เนื้อเพลง Love Me Thru The Night คำอ่านไทย Diana King

No Need to Cry now, Go wipe your tears be a woman
( โน นี๊ด ทู คราย นาว , โก ไว๊พ ยุร เทียร์ บี อะ วู๊แม่น)
Why you actin suprised? you saw the bullsh*t comin
(วาย ยู แอสติน suprised ยู ซอว์ เดอะ bullsh*ที คัมอิน)
Fake hair, fake nails, fake eyes too
(เฟ้ค แฮร์ , เฟ้ค เนล , เฟ้ค อาย ทู)
So why you bound to f*ck with fake guys too
(โซ วาย ยู บาวนฺดฺ ทู เอฟ *ck วิธ เฟ้ค กาย ทู)
Ain’t nuthin hard about it
(เอน นัทติน ฮาร์ด อะเบ๊าท ดิธ)
Why you lookin sad? shoulda thought about it
(วาย ยู ลุคกิน แซ้ด โช๊วดา ธอท อะเบ๊าท ดิธ)
Say you learned, I truly doubt it
(เซย์ ยู เลิร์น , ไอ ทรูลิ เดาท ดิธ)
I guess you got a problem with affection, kinda loser for love
(ไอ เกสส ยู ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ แอ็ฟเฟคฌัน , กินดา ลูสเออะ ฟอร์ ลัฝ)
Gettin freaky wit the thug n*ggaz up in the club
(เกดดิน ฟรีคกี้ วิท เดอะ ธัก เอ็น *ggaz อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
Ask to buy you a drink, you holla Don Perrion
(อาสคฺ ทู บาย ยู อะ ดริ๊งค , ยู ฮอลละ ด็อน Perrion)
Knowin I got my cash getter, still I remain calm
(โนว์อิน นาย ก็อท มาย แค๊ช getter , สทิลล ไอ รีเมน คาลํม)
Let you chill wit me,
(เล็ท ยู ชิล วิท มี ,)
Plus you was smiling till’ bed wishing
(พลัส ยู วอส ซไมลอิง ทิลล์ เบ๊ด วิชชิ้ง)
That’s what you get for tryin to d*ck with me
(แด้ท ว๊อท ยู เก็ท ฟอร์ ทายอิน ทู d*ck วิธ มี)
Missed me with that buy me this, buy me that syndrome sh*t
(มิส มี วิธ แดท บาย มี ดิส , บาย มี แดท ซิ๊นโดรม ฌะ *ที)
B*tch get a job if you wanna be rich
(บี *tch เก็ท ดา จ๊อบ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี ริ๊ช)
Gettin mad cause I curse, and I scream ” I hate cha ”
(เกดดิน แม้ด ค๊อส ไอ เคอร์ส , แอนด์ ดาย สครีม ” ไอ เฮท ชา “)
Introduce you to a n*gga nature
(อินโทรดิ๊วซ ยู ทู อะ เอ็น *gga เน๊เจ้อร์)
Feel me
(ฟีล มี)

[chorus] Lil’ Mo
([ ค๊อรัส ] ลิล โม)
Kiss the girls, make ’em cry
(คิซ เดอะ เกิร์ล , เม้ค เอ็ม คราย)
Thug life, gettin’ high [yea, yea, yea]
(ธัก ไล๊ฟ , เกดดิน ไฮฮ [ เย , เย , เย ])
Why you gangsta all the time?
(วาย ยู แก๊งซดา ออล เดอะ ไทม์)
That’s a thugs nature
(แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
[That’s A n*gga nature]
([ แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
Though sometimes I can feel’ with it
(โธ ซัมไทม์ ซาย แคน ฟีล วิธ อิท)
I realize that I’m feelin’ it
(ไอ รีแอะไลส แดท แอม ฟีลิน หนิด)
It’s a love and hate relationship
(อิทซ ซา ลัฝ แอนด์ เฮท ริเลฌันฌิพ)
But that’s a thugs nature
(บั๊ท แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)

I’m probably too nice at first first
(แอม พรอบอับลิ ทู ไน๊ซ์ แอ็ท เฟิร์สท เฟิร์สท)
I let you kiss me where it hurts
(ไอ เล็ท ยู คิซ มี แวร์ อิท เฮิร์ท)
Me and you gettin busy slingin d*ck in the dirt
(มี แอนด์ ยู เกดดิน บี๊ซี่ slingin d*ck อิน เดอะ เดิร์ท)
Bet you had a pool party cause it’s cool to kick it
(เบ๊ท ยู แฮ็ด อะ พูล พ๊าร์ที่ ค๊อส อิทซ คูล ทู คิ๊ค อิท)
See us tongue kissin, you was truely wit it
(ซี อัซ ทั๊ง คิซซิน , ยู วอส truely วิท ดิธ)
Little ecstacy, hennesey mixed wit me
(ลิ๊ทเทิ่ล เอกสเตซี่ , hennesey มิกซ์ วิท มี)
Picture me pay for p*ssy when this d*cks for free
(พิ๊คเจ้อร์ มี เพย์ ฟอร์ พี *ssy เว็น ดิส d*cks ฟอร์ ฟรี)
Hay now, with my n*ggaz that tell these hoes
(เฮ นาว , วิธ มาย เอ็น *ggaz แดท เทลล ฑิส โฮ)
Before I pay I jerk off , word to moses
(บีฟอร์ ไอ เพย์ ไอ เจิค ออฟฟ , เวิร์ด ทู โมเซซ)
Visions of you sittin there sweaty and wet
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ยู ซิทดิน แดร์ ซเวทอิ แอนด์ เว๊ท)
Pointin to the places that you want me to hit
(พ้อนทิน ทู เดอะ เพลส แดท ยู ว้อนท มี ทู ฮิท)
Gimme room all up in the womb call the cops
(กีมมิ รูม ออล อั๊พ อิน เดอะ วูม คอลลํ เดอะ ค็อพ)
N*gga, hitin’ walls all til them bastards drop
(เอ็น *gga , hitin วอลล์ ซอร์ ทิล เด็ม แบซเทิด ดรอพ)
Label me Makaveli thug n*gga wit pipe
(เล๊เบ้ล มี แมกเคอเวลลี่ ธัก เอ็น *gga วิท ไพพ)
Livin life like a rocks stars friday night
(ลีฝอิน ไล๊ฟ ไล๊ค เก ร๊อค สทาร์ ฟไรดิ ไน๊ท)
Make money, get p*ssy always keep a pager
(เม้ค มั๊นนี่ , เก็ท พี *ssy ออลเว คี๊พ อะ เฝน)
Cellphone in the ride to complete my nature now
(เซลโฟน อิน เดอะ ไรด์ ทู คอมพลีท มาย เน๊เจ้อร์ นาว)
[chorus] Lil’ Mo
([ ค๊อรัส ] ลิล โม)
Kiss the gils, make ’em cry [make ’em cry]
(คิซ เดอะ gils , เม้ค เอ็ม คราย [ เม้ค เอ็ม คราย ])
Other night, gettin’ high [yea, yea]
(อ๊อเธ่อร์ ไน๊ท , เกดดิน ไฮฮ [ เย , เย ])
Why you gangsta all the time?
(วาย ยู แก๊งซดา ออล เดอะ ไทม์)
That’s a thugs nature [everyday]
(แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์ [ เอวี่เดย์ ])
Though sometimes I can feel’ with it
(โธ ซัมไทม์ ซาย แคน ฟีล วิธ อิท)
I realize that I’m feelin’ it [yea, yea]
(ไอ รีแอะไลส แดท แอม ฟีลิน หนิด [ เย , เย ])
It’s a love and hate relationship
(อิทซ ซา ลัฝ แอนด์ เฮท ริเลฌันฌิพ)
But that’s a thugs nature
(บั๊ท แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)

Started as a seed from the semen
(สท๊าร์ท แอส ซา ซี ฟรอม เดอะ ซีเม็น)
Straight outta papa’s nuts
(สเทร๊ท เอ๊าตา พาพ่า นัท)
Lustin for creamin, b*tches with big b*tts
(ลัสติน ฟอร์ creamin , บี *tches วิธ บิ๊ก บี *tts)
Curves makin n*gga cry, tits and sh*t
(เคอร์ฟ เมกิน เอ็น *gga คราย , ทิท แซน ฌะ *ที)
When I’m locked down, beggin you for porno flicks
(เว็น แอม ล๊อค เดาน , เบคกิน ยู ฟอร์ โพรโน ฟลิค)
Sneak weed in, help a n*gga pass the time
(ซนีค วี อิน , เฮ้ลพ อะ เอ็น *gga เพซ เดอะ ไทม์)
Put my name tattoed so that ass is mine
(พุท มาย เนม แททดี้ โซ แดท อาซ ซิส ไมน์)
Tell everybody Pac put it down for good
(เทลล เอวี่บอดี้ แพค พุท ดิธ เดาน ฟอร์ กู๊ด)
A local legend thru the whole hood
(อะ โล๊ค่อล เล๊เจ้นด ธรู เดอะ โฮล ฮุด)
Follow me, I got a gun on me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ไอ ก็อท ดา กัน ออน มี)
Going for none on the run baby
(โกอิ้ง ฟอร์ นัน ออน เดอะ รัน เบ๊บี้)
You know a n*gga need some, Is for some crazy
(ยู โนว์ อะ เอ็น *gga นี๊ด ซัม , อีส ฟอร์ ซัม คเรสิ)
Why cry, when I’ll be thuggin till I die
(วาย คราย , เว็น อิลล บี ตั๊กกิน ทิลล์ ไอ ดาย)
Picture a n*gga in heaven high off weed I fly
(พิ๊คเจ้อร์ อะ เอ็น *gga อิน เฮ๊ฝเฝ่น ไฮฮ ออฟฟ วี ดาย ฟลาย)
Got me missin dead homies, wish these phoneys would die
(ก็อท มี มิซซิน เด้ด โฮมี , วิ๊ช ฑิส โฟนิ เวิด ดาย)
Hit the weed & hope it get me high
(ฮิท เดอะ วี & โฮพ อิท เก็ท มี ไฮฮ)
Dear god understand my ways, livin major
(เดียร์ ก๊อด อั๊นเด้อรสแทนด มาย เวย์ , ลีฝอิน เม๊เจ้อร์)
Blessed with a thugs heart, in a real live n*gga nature
(เบล๊ส วิธ อะ ธัก ฮาร์ท , อิน อะ เรียล ไล้ฝ เอ็น *gga เน๊เจ้อร์)

[chorus] Lil’ Mo
([ ค๊อรัส ] ลิล โม)
Kiss the girls, make ’em cry
(คิซ เดอะ เกิร์ล , เม้ค เอ็ม คราย)
Thug life, gettin’ high [whoa, euuu, whoa]
(ธัก ไล๊ฟ , เกดดิน ไฮฮ [ โว้ว , euuu , โว้ว ])
Why you gangsta all the time?
(วาย ยู แก๊งซดา ออล เดอะ ไทม์)
That’s a thugs nature
(แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
[That’s A n*gga nature]
([ แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
Though sometimes I can feel’ with it
(โธ ซัมไทม์ ซาย แคน ฟีล วิธ อิท)
I realize that I’m feelin’ it
(ไอ รีแอะไลส แดท แอม ฟีลิน หนิด)
It’s a love and hate relationship
(อิทซ ซา ลัฝ แอนด์ เฮท ริเลฌันฌิพ)
But that’s a thugs nature
(บั๊ท แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
[That’s A n*gga nature]
([ แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
Kiss the girls, make ’em cry
(คิซ เดอะ เกิร์ล , เม้ค เอ็ม คราย)
Thug life, gettin’ high
(ธัก ไล๊ฟ , เกดดิน ไฮฮ)
Why you gangsta all the time?
(วาย ยู แก๊งซดา ออล เดอะ ไทม์)
That’s a thugs nature
(แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
[This be a n*gga nature]
([ ดิส บี อะ เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
Though sometimes I can feel’ with it
(โธ ซัมไทม์ ซาย แคน ฟีล วิธ อิท)
I realize that I’m feelin’ it
(ไอ รีแอะไลส แดท แอม ฟีลิน หนิด)
It’s a love and hate relationship
(อิทซ ซา ลัฝ แอนด์ เฮท ริเลฌันฌิพ)
But that’s a thugs nature
(บั๊ท แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
[‘Cause that’s a n*gga nature]
([ ค๊อส แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
[it ain’t my fault]
([ อิท เอน มาย ฟอลท ])
[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
[QD, where you be?]
([ QD , แวร์ ยู บี ])
[2Pac]
([ 2Pac ])
[don’t blame me, blame mamma, a n*gga nature]
([ ด้อนท์ เบลม มี , เบลม มะมา , อะ เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
[QDIII and Lil’ Mo, 2Pac puttin’ it down for sho [cause that’s a n*gga nature]
([ QDIII แอนด์ ลิล โม , 2Pac พันดิน หนิด เดาน ฟอร์ โช [ ค๊อส แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
I realize that I’m feelin’ it, cause that’s a thugs nature
(ไอ รีแอะไลส แดท แอม ฟีลิน หนิด , ค๊อส แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์)
I know sometimes I can deal with it
(ไอ โนว์ ซัมไทม์ ซาย แคน ดีล วิธ อิท)
I realize I’m feelin’ it
(ไอ รีแอะไลส แอม ฟีลิน หนิด)
Love and hate relationship
(ลัฝ แอนด์ เฮท ริเลฌันฌิพ)
Cause that’s a thugs nature]
(ค๊อส แด้ท ซา ธัก เน๊เจ้อร์ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
[Cause that’s a n*gga nature]
([ ค๊อส แด้ท ซา เอ็น *gga เน๊เจ้อร์ ])
[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
[yea, yea, yea
([ เย , เย , เย)
yea, yea, yea
(เย , เย , เย)
yea, yea, yea, yea]
(เย , เย , เย , เย ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Thru The Night คำอ่านไทย Diana King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น