เนื้อเพลง Stereotypes คำอ่านไทย Blur

The suburbs they are dreaming
( เดอะ ซั๊บเบิร์บ เด อาร์ ดรีมมิง)
They’re a twinkle in her eye
(เดรว อะ ทวิ๊งเคิ่ล อิน เฮอ อาย)
She’s been feeling frisky
(ชี บีน ฟีลอิง ฟรีซคิ)
Since her husband said, ” Goodbye ”
(ซิ๊นซ เฮอ ฮั๊สแบนด์ เซ็ด , ” กู๊ดบาย “)
She wears a low-cut t-shirt
(ชี แวร์ ซา โลว คัท ที เชิ๊ร์ท)
Runs a little B and B
(รัน ซา ลิ๊ทเทิ่ล บี แอนด์ บี)
She’s most accomodating when she’s in her lingerie
(ชี โมซท accomodatings เว็น ชี ซิน เฮอ แลงฉรี)

Wife swapping is your future
(ไว๊ฟ swappings อีส ยุร ฟิ๊วเช่อร์)
You know that it would suit you
(ยู โนว์ แดท ดิธ เวิด ซุ๊ท ยู)

Yes, they’re stereotypes
(เย็ซ , เดรว ซเทริโอะไทพ)
There must be more to life
(แดร์ มัสท์ บี โม ทู ไล๊ฟ)
All your life you’re dreaming
(ออล ยุร ไล๊ฟ ยัวร์ ดรีมมิง)
And then you stop dreaming
(แอนด์ เด็น ยู สท๊อพ ดรีมมิง)
From time to time you know you should be going on another bender
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์ ยู โนว์ ยู เชิด บี โกอิ้ง ออน อะน๊าเทร่อร์ bender)

The suburbs they are sleeping
(เดอะ ซั๊บเบิร์บ เด อาร์ ซลีพพิง)
But she’s dressing up tonight
(บั๊ท ชี ดเรซซิง อั๊พ ทูไน๊ท)
She likes a man in uniform
(ชี ไล๊ค ซา แมน อิน ยู๊นิฟอร์ม)
He likes to wear it tight
(ฮี ไล๊ค ทู แวร์ อิท ไท๊ท)
They’re on the lovers’ sofa
(เดรว ออน เดอะ ลัฝเออะ โซฟะ)
They’re on the patio
(เดรว ออน เดอะ พาทิโอ)
And when the fun is over watch themselves on video
(แอนด์ เว็น เดอะ ฟัน อีส โอ๊เฝ่อร ว๊อทช เฑ็มเซลฝส ออน ฝีดอิโอ)

The neighbors may be staring
(เดอะ เนเบอะ เมย์ บี ซแทริง)
But they are just past caring
(บั๊ท เด อาร์ จั๊สท พาสท์ แคร์ริง)

Yes, they’re stereotypes
(เย็ซ , เดรว ซเทริโอะไทพ)
There must be more to life
(แดร์ มัสท์ บี โม ทู ไล๊ฟ)
All your life you’re dreaming
(ออล ยุร ไล๊ฟ ยัวร์ ดรีมมิง)
And then you stop dreaming
(แอนด์ เด็น ยู สท๊อพ ดรีมมิง)
From time to time you know you’re going on another bender
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์ ยู โนว์ ยัวร์ โกอิ้ง ออน อะน๊าเทร่อร์ bender)

Yes, there must be more to life
(เย็ซ , แดร์ มัสท์ บี โม ทู ไล๊ฟ)
Than stereotypes
(แฑ็น ซเทริโอะไทพ)

Wife swapping is your future
(ไว๊ฟ swappings อีส ยุร ฟิ๊วเช่อร์)
You know that it would suit you
(ยู โนว์ แดท ดิธ เวิด ซุ๊ท ยู)

Yes, they’re stereotypes
(เย็ซ , เดรว ซเทริโอะไทพ)
There must be more to life
(แดร์ มัสท์ บี โม ทู ไล๊ฟ)
All your life you’re dreaming
(ออล ยุร ไล๊ฟ ยัวร์ ดรีมมิง)
And then you stop dreaming
(แอนด์ เด็น ยู สท๊อพ ดรีมมิง)
From time to time you know you should be going on another bender
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์ ยู โนว์ ยู เชิด บี โกอิ้ง ออน อะน๊าเทร่อร์ bender)

Yes, there must be more to life
(เย็ซ , แดร์ มัสท์ บี โม ทู ไล๊ฟ)
Than stereotypes
(แฑ็น ซเทริโอะไทพ)
All your life you’re dreaming
(ออล ยุร ไล๊ฟ ยัวร์ ดรีมมิง)
And then you stop dreaming
(แอนด์ เด็น ยู สท๊อพ ดรีมมิง)
From time to time you know
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์ ยู โนว์)
You should go on another bender {if you’re coming to an ender}
(ยู เชิด โก ออน อะน๊าเทร่อร์ bender {อิ๊ฟ ยัวร์ คัมอิง ทู แอน ender})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stereotypes คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น