เนื้อเพลง Flawless (Go to The City) คำอ่านไทย George Michael

Written by George Michael
( วึ้น บาย จอจ ไมเล)

‘Cause you’re beautiful [Like no other]
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล [ ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ ])
‘Cause you’re beautiful [maybe tonight, they’ll see you tonight]
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล [ เมบี ทูไน๊ท , เด๊ว ซี ยู ทูไน๊ท ])

Beautiful …. beautiful
(บยูทิฟุล บยูทิฟุล)

And it’s no good waiting by the window
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง บาย เดอะ วิ๊นโด้ว)
It’s no good waiting for the sun
(อิทซ โน กู๊ด เวททิง ฟอร์ เดอะ ซัน)
Please believe me, the things you dream of
(พลีซ บีลี๊ฝ มี , เดอะ ทริง ยู ดรีม อ็อฝ)
They don’t fall in the laps of no-one
(เด ด้อนท์ ฟอลล์ อิน เดอะ แหล๊พ อ็อฝ โน วัน)

And it’s no good . . . Waiting, waiting
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง , เวททิง)
And it’s no good . . . Waiting
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง)

You’ve got to go to the city
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู เดอะ ซิ๊ที่)

Always the same
(ออลเว เดอะ เซม)
Always the same dreams yeah yeah
(ออลเว เดอะ เซม ดรีม เย่ เย่)
Always the same [yes you’re movin’ up]
(ออลเว เดอะ เซม [ เย็ซ ยัวร์ มูฝวิน อั๊พ ])

Well you’ve got to think of something
(เวลล ยู๊ฟ ก็อท ทู ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง)
‘Cause your job pays you nothing
(ค๊อส ยุร จ๊อบ เพย์ ยู นัธอิง)
But you’ve got the things God gave you
(บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ทริง ก๊อด เกฝ ยู)
So the music may yet be your saviour
(โซ เดอะ มิ๊วสิค เมย์ เย๊ท บี ยุร เซฝเยอะ)

Got to be a way, some way
(ก็อท ทู บี อะ เวย์ , ซัม เวย์)
Got to be some way to make your way to the light [All the girls say]
(ก็อท ทู บี ซัม เวย์ ทู เม้ค ยุร เวย์ ทู เดอะ ไล๊ท [ ออล เดอะ เกิร์ล เซย์ ])
Got to be some way, today, today, maybe tonight, maybe tonight
(ก็อท ทู บี ซัม เวย์ , ทูเดย์ , ทูเดย์ , เมบี ทูไน๊ท , เมบี ทูไน๊ท)

And it’s always the same . . .
(แอนด์ อิทซ ออลเว เดอะ เซม)
Always the same dreams yeah yeah
(ออลเว เดอะ เซม ดรีม เย่ เย่)
Always the same [yes you’re movin’ up]
(ออลเว เดอะ เซม [ เย็ซ ยัวร์ มูฝวิน อั๊พ ])

You’re beautiful, you are, and you know it
(ยัวร์ บยูทิฟุล , ยู อาร์ , แอนด์ ยู โนว์ อิท)
You’re wasted here, you’re a star
(ยัวร์ ว็อซท เฮียร , ยัวร์ อะ สทาร์)
In this small town of hand-me-downs who don’t even know it
(อิน ดิส สมอลล์ ทาวน์ อ็อฝ แฮนด์ มี เดาน ฮู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ อิท)

Sometimes it brings you down
(ซัมไทม์ ซิท บริง ยู เดาน)
Sometimes it eats you up
(ซัมไทม์ ซิท อี๊ท ยู อั๊พ)
Sometimes you think that your head’s going to blow
(ซัมไทม์ ยู ทริ๊งค แดท ยุร เฮด โกอิ้ง ทู โบลว์)
It doesn’t get better . . .
(อิท ดัสอินท เก็ท เบ๊ทเท่อร์)

Don’t you know, you’ve got to go to the city
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู เดอะ ซิ๊ที่)
You’ve got to reach the other side of the glass
(ยู๊ฟ ก็อท ทู รี๊ช ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ กล๊าสส)
I think you’ll make it in the city baby
(ไอ ทริ๊งค โยว เม้ค อิท อิน เดอะ ซิ๊ที่ เบ๊บี้)
I think you know that you are more than just
(ไอ ทริ๊งค ยู โนว์ แดท ยู อาร์ โม แฑ็น จั๊สท)
Some f*cked up piece of ass
(ซัม เอฟ *cked อั๊พ พี๊ซ อ็อฝ อาซ)

Got to be a way, some way
(ก็อท ทู บี อะ เวย์ , ซัม เวย์)
Got to be some way to make your way to the light [All the boys say]
(ก็อท ทู บี ซัม เวย์ ทู เม้ค ยุร เวย์ ทู เดอะ ไล๊ท [ ออล เดอะ บอย เซย์ ])
Got to be some way, today, today, maybe tonight,
(ก็อท ทู บี ซัม เวย์ , ทูเดย์ , ทูเดย์ , เมบี ทูไน๊ท ,)
They’ll see you tonight
(เด๊ว ซี ยู ทูไน๊ท)

And it’s always the same
(แอนด์ อิทซ ออลเว เดอะ เซม)
A lways the same
(อะ lways เดอะ เซม)
Always the same dreams yeah yeah
(ออลเว เดอะ เซม ดรีม เย่ เย่)
Always the same [yes you’re movin’ up]
(ออลเว เดอะ เซม [ เย็ซ ยัวร์ มูฝวิน อั๊พ ])

Cause you’re beautiful [like no other]
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล [ ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ ])
Cause you’re beautiful [take me, make me]
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล [ เท้ค มี , เม้ค มี ])
Cause you’re beautiful [maybe tonight, they’ll see you tonight]
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล [ เมบี ทูไน๊ท , เด๊ว ซี ยู ทูไน๊ท ])

Beautiful …. beautiful
(บยูทิฟุล บยูทิฟุล)

And it’s no good waiting by the window
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง บาย เดอะ วิ๊นโด้ว)
It’s no good waiting for the sun
(อิทซ โน กู๊ด เวททิง ฟอร์ เดอะ ซัน)
Please believe me, the things you dream of
(พลีซ บีลี๊ฝ มี , เดอะ ทริง ยู ดรีม อ็อฝ)
They don’t fall in the laps of no-one
(เด ด้อนท์ ฟอลล์ อิน เดอะ แหล๊พ อ็อฝ โน วัน)

And it’s no good . . . Waiting, waiting
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง , เวททิง)
And it’s no good . . . Waiting
(แอนด์ อิทซ โน กู๊ด เวททิง)

You’ve got to go to the city
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู เดอะ ซิ๊ที่)
You’ve got to go to the city,
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู เดอะ ซิ๊ที่ ,)
They’re going to find you there
(เดรว โกอิ้ง ทู ไฟนด์ ยู แดร์)

‘Cause you’re beautiful
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล)
‘Cause you’re beautiful
(ค๊อส ยัวร์ บยูทิฟุล)

Sometimes it brings you down
(ซัมไทม์ ซิท บริง ยู เดาน)
Sometimes it eats you up
(ซัมไทม์ ซิท อี๊ท ยู อั๊พ)
Sometimes you think that your head’s going to blow and
(ซัมไทม์ ยู ทริ๊งค แดท ยุร เฮด โกอิ้ง ทู โบลว์ แอนด์)
It doesn’t get better . . .
(อิท ดัสอินท เก็ท เบ๊ทเท่อร์)

Don’t you know, you’ve got to go to the city
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ยู๊ฟ ก็อท ทู โก ทู เดอะ ซิ๊ที่)
You’ve got to reach the other side of the glass
(ยู๊ฟ ก็อท ทู รี๊ช ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ กล๊าสส)
I think you’ll make it in the city baby
(ไอ ทริ๊งค โยว เม้ค อิท อิน เดอะ ซิ๊ที่ เบ๊บี้)
I think you know that you are more than just
(ไอ ทริ๊งค ยู โนว์ แดท ยู อาร์ โม แฑ็น จั๊สท)
Some f*cked up piece of ass
(ซัม เอฟ *cked อั๊พ พี๊ซ อ็อฝ อาซ)

More than just …
(โม แฑ็น จั๊สท)

Sid you’ve got to think of something
(ซิดทฺ ยู๊ฟ ก็อท ทู ทริ๊งค อ็อฝ ซัมติง)
‘Cause your job pays you nothing
(ค๊อส ยุร จ๊อบ เพย์ ยู นัธอิง)
But you’ve got the things God gave you
(บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ทริง ก๊อด เกฝ ยู)
So the music may yet be your saviour
(โซ เดอะ มิ๊วสิค เมย์ เย๊ท บี ยุร เซฝเยอะ)

Do you want a saviour, saviour
(ดู ยู ว้อนท ดา เซฝเยอะ , เซฝเยอะ)
Say that you do,
(เซย์ แดท ยู ดู ,)
You know you’re wasted here, wasted here
(ยู โนว์ ยัวร์ ว็อซท เฮียร , ว็อซท เฮียร)
And there ain’t no miracles happening any time soon …
(แอนด์ แดร์ เอน โน มิ๊ราเคิ่ล แฮพเพะนิง เอ๊นี่ ไทม์ ซูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flawless (Go to The City) คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น