เนื้อเพลง Friendly Skies คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ginuwine

[Missy:]
( [ มีซซิ : ])

Yeah
(เย่)
A little slow jam
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล สโลว์ แจม)

Kiss me Hold me
(คิซ มี โฮลด์ มี)
The weatherman says it’s gonna be
(เดอะ weatherman เซย์ อิทซ กอนนะ บี)
Cold tonight
(โคลด์ ทูไน๊ท)
Whatever man
(ฮว็อทเอฝเออะ แมน)
Whatever whatever whatever whatever whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ)
Whatever man you wanna do
(ฮว็อทเอฝเออะ แมน ยู วอนนา ดู)
I’ll be the pilot
(อิลล บี เดอะ ไพ๊หลอต)
Don’t miss your flight
(ด้อนท์ มิซ ยุร ฟไลท)

I’m stewardess of the plane
(แอม ซทยูเออะเด็ซ อ็อฝ เดอะ เพลน)
Feel the turbulence and maintain
(ฟีล เดอะ เทอบิวเล็นซ แอนด์ เมนเทน)
Please refrain stay in your seats
(พลีซ ริฟเรน สเทย์ อิน ยุร ซีท)
Until we reach the game
(อันทิล วี รี๊ช เดอะ เกม)

I’m stewardess of the plane
(แอม ซทยูเออะเด็ซ อ็อฝ เดอะ เพลน)
Feel the turbulence and maintain
(ฟีล เดอะ เทอบิวเล็นซ แอนด์ เมนเทน)
Please refrain stay in your seats
(พลีซ ริฟเรน สเทย์ อิน ยุร ซีท)

[Ginuwine:]
([ Ginuwine : ])

Take me higher
(เท้ค มี ไฮเออะ)
Let’s just go for a little
(เล็ท จั๊สท โก ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล)
Joy Ride
(จอย ไรด์)
Whatever man
(ฮว็อทเอฝเออะ แมน)
Whatever whatever whatever whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ)
Let’s stay
(เล็ท สเทย์)
Buckled up
(บัคเคิล อั๊พ)
And let’s make love
(แอนด์ เล็ท เม้ค ลัฝ)
Across the friendly skies
(อะคร๊อส เดอะ ฟเรนดลิ สกาย)

I’m passenger of this plane
(แอม แพซเซ็นเจอะ อ็อฝ ดิส เพลน)
I feel the turbulence I maintain
(ไอ ฟีล เดอะ เทอบิวเล็นซ ไอ เมนเทน)
I will refrain Stay in my seat
(ไอ วิล ริฟเรน สเทย์ อิน มาย ซีท)
Till I reach the game
(ทิลล์ ไอ รี๊ช เดอะ เกม)

I’m passenger of this plane
(แอม แพซเซ็นเจอะ อ็อฝ ดิส เพลน)
I feel the turbulence I maintain
(ไอ ฟีล เดอะ เทอบิวเล็นซ ไอ เมนเทน)
I will refrain
(ไอ วิล ริฟเรน)
I stay in my seat
(ไอ สเทย์ อิน มาย ซีท)

I want you [I want you]
(ไอ ว้อนท ยู [ ไอ ว้อนท ยู ])
Baby, I want you [Baby you know I want]
(เบ๊บี้ , ไอ ว้อนท ยู [ เบ๊บี้ ยู โนว์ ไอ ว้อนท ])
I really really wanna [f*ck] you
(ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ วอนนา [ เอฟ *ck ] ยู)
Sho nuff wanna [f*ck] you
(โช นัฟ วอนนา [ เอฟ *ck ] ยู)

I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
Yes I do [I want you]
(เย็ซ ซาย ดู [ ไอ ว้อนท ยู ])
Baby Baby, I want you
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ , ไอ ว้อนท ยู)
[I know you know what I want]
([ ไอ โนว์ ยู โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ])
I really really wanna [f*ck] you
(ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ วอนนา [ เอฟ *ck ] ยู)
I really wanna [f*ck] you
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา [ เอฟ *ck ] ยู)
Sho nuff wanna [f*ck] you
(โช นัฟ วอนนา [ เอฟ *ck ] ยู)
Sho nuff wanna
(โช นัฟ วอนนา)

Is there anything that you want
(อีส แดร์ เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท)
Is there anything that you need
(อีส แดร์ เอนอิธิง แดท ยู นี๊ด)
Call on me [Ginuwine]
(คอลลํ ออน มี [ Ginuwine ])
Call on me [Ginuwine]
(คอลลํ ออน มี [ Ginuwine ])

Is there anything that you want
(อีส แดร์ เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท)
Is there anything that you crave
(อีส แดร์ เอนอิธิง แดท ยู คเรฝ)
Call on me [Ginuwine]
(คอลลํ ออน มี [ Ginuwine ])

Cuz I’m a passenger of your plane
(คัซ แอม มา แพซเซ็นเจอะ อ็อฝ ยุร เพลน)
Yeah
(เย่)

[Electronic Voice:]
([ อิเล็คทรอนอิค ว๊อยซ์ : ])

Missy fly with me
(มีซซิ ฟลาย วิธ มี)
Missy fly with me, fly with me
(มีซซิ ฟลาย วิธ มี , ฟลาย วิธ มี)
Missy drive with me
(มีซซิ ไดร๊ฝ วิธ มี)
Missy drive with me, drive with me
(มีซซิ ไดร๊ฝ วิธ มี , ไดร๊ฝ วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friendly Skies คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ginuwine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น