เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Hoobastank

I thought it wasn’t wrong,
( ไอ ธอท ดิธ วอสซึ้น รอง ,)
To hide from you,
(ทู ไฮด์ ฟรอม ยู ,)
Simple truth.
(ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ)

I was scared,
(ไอ วอส ซคา ,)
I felt it all along,
(ไอ เฟ็ลท ดิธ ดอร์ อะลอง ,)
But it hurt to much for me, to share.
(บั๊ท ดิธ เฮิร์ท ทู มัช ฟอร์ มี , ทู แชร์)

If only I, had been this blind.
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , แฮ็ด บีน ดิส ไบลนฺดฺ)
I’d have someone to hold on to.
(อาย แฮ็ฝ ซัมวัน ทู โฮลด์ ออน ทู)
IF only I, could change your mind,
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , เคิด เช้งจํ ยุร ไมนด์ ,)
If only I had known, If only I had you…
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด โนน , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู)

Finally understand,
(ไฟแน็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
Why things have happened,
(วาย ทริง แฮ็ฝ แฮ๊พเพ่น ,)
And how it all could go so wrong.
(แอนด์ ฮาว อิท ดอร์ เคิด โก โซ รอง)

Will this pain ever end?
(วิล ดิส เพน เอ๊เฝ่อร์ เอ็นด)
’cause I don’t think I can carry on.
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)

If only I, had been this blind.
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , แฮ็ด บีน ดิส ไบลนฺดฺ)
I’d have someone to hold on to.
(อาย แฮ็ฝ ซัมวัน ทู โฮลด์ ออน ทู)
If only I, could change your mind,
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , เคิด เช้งจํ ยุร ไมนด์ ,)
If only I had known, If only I had you…
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด โนน , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู)

If only I had you!..
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู !)
If only I had you!..
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู !)

If only I, had been this blind.
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , แฮ็ด บีน ดิส ไบลนฺดฺ)
I’d have someone to hold on to.
(อาย แฮ็ฝ ซัมวัน ทู โฮลด์ ออน ทู)
If only I, could have spoke my mind,
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ , เคิด แฮ็ฝ ซโพค มาย ไมนด์ ,)
If only it were true, We could start brand-new
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ อิท เวอ ทรู , วี เคิด สท๊าร์ท แบรนดฺ นิว)
I know I’ll make it through
(ไอ โนว์ อิลล เม้ค อิท ทรู)
If only I had you!..
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู !)
If only I had you!..
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู !)
If only I had you!..
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ยู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น