํ)
You must be quite relieved that noone’s told the papers, so far
(ยู มัสท์ บี ไคว๊ รีลี๊ฝ แดท นูอิน โทลด เดอะ เพ๊เพ่อร์ , โซ ฟาร์)

[Eva]
([ อีว่า ])
I wanna be a part of B.A.
(ไอ วอนนา บี อะ พาร์ท อ็อฝ บี อะ)
Buenos Aires, Big Apple
(Buenos Aires , บิ๊ก แอพ)

Would I have done what I did
(เวิด ดาย แฮ็ฝ ดัน ว๊อท ไอ ดิด)
If I hadn’t thought, if I hadn’t known
(อิ๊ฟ ฟาย แฮดอินท ธอท , อิ๊ฟ ฟาย แฮดอินท โนน)
We would stay together
(วี เวิด สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Eva’s brother]
([ อีว่า บร๊าเท่อรํ ])
Seems to me there’s no point in resisting
(ซีม ทู มี แดร์ โน พ๊อยท์ อิน รีซิซติง)
She’s made up her mind, you’ve no choice
(ชี เมด อั๊พ เฮอ ไมนด์ , ยู๊ฟ โน ช๊อยซํ)
Why don’t you be the man who discovered her
(วาย ด้อนท์ ยู บี เดอะ แมน ฮู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ เฮอ)
You’ll never be remembered for your voice
(โยว เน๊เฝ่อร์ บี รีเม๊มเบ่อร์ ฟอร์ ยุร ว๊อยซ์)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
The city can be paradise for those who have the cash
(เดอะ ซิ๊ที่ แคน บี พาราได๊ซ ฟอร์ โฑส ฮู แฮ็ฝ เดอะ แค๊ช)
The class and the connections, what you need to make a splash
(เดอะ คลาสสํ แซน เดอะ ค็อนเนคฌัน , ว๊อท ยู นี๊ด ทู เม้ค เก ซพแลฌ)
The likes of you get swept up in the morning with the trash
(เดอะ ไล๊ค อ็อฝ ยู เก็ท ซเว็พท อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง วิธ เดอะ ทแร็ฌ)
If you were rich or middle class …
(อิ๊ฟ ยู เวอ ริ๊ช ออ มิ๊ดเดิ้ล คลาสสํ)

[Eva]
([ อีว่า ])
Screw the middle classes! I will never accept them!
(สครูว์ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล คลาสเซซ ! ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ แอ๊คเซพท เด็ม !)
My father’s other family were middle class
(มาย ฟ๊าเท่อร อ๊อเธ่อร์ แฟ๊มิลี่ เวอ มิ๊ดเดิ้ล คลาสสํ)
And we were kept out of sight, hidden from view at his funeral.
(แอนด์ วี เวอ เค็พท เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท , ฮีดดน ฟรอม ฝิว แอ็ท ฮิส ฟิ๊วเนอร่อล)

[Eva’s brother]
([ อีว่า บร๊าเท่อรํ ])
Do all your one night stands give you this trouble?
(ดู ออล ยุร วัน ไน๊ท สแทนด์ กี๊ฝ ยู ดิส ทรั๊บเบิ้ล)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
Eva beware of the city
(อีว่า บีแวร์ อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่)
It’s hungry and cold, can’t be controlled, it is mad
(อิทซ ฮั๊งกรี้ แอนด์ โคลด์ , แค็นท บี คอนโทรด , อิท อีส แม้ด)
Those who are fools are swallowed up whole
(โฑส ฮู อาร์ ฟูล แซร์ สว๊อลโล่ว อั๊พ โฮล)
And those who are not become what they should not become
(แอนด์ โฑส ฮู อาร์ น็อท บีคัม ว๊อท เด เชิด น็อท บีคัม)
Changed, in short, they go bad.
(เช้งจํ , อิน ช๊อร์ท , เด โก แบ้ด)

[Eva]
([ อีว่า ])
Bad is good for me
(แบ้ด อีส กู๊ด ฟอร์ มี)
I’m bored, so clean, and so ignored
(แอม บอรฺ , โซ คลีน , แอนด์ โซ อิกนอร์)
I’ve only been predictable, respectable
(แอฝ โอ๊นลี่ บีน พีดิทเทเบิล , respectable)
Birds fly out of here, so why oh why oh why the hell can’t I?
(เบิร์ด ฟลาย เอ๊าท อ็อฝ เฮียร , โซ วาย โอ วาย โอ วาย เดอะ เฮ็ลล แค็นท ไอ)
I only want variety, of society
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ฝะไรเอะทิ , อ็อฝ โซไซ๊ที่)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Magaldi]
([ Magaldi ])
Five years from now I shall come back
(ไฟฝ เยียร์ ฟรอม นาว ไอ แชลล์ คัม แบ็ค)
And finally say, ” You have your way, come to town. ”
(แอนด์ ไฟแน็ลลิ เซย์ , ” ยู แฮ็ฝ ยุร เวย์ , คัม ทู ทาวน์ “)
But you’ll look at me with a foreigner’s eyes
(บั๊ท โยว ลุ๊ค แกท มี วิธ อะ ฟอริเนอะ อาย)
The magical city, a younger girl’s city
(เดอะ แมจอิแค็ล ซิ๊ที่ , อะ ยังเกอะ เกิร์ล ซิ๊ที่)
A fantasy long since put down
(อะ แฟนทะซิ ลอง ซิ๊นซ พุท เดาน)

[Eva]
([ อีว่า ])
All you’ve done to me, was that a young girl’s fantasy?
(ออล ยู๊ฟ ดัน ทู มี , วอส แดท ดา ยัง เกิร์ล แฟนทะซิ)
I played your city games alright, didn’t I?
(ไอ เพลย์ ยุร ซิ๊ที่ เกม ออลไร๊ท , ดิ๊นอิน ไอ)
I already know what cooks, how the dirty city feels and looks
(ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท คุ๊ค , ฮาว เดอะ เดอทิ ซิ๊ที่ ฟีล แซน ลุ๊ค)
I tasted it last night, didn’t I?
(ไอ เท๊ซท ดิท ล๊าสท ไน๊ท , ดิ๊นอิน ไอ)

I’m gonna be a part of B.A.
(แอม กอนนะ บี อะ พาร์ท อ็อฝ บี อะ)
Buenos Aires, Big Apple
(Buenos Aires , บิ๊ก แอพ)

[Eva and family]
([ อีว่า แอนด์ แฟ๊มิลี่ ])
She’s gonna be a part of B.A.
(ชี กอนนะ บี อะ พาร์ท อ็อฝ บี อะ)
Buenos Aires, Big Apple
(Buenos Aires , บิ๊ก แอพ)

[Magaldi]
([ Magaldi ])
Eva beware your ambition
(อีว่า บีแวร์ ยุร แอมบิ๊ชั่น)
It’s hungry and cold, can’t be controlled, will run wild
(อิทซ ฮั๊งกรี้ แอนด์ โคลด์ , แค็นท บี คอนโทรด , วิล รัน ไวลด์)
This in a man is danger enough, but you are a woman
(ดิส ซิน อะ แมน อีส แด๊งเจ้อร์ อีน๊าฟ , บั๊ท ยู อาร์ อะ วู๊แม่น)
Not even a woman, not very much more than a child
(น็อท อี๊เฝ่น อะ วู๊แม่น , น็อท เฝ๊รี่ มัช โม แฑ็น อะ ชายลํดํ)
And whatever you say, I’ll not steal you away
(แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซย์ , อิลล น็อท สทีล ยู อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eva And Magaldi / Eva Beware Of The City คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น