เนื้อเพลง Nobody Knows คำอ่านไทย Nelly feat Anthony Hamilton

[Anthony Hamilton]
( [ แอนโตนี Hamilton ])
IIIIIIIII didn’t know, there’d be troubles along the way
(IIIIIIIII ดิ๊นอิน โนว์ , เตอร์ บี ทรั๊บเบิ้ล อะลอง เดอะ เวย์)
Nobody told me nothin, nobody told me nothin, nothin
(โนบอดี้ โทลด มี นอทติน , โนบอดี้ โทลด มี นอทติน , นอทติน)
Well, well, ohh, ohhhh, ohhhhhh, oahh-ohhhh
(เวลล , เวลล , โอ้ , โอ้ , โอ้~ , oahh โอ้)
Well, ay-heyyy, ay-hey, we-ell
(เวลล , ไอ เฮ้ , ไอ เฮ , วี เอ็ล)
Uh-huh, uh-huh-huh, uh-huh-huh, uh-huh-huh
(อา ฮู , อา ฮู ฮู , อา ฮู ฮู , อา ฮู ฮู)

[Nelly]
([ เนลลี ])
I went through, 8 different schools in, 12 different years
(ไอ เว็นท ทรู , 8 ดีฟเฟอะเร็นท สคูล ซิน , 12 ดีฟเฟอะเร็นท เยียร์)
That’s 30 different teachers, over ten thousand different peers
(แด้ท 30 ดีฟเฟอะเร็นท ที๊ชเช่อร , โอ๊เฝ่อร เท็น เธ๊าซั่นด ดีฟเฟอะเร็นท เพีย)
And I done fought in e’ryone, been suspended e’rytime
(แอนด์ ดาย ดัน ฟอท อิน eryone , บีน ซัสเพ็นด์ erytime)
Besides a few a felony, done committed e’ry crime
(บีไซด์ ซา ฟิว อะ เฟลโอะนิ , ดัน คอมมิดเดด เออะริ ไคร์ม)
But never braggin on, just want you to see me what I done done
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ แบรกกิน ออน , จั๊สท ว้อนท ยู ทู ซี มี ว๊อท ไอ ดัน ดัน)
I’m never proud of it, so I don’t have to go back there again
(แอม เน๊เฝ่อร์ พเราด อ็อฝ อิท , โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก แบ็ค แดร์ อะเกน)
And uhh, I used to go like house to house [man]
(แอนด์ อา , ไอ ยู๊ส ทู โก ไล๊ค เฮ้าส ทู เฮ้าส [ แมน ])
Sleepin on couch to couch [you know]
(สลีฟปิน ออน เคาช ทู เคาช [ ยู โนว์ ])
Walk around stickin out my hands, lookin for a handout
(ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ สตริคกิน เอ๊าท มาย แฮนด์ , ลุคกิน ฟอร์ รา handout)
Only thing I handed out was more bills
(โอ๊นลี่ ทริง ไอ แฮนด์ เอ๊าท วอส โม บิลล์)
Only thing pulled me out was my will
(โอ๊นลี่ ทริง พูลล มี เอ๊าท วอส มาย วิล)
God told me the sun don’t chill
(ก๊อด โทลด มี เดอะ ซัน ด้อนท์ ชิล)
Determined to make use of one of these skills
(ดีเท๊อร์ไมน์ ทู เม้ค ยู๊ส อ็อฝ วัน อ็อฝ ฑิส สกิลล)
Either that or go beat the block
(ไอ๊เทร่อ แดท ออ โก บีท เดอะ บล๊อค)
Ain’t no way you can beat the cops
(เอน โน เวย์ ยู แคน บีท เดอะ ค็อพ)
Ain’t no way I can beat the clock
(เอน โน เวย์ ไอ แคน บีท เดอะ คล๊อค)
Just a matter of time shut down your shop
(จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์ ชั๊ท เดาน ยุร ช๊อพ)
Ohh, you stay up day and nights, livin this way of life
(โอ้ , ยู สเทย์ อั๊พ เดย์ แอนด์ ไน๊ท , ลีฝอิน ดิส เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ)
I was +Young and Restless+
(ไอ วอส +ยัง แอนด์ เรซทเล็ซ +)
+All My Children+ came and then I had a +Guiding Light+ [hey]
(+ออล มาย ชีลดเร็น + เคม แอนด์ เด็น นาย แฮ็ด อะ +กายดิง ไล๊ท + [ เฮ ])
No more of that sittin mayne [c’mon] sittin and waitin
(โน โม อ็อฝ แดท ซิทดิน เมน [ ซีมอน ] ซิทดิน แอนด์ เว๊ทดิน)
and thinkin somebody comin to take me up off them streets
(แอนด์ ติ้งกิน ซัมบอดี้ คัมอิน ทู เท้ค มี อั๊พ ออฟฟ เด็ม สทรีท)
But now I know..
(บั๊ท นาว ไอ โนว์)

[Chorus – Anthony Hamilton]
([ ค๊อรัส แอนโตนี Hamilton ])
Nobody told me that the road would be easy, yeah
(โนบอดี้ โทลด มี แดท เดอะ โร้ด เวิด บี อีสอิ , เย่)
I don’t believe, I’ve made it this far
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ , แอฝ เมด อิท ดิส ฟาร์)
My whole life, man I’ve been workin so hard and I know
(มาย โฮล ไล๊ฟ , แมน แอฝ บีน เวิคกิน โซ ฮาร์ด แอนด์ ดาย โนว์)
Nobody told me that the road would be easy [Whoaaaaaa, that the road]
(โนบอดี้ โทลด มี แดท เดอะ โร้ด เวิด บี อีสอิ [ Whoaaaaaa , แดท เดอะ โร้ด ])
I can’t believe, I’ve made it this far [Whoo, yeahhh]
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ , แอฝ เมด อิท ดิส ฟาร์ [ ฮู , เย้ ])
My whole life, man I’ve been workin so hard and I know
(มาย โฮล ไล๊ฟ , แมน แอฝ บีน เวิคกิน โซ ฮาร์ด แอนด์ ดาย โนว์)

[Nelly]
([ เนลลี ])
I can tell you right now, I’m sayin
(ไอ แคน เทลล ยู ไร๊ท นาว , แอม เซย์อิน)
I could sit here and count on one hand
(ไอ เคิด ซิท เฮียร แอนด์ เค้าทํ ออน วัน แฮนด์)
How many people seen me graduate
(ฮาว เมนอิ พี๊เพิ่ล ซีน มี กแรจอิวเอ็ท)
I know a few that did but a bunch that ain’t [hey]
(ไอ โนว์ อะ ฟิว แดท ดิด บั๊ท ดา บันช แดท เอน [ เฮ ])
Same folks showin up in swarms, waitin for me to go on
(เซม โฟล้ค โชว์วิน อั๊พ อิน ซวอม , เว๊ทดิน ฟอร์ มี ทู โก ออน)
Wantin to see Ali perform, wasn’t so po’ before
(วอนทิน ทู ซี เอลลี เพอร์ฟอร์ม , วอสซึ้น โซ โพ บีฟอร์)
I became this household name
(ไอ บิเคม ดิส household เนม)
I was playin them Little League games
(ไอ วอส เพลย์ยิน เด็ม ลิ๊ทเทิ่ล ลี๊ก เกม)
Nobody curred if I go 0-for-3
(โนบอดี้ curred อิ๊ฟ ฟาย โก 0 ฟอร์ 3)
Nobody out hurr rootin for me but my Momma
(โนบอดี้ เอ๊าท hurr rootin ฟอร์ มี บั๊ท มาย มอมมา)
Supported me in e’rything, ” Why she get e’rything? ”
(ซั๊พผอร์ท มี อิน erythings , ” วาย ชี เก็ท erythings “)
Some people got the nerve to ask
(ซัม พี๊เพิ่ล ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู อาสคฺ)
Y’all can kiss my ass, and that’s my Momma
(ยอล แคน คิซ มาย อาซ , แอนด์ แด้ท มาย มอมมา)
Got a sister that need my help [hey] and I gave peace all with wealth
(ก็อท ดา ซิ๊สเท่อร์ แดท นี๊ด มาย เฮ้ลพ [ เฮ ] แอนด์ ดาย เกฝ พี๊ซ ออล วิธ เว้ลธ)
Give anything that I have, just to see her in perfect health
(กี๊ฝ เอนอิธิง แดท ไอ แฮ็ฝ , จั๊สท ทู ซี เฮอ อิน เพ๊อร์เฟ็คท เฮ็ลธ)
Now we out hurr complainin, ” I got work to do ” [ohh]
(นาว วี เอ๊าท hurr คอมเพนนิน , ” ไอ ก็อท เวิ๊ร์ค ทู ดู ” [ โอ้ ])
How bad you think you got it, somebody else got it worse than you [hey]
(ฮาว แบ้ด ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ดิธ , ซัมบอดี้ เอ๊ลส ก็อท ดิธ เวิ๊ร์ส แฑ็น ยู [ เฮ ])
I done had them down and ups and, don’t plan on comin back down [no]
(ไอ ดัน แฮ็ด เด็ม เดาน แอนด์ อัพสฺ แซน , ด้อนท์ แพลน ออน คัมอิน แบ็ค เดาน [ โน ])
Don’t plan on leavin hurr no time soon, but I got too comfortable now
(ด้อนท์ แพลน ออน เลวิน hurr โน ไทม์ ซูน , บั๊ท ไอ ก็อท ทู คอมโฟเทเบิ่ล นาว)
Wouldn’t have no knowledge of wealth, without no knowledge of self
(วูดดึ่น แฮ็ฝ โน นอลเอ็จ อ็อฝ เว้ลธ , วิธเอ๊าท โน นอลเอ็จ อ็อฝ เซลฟ์)
And I’ma keep walkin this road – my mind, body and soul
(แอนด์ แอมอา คี๊พ วอคกิน ดิส โร้ด มาย ไมนด์ , บ๊อดี้ แอนด์ โซล)
I know [echoes]
(ไอ โนว์ [ แอคโค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Anthony Hamilton]
([ แอนโตนี Hamilton ])
I didn’t knowwwww
(ไอ ดิ๊นอิน knowwwww)
There’d be troubles along the way [I didn’t know there’d be troubles]
(เตอร์ บี ทรั๊บเบิ้ล อะลอง เดอะ เวย์ [ ไอ ดิ๊นอิน โนว์ เตอร์ บี ทรั๊บเบิ้ล ])
Nobody told me nothin [nobody told me nothin]
(โนบอดี้ โทลด มี นอทติน [ โนบอดี้ โทลด มี นอทติน ])
That would help me to ease my pain [to help ease my pain, yeah]
(แดท เวิด เฮ้ลพ มี ทู อี๊ส มาย เพน [ ทู เฮ้ลพ อี๊ส มาย เพน , เย่ ])
I’ve been walkin this roooooad, for forever and a day [forever and a day]
(แอฝ บีน วอคกิน ดิส roooooad , ฟอร์ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ อะ เดย์ [ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ อะ เดย์ ])
Now I’ve been searchin somethin [whoa-ohhh]
(นาว แอฝ บีน เสริทชิน ซัมติน [ โว้ว โอ้ ])
For someone to help me find my way [somebody help me, find my way]
(ฟอร์ ซัมวัน ทู เฮ้ลพ มี ไฟนด์ มาย เวย์ [ ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี , ไฟนด์ มาย เวย์ ])
And now I know
(แอนด์ นาว ไอ โนว์)

[Chorus – fades out w/ ad libs]
([ ค๊อรัส เฟด เอ๊าท ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Knows คำอ่านไทย Nelly feat Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น