เนื้อเพลง Jesus Online คำอ่านไทย Bush

Whatever she wants from me, whatever device.
( ฮว็อทเอฝเออะ ชี ว้อนท ฟรอม มี , ฮว็อทเอฝเออะ ดีไฝ๊ซ์)
Whether in kindness, whether in spite.
(ฮเวทเออะ อิน ไคนดเน็ซ , ฮเวทเออะ อิน ซไพท)

What can I say? What can I do?
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ว๊อท แคน นาย ดู)
I can’t help myself, I let the monster through.
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ , ไอ เล็ท เดอะ ม๊อนสเท่อร์ ทรู)

Wherever she sends me, wherever the plane.
(ฮแวเรฝเออะ ชี เซ็นด มี , ฮแวเรฝเออะ เดอะ เพลน)
Perfect black dress, perfect grave.
(เพ๊อร์เฟ็คท แบล๊ค เดรส , เพ๊อร์เฟ็คท เกรฝ)

What can I say? What can I do?
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ว๊อท แคน นาย ดู)
Did it to myself, I did it all confused.
(ดิด ดิท ทู ไมเซลฟ , ไอ ดิด ดิท ออล คอนฟิ้วส)
Jesus online, wires around the world.
(จีสัซ ออนไลน , ไวร์ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Feel invincible, computer car and girl.
(ฟีล อินฝิ๊นซิเบิ้ล , ค็อมพยูทเออะ คารํ แอนด์ เกิร์ล)
Jesus online, wires around the world.
(จีสัซ ออนไลน , ไวร์ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Feel invincible, to be perfect just like you.
(ฟีล อินฝิ๊นซิเบิ้ล , ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)

Whenever she comes with me, whenever we brake.
(ฮเว็นเอฝเออะ ชี คัม วิธ มี , ฮเว็นเอฝเออะ วี เบรค)
Dress up my apathy, pretend we’re great, great, great.
(เดรส อั๊พ มาย แอพอะธิ , พรีเท็นด์ เวีย เกรท , เกรท , เกรท)

Jesus online, arms around the world,
(จีสัซ ออนไลน , อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
feel invincible, computer carbon girl.
(ฟีล อินฝิ๊นซิเบิ้ล , ค็อมพยูทเออะ ค๊าร์บ้อน เกิร์ล)
Jesus online, Jesus online, Jesus, Jesus, Jesus.
(จีสัซ ออนไลน , จีสัซ ออนไลน , จีสัซ , จีสัซ , จีสัซ)

Jesus online, arms around the world,
(จีสัซ ออนไลน , อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
Feel invincable, to be perfect just like you.
(ฟีล invincable , ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)

Jesus, Jesus online, Jesus.
(จีสัซ , จีสัซ ออนไลน , จีสัซ)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
To be perfect just like you.
(ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู)
Arms around the world [perfect just like you].
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู ])
Arms around the world [perfect just like you].
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู ])
Arms around the world [perfect just like you].
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ไล๊ค ยู ])
Arms around the world.
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Arms around the world.
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Arms around the world.
(อาร์ม อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Online คำอ่านไทย Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น