เนื้อเพลง Johnny คำอ่านไทย Craig David

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
It’s another day at school and he’s just walking out the door
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ แอ็ท สคูล แอนด์ อีส จั๊สท วอคกิง เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Got his nap sack on his back and his feet dragging on the floor
(ก็อท ฮิส แน๊พ แซ๊ค ออน ฮิส แบ็ค แอนด์ ฮิส ฟีท แดรกกิ้ง ออน เดอะ ฟลอร์)
Always late, but when he’s questioned he can’t think of what to say
(ออลเว เหลท , บั๊ท เว็น อีส เคว๊สชั่น ฮี แค็นท ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท ทู เซย์)
Hows the bruises from the teacher he’s hoping that they go away
(ฮาว เดอะ บรูส ฟรอม เดอะ ที๊ชเช่อร อีส โฮพปิง แดท เด โก อะเวย์)
Even though his mom and dad they both got problems of their own
(อี๊เฝ่น โธ ฮิส มัม แอนด์ แด๊ด เด โบทรฺ ก็อท โพร๊เบล่ม อ็อฝ แดร์ โอว์น)
Called a ?? 22 but he’d still rather be at home
(คอลลํ อะ 22 บั๊ท ฮีด สทิลล ร๊าเธ่อร์ บี แอ็ท โฮม)
Crys himself to sleep and prays when he wakes up things might have changed
(คราย ฮิมเซลฟ ทู สลี๊พ แอนด์ เพรย์ เว็น ฮี เว้ค อั๊พ ทริง ไมท แฮ็ฝ เช้งจํ)
But everythings still the same
(บั๊ท เอ๊วี่ติง สทิลล เดอะ เซม)

[But didn’t you say] You always said that I should speak up, Mmm….
([ บั๊ท ดิ๊นอิน ยู เซย์ ] ยู ออลเว เซ็ด แดท ไอ เชิด สพี๊ค อั๊พ , อึม)
But it seems like all the things you said to me before mean nothing at all
(บั๊ท ดิธ ซีม ไล๊ค ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด ทู มี บีฟอร์ มีน นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Because…
(บิคอส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I keep telling you that Johnny’s hitting me
(ไอ คี๊พ เทลลิง ยู แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Thats why I’m late for school [but you never listen]
(แด้ท วาย แอม เหลท ฟอร์ สคูล [ บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ])
Instead you always seen to end up blaming me for things I didn’t do ??
(อินสเท๊ด ยู ออลเว ซีน ทู เอ็นด อั๊พ เบมิง มี ฟอร์ ทริง ซาย ดิ๊นอิน ดู)
I didn’t even want to tell you anything incase it made things worse [Just so you know]
(ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ว้อนท ทู เทลล ยู เอนอิธิง อินเคลส อิท เมด ทริง เวิ๊ร์ส [ จั๊สท โซ ยู โนว์ ])
Every time I say that Johnny’s hitting me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เซย์ แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Hey Mom and Dad it hurts
(เฮ มัม แอนด์ แด๊ด ดิท เฮิร์ท)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Everyday keeps on repeating like the record on replay
(เอวี่เดย์ คี๊พ ออน รีปพิธดิง ไล๊ค เดอะ เร๊คขอร์ด ออน รีเพลย์)
Slowly getting off the bus with Johnny waiting at the gates
(ซโลลิ เกดดดิ้ง ออฟฟ เดอะ บัส วิธ จอนนิ เวททิง แอ็ท เดอะ เกท)
Like a friend smiling and waiveing and called him out his name
(ไล๊ค เก เฟรน ซไมลอิง แอนด์ waiveings แอนด์ คอลลํ ฮิม เอ๊าท ฮิส เนม)
Put his arm around his neck whats up now gimme all your change
(พุท ฮิส อาร์ม อะราวนฺดฺ ฮิส เน็ค ว๊อท อั๊พ นาว กีมมิ ออล ยุร เช้งจํ)
Too afraid to make a scene or plead with him to let him go
(ทู อะเฟรด ทู เม้ค เก ซีน ออ พลีด วิธ ฮิม ทู เล็ท ฮิม โก)
He just takes whatevers coming, feels the pain with every blow
(ฮี จั๊สท เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ คัมอิง , ฟีล เดอะ เพน วิธ เอ๊เฝอร์รี่ โบลว์)
Trys in vain to make himself ?? as soon as he gets home
(ธราย ซิน เฝน ทู เม้ค ฮิมเซลฟ แอส ซูน แอส ฮี เก็ท โฮม)
But everythings still the same…
(บั๊ท เอ๊วี่ติง สทิลล เดอะ เซม)

[But didn’t you say] You always said that I should speak up, Mmm….
([ บั๊ท ดิ๊นอิน ยู เซย์ ] ยู ออลเว เซ็ด แดท ไอ เชิด สพี๊ค อั๊พ , อึม)
But it seems like all the things you said to me before mean nothing at all
(บั๊ท ดิธ ซีม ไล๊ค ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด ทู มี บีฟอร์ มีน นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Because…
(บิคอส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I keep telling you that Johnny’s hitting me
(ไอ คี๊พ เทลลิง ยู แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Thats why I’m late for school [but you never listen]
(แด้ท วาย แอม เหลท ฟอร์ สคูล [ บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ])
Instead you always seen to end up blaming me for things I didn’t do ??
(อินสเท๊ด ยู ออลเว ซีน ทู เอ็นด อั๊พ เบมิง มี ฟอร์ ทริง ซาย ดิ๊นอิน ดู)
I didn’t even want to tell you anything incase it made things worse [Just so you know]
(ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ว้อนท ทู เทลล ยู เอนอิธิง อินเคลส อิท เมด ทริง เวิ๊ร์ส [ จั๊สท โซ ยู โนว์ ])
Every time I say that Johnny’s hitting me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เซย์ แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Hey Mom and Dad it hurts
(เฮ มัม แอนด์ แด๊ด ดิท เฮิร์ท)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
You always said that I should speak up, Mmm…
(ยู ออลเว เซ็ด แดท ไอ เชิด สพี๊ค อั๊พ , อึม)
And to never be afraid to come and tell you if I needed to talk [If I needed to talk, Yeah]
(แอนด์ ทู เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด ทู คัม แอนด์ เทลล ยู อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ทู ท๊อล์ค [ อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ทู ท๊อล์ค , เย่ ])
Well I don’t know the meaning of love, Mmm…
(เวลล ไอ ด้อนท์ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ , อึม)
Cause it seems like all the things you said to me before mean nothing at all
(ค๊อส อิท ซีม ไล๊ค ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด ทู มี บีฟอร์ มีน นัธอิง แอ็ท ดอร์)

[Mean nothing at all]
([ มีน นัธอิง แอ็ท ดอร์ ])
Because….
(บิคอส)

[Chorus 3x [Fade Out]:]
([ ค๊อรัส 3x [ เฟด เอ๊าท ] : ])
I keep telling you that Johnny’s hitting me
(ไอ คี๊พ เทลลิง ยู แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Thats why I’m late for school [but you never listen]
(แด้ท วาย แอม เหลท ฟอร์ สคูล [ บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ])
Instead you always seen to end up blaming me for things I didn’t do ??
(อินสเท๊ด ยู ออลเว ซีน ทู เอ็นด อั๊พ เบมิง มี ฟอร์ ทริง ซาย ดิ๊นอิน ดู)
I didn’t even want to tell you anything incase it made things worse [Just so you know]
(ไอ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ว้อนท ทู เทลล ยู เอนอิธิง อินเคลส อิท เมด ทริง เวิ๊ร์ส [ จั๊สท โซ ยู โนว์ ])
Every time I say that Johnny’s hitting me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เซย์ แดท จอนนิ ฮิทติง มี)
Hey Mom and Dad it hurts
(เฮ มัม แอนด์ แด๊ด ดิท เฮิร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Johnny คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น