เนื้อเพลง Like You Do คำอ่านไทย Hope Partlow

I get so lost in your eyes
( ไอ เก็ท โซ ล็อซท อิน ยุร อาย)
I wish that i could live here for a thousand lives
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด ไล้ฝ เฮียร ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด ไล้ฝ)
and your heart feels so wide
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท ฟีล โซ ไวด์)
I just want you to get close so i can crawl inside
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู เก็ท โคลส โซ ไอ แคน ครอล อิ๊นไซด์)

Cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)
you know i love ya love ya love ya too
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา ทู)
your still standin in my corner if i lose
(ยุร สทิลล แสตนดิน อิน มาย ค๊อร์เน่อร์ อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส)
cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)

and i’d drive all night
(แอนด์ อาย ไดร๊ฝ ออล ไน๊ท)
just to lay beside you in the moonlight
(จั๊สท ทู เลย์ บีไซด์ ยู อิน เดอะ มูนไลท์)
cause your arms feel so right
(ค๊อส ยุร อาร์ม ฟีล โซ ไร๊ท)
nothings gonna hurt me when you hold me tight
(นัธอิง กอนนะ เฮิร์ท มี เว็น ยู โฮลด์ มี ไท๊ท)

Cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)
you know i love ya love ya love ya too
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา ทู)
your still standin in my corner if i lose
(ยุร สทิลล แสตนดิน อิน มาย ค๊อร์เน่อร์ อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส)
cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)

leaving in the morning seems to soon
(ลีฝอิงส อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซีม ทู ซูน)
but i still feel your kisses in afternoon
(บั๊ท ไอ สทิลล ฟีล ยุร คีสเซซ ซิน แอฟเตอร์นูน)
and i can still hear you wispher in a crowded room
(แอนด์ ดาย แคน สทิลล เฮียร ยู wispher อิน อะ คราวดํ รูม)
i know you can here me to
(ไอ โนว์ ยู แคน เฮียร มี ทู)

Cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)
you know i love ya love ya love ya too
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา ทู)
your still standin in my corner if i lose
(ยุร สทิลล แสตนดิน อิน มาย ค๊อร์เน่อร์ อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส)
cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)

no one love me love me love me like ya do
(โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)
you know i love ya love ya love ya too
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยา ลัฝ ยา ลัฝ ยา ทู)
your still standin in my corner if i lose
(ยุร สทิลล แสตนดิน อิน มาย ค๊อร์เน่อร์ อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส)
cause no one love me love me love me like ya do
(ค๊อส โน วัน ลัฝ มี ลัฝ มี ลัฝ มี ไล๊ค ยา ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like You Do คำอ่านไทย Hope Partlow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น