เนื้อเพลง Underwear Goes Inside The Pants คำอ่านไทย Lazyboy

Why is marijuana not legal? Why is marijuana not legal?
( วาย อีส มาริฮวานา น็อท ลี๊กอล วาย อีส มาริฮวานา น็อท ลี๊กอล)
It’s a natural plant that grows in the dirt.
(อิทซ ซา แนชแร็ล แพล๊นท แดท โกรว์ ซิน เดอะ เดิร์ท)
Do you know what’s not natural?
(ดู ยู โนว์ ว๊อท น็อท แนชแร็ล)
80 year old dudes with hard-ons. That’s not natural.
(80 เยียร์ โอลด์ ดยูด วิธ ฮาร์ด ons แด้ท น็อท แนชแร็ล)
But we got pills for that.
(บั๊ท วี ก็อท พิลล์ ฟอร์ แดท)
We’re dedicating all our medical resources to keeping the old guys erect,
(เวีย dedicatings ออล เอ๊า เมดอิแค็ล รีซ๊อซ ทู คีพอิง ดิ โอลด์ กาย อิเรคท ,)
but we’re putting people in jail for something that grows in the dirt?
(บั๊ท เวีย พูทดิง พี๊เพิ่ล อิน เจล ฟอร์ ซัมติง แดท โกรว์ ซิน เดอะ เดิร์ท)

You know we have more prescription drugs now.
(ยู โนว์ วี แฮ็ฝ โม พริซครีพฌัน ดรัก นาว)
Every commercial that comes on TV is a prescription drug ad.
(เอ๊เฝอร์รี่ ค็อมเมอแฌ็ล แดท คัม ออน ทีวี อีส ซา พริซครีพฌัน ดรัก แอ็ด)
I can’t watch TV for four minutes without thinking I have five serious diseases.
(ไอ แค็นท ว๊อทช ทีวี ฟอร์ โฟ มิ๊หนิท วิธเอ๊าท ติ้งกิง ไอ แฮ็ฝ ไฟฝ ซี๊เรี๊ยส ดีซี๊ส)
Like: ” Do you ever wake up tired in the morning? ”
(ไล๊ค : ” ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ เว้ค อั๊พ ไทร์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง “)
Oh my god I have this, write this down. Whatever it is, I have it.
(โอ มาย ก๊อด ดาย แฮ็ฝ ดิส , ไร๊ท ดิส เดาน ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส , ไอ แฮ็ฝ อิท)
Half the time I don’t even know what the commercial is:
(ฮาล์ฟ เดอะ ไทม์ ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท เดอะ ค็อมเมอแฌ็ล อีส :)
people running in fields or flying kites or swimming in the ocean.
(พี๊เพิ่ล รันนิง อิน ฟีลด ออ ฟไลอิง ไคท ออ สวิมมิง อิน ดิ โอ๊เชี่ยน)
I’m like that is the greatest disease ever. How do you get that?
(แอม ไล๊ค แดท อีส เดอะ เกสเดด ดีซี๊ส เอ๊เฝ่อร์ ฮาว ดู ยู เก็ท แดท)
That disease comes with a hot chick and a puppy.
(แดท ดีซี๊ส คัม วิธ อะ ฮอท ชิค แอนด์ อะ พั๊พพี่)

The schools now: It is all about self-esteem in the schools now.
(เดอะ สคูล นาว : อิท อีส ซอร์ อะเบ๊าท เซลฟ์ เอสทีม อิน เดอะ สคูล นาว)
Build the kids’ self-esteem, make them feel good about themselves.
(บิ้ลดํ เดอะ คิด เซลฟ์ เอสทีม , เม้ค เด็ม ฟีล กู๊ด อะเบ๊าท เฑ็มเซลฝส)
If everybody grows up with high self-esteem, who is going to dance in our strip clubs?
(อิ๊ฟ เอวี่บอดี้ โกรว์ อั๊พ วิธ ไฮฮ เซลฟ์ เอสทีม , ฮู อีส โกอิ้ง ทู แด๊นซ์ อิน เอ๊า ซทริพ คลับ)
What’s going to happen to our porno industry?
(ว๊อท โกอิ้ง ทู แฮ๊พเพ่น ทู เอ๊า โพรโน อิ๊นดัสทรี่)
These women don’t just grown on trees.
(ฑิส วีมเอิน ด้อนท์ จั๊สท กโรน ออน ทรี)
It takes lots of drunk dads missing dance recitals before you decide to blow a goat on the internet for fifty bucks.
(อิท เท้ค ล็อท อ็อฝ ดรั๊งค แด๊ด มีซซิง แด๊นซ์ ริไซทแอ็ล บีฟอร์ ยู ดีไซด์ ทู โบลว์ อะ โก้ท ออน ดิ อินเตอเน็ต ฟอร์ ฟีฟทิ บั๊ค)
And if that disappears, where does that leave me on a Friday night with my new high speed connection?
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท ดิสแอ๊พเพียร์ , แวร์ โด แดท ลี๊ฝ มี ออน อะ ฟไรดิ ไน๊ท วิธ มาย นิว ไฮฮ สพี๊ด ค็อนเนคฌัน)

Masterminds are another word that comes up all the time.
(แมสเทอร์มายด์ แซร์ อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด แดท คัม อั๊พ ออล เดอะ ไทม์)
You keep hearing about these terrorists masterminds that get killed in the middle east.
(ยู คี๊พ เฮียริง อะเบ๊าท ฑิส เทเรอะริซท แมสเทอร์มายด์ แดท เก็ท คิลล์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อี๊สท)
Terrorists masterminds.
(เทเรอะริซท แมสเทอร์มายด์)
Mastermind is sort of a lofty way to describe what these guys do, don’t you think?
(แมสเทอร์มายด์ อีส ซ๊อร์ท อ็อฝ อะ ลอฟทิ เวย์ ทู เดสไครบํ ว๊อท ฑิส กาย ดู , ด้อนท์ ยู ทริ๊งค)
They’re not masterminds.
(เดรว น็อท แมสเทอร์มายด์)
” OK, you take bomb, right? And you put in your backpack. And you get on bus and you blow yourself up. Alright? ”
(” โอเค , ยู เท้ค บอมบฺ , ไร๊ท แอนด์ ยู พุท อิน ยุร backpack แอนด์ ยู เก็ท ออน บัส แซน ยู โบลว์ ยุรเซลฟ อั๊พ ออลไร๊ท “)
” Why do I have to blow myself up? Why can’t I just: ”
(” วาย ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โบลว์ ไมเซลฟ อั๊พ วาย แค็นท ไอ จั๊สท : “)
” Who’s the f*cking mastermind here? Me or you? ”
(” ฮู เดอะ เอฟ *คิง แมสเทอร์มายด์ เฮียร มี ออ ยู “)

Americans, let’s face it: We’ve been a spoiled country for a long time.
(อะเมริแค็น , เล็ท เฟซ อิท : หวีบ บีน อะ สพอยล์ คั๊นทรี่ ฟอร์ รา ลอง ไทม์)
Do you know what the number one health risk in America is?
(ดู ยู โนว์ ว๊อท เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน เฮ็ลธ ริ๊ซค อิน อะเมริคะ อีส)
Obesity. They say we’re in the middle of an obesity epidemic.
(โอะเบซอิทิ เด เซย์ เวีย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ แอน โอะเบซอิทิ เอพิเดมอิค)
An epidemic like it is polio. Like we’ll be telling our grand kids about it one day.
(แอน เอพิเดมอิค ไล๊ค อิท อีส โพลิโอ ไล๊ค เวลล บี เทลลิง เอ๊า แกรนด์ คิด อะเบ๊าท ดิธ วัน เดย์)
The Great Obesity Epidemic of 2004.
(เดอะ เกรท โอะเบซอิทิ เอพิเดมอิค อ็อฝ 2004)
” How’d you get through it grandpa? ”
(” แอว ยู เก็ท ทรู อิท grandpa “)
” Oh, it was horrible Johnny, there was cheesecake and pork chops everywhere. ”
(” โอ , อิท วอส ฮ๊อร์ริเบิ้ล จอนนิ , แดร์ วอส cheesecake แอนด์ พ๊อร์ค ช๊อพ เอวี่แวร์ “)

Nobody knows why were getting fatter? Look at our lifestyle.
(โนบอดี้ โนว์ วาย เวอ เกดดดิ้ง fatter ลุ๊ค แกท เอ๊า ไลฟ์สตายอฺ)
I’ll sit at a drive thru.
(อิลล ซิท แอ็ท ดา ไดร๊ฝ ธรู)
I’ll sit there behind fifteen other cars instead of getting up to make the eight foot walk to the totally empty counter.
(อิลล ซิท แดร์ บีฮายน์ ฟีฟทีน อ๊อเธ่อร์ คารํ อินสเท๊ด อ็อฝ เกดดดิ้ง อั๊พ ทู เม้ค ดิ เอท ฟุ้ท ว๊อล์ค ทู เดอะ โททอลลี่ เอ๊มพที่ เค๊าเท่อร์)
Everything is mega meal, super sized. Want biggie fries, super sized, want to go large.
(เอ๊วี่ติง อีส เมกอะ มีล , ซู๊เพ้อร์ ไซ๊ซ ว้อนท บิ๊กกี้ ฟายสฺ , ซู๊เพ้อร์ ไซ๊ซ , ว้อนท ทู โก ลาร์จ)
You want to have thirty burgers for a nickel you fat mother f*cker. There’s room in the back. Take it!
(ยู ว้อนท ทู แฮ็ฝ เธอทิ เบอร์เกอ ฟอร์ รา นีคเค็ล ยู แฟท ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker แดร์ รูม อิน เดอะ แบ็ค เท้ค อิท !)
Want a 55 gallon drum of Coke with that? It’s only three more cents.
(ว้อนท ดา 55 แก๊ลลอน ดรัม อ็อฝ โคค วิธ แดท อิทซ โอ๊นลี่ ทรี โม เซ็นท)

Sometimes you have to suffer a little bit in your youth to motivate yourself to succeed in later life.
(ซัมไทม์ ยู แฮ็ฝ ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อิน ยุร ยู๊ธ ทู โมทิเฝท ยุรเซลฟ ทู ซัคซี๊ด อิน เลทเออะ ไล๊ฟ)
Do you think if Bill Gates got laid in high school, do you think there’d be a Microsoft?
(ดู ยู ทริ๊งค อิ๊ฟ บิลล์ เกท ก็อท เลด อิน ไฮฮ สคูล , ดู ยู ทริ๊งค เตอร์ บี อะ ไมคโระซ๊อฟท)
Of course not.
(อ็อฝ คอร์ส น็อท)
You got to spend a long time in your own locker with your underwear shoved up your ass before you start to think,
(ยู ก็อท ทู สเพ็นด อะ ลอง ไทม์ อิน ยุร โอว์น ลอคเคอะ วิธ ยุร อั๊นเด้อร์แวร์ ฌัฝ อั๊พ ยุร อาซ บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค ,)
” You’ll see. I’m going to take of the world of computers! I’ll show them. ”
(” โยว ซี แอม โกอิ้ง ทู เท้ค อ็อฝ เดอะ เวิลด อ็อฝ ค็อมพยูทเออะ ! อิลล โชว์ เด็ม “)

We’re in one of the richest countries in the world,
(เวีย อิน วัน อ็อฝ เดอะ richest คันทีสฺ ซิน เดอะ เวิลด ,)
but the minimum wage is lower than it was thirty five years ago.
(บั๊ท เดอะ มีนอิมัม เว้จ อีส โลเออะ แฑ็น หนิด วอส เธอทิ ไฟฝ เยียร์ อะโก)
There are homeless people everywhere.
(แดร์ อาร์ โฮมเลสซ พี๊เพิ่ล เอวี่แวร์)
This homeless guy asked me for money the other day.
(ดิส โฮมเลสซ กาย อาสคฺ มี ฟอร์ มั๊นนี่ ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
I was about to give it to him and then I thought he was going to use it on drugs or alcohol.
(ไอ วอส อะเบ๊าท ทู กี๊ฝ อิท ทู ฮิม แอนด์ เด็น นาย ธอท ฮี วอส โกอิ้ง ทู ยู๊ส อิท ออน ดรัก ออ แอลโคะฮ็อล)
And then I thought, that’s what I’m going to use it on.
(แอนด์ เด็น นาย ธอท , แด้ท ว๊อท แอม โกอิ้ง ทู ยู๊ส อิท ออน)
Why am I judging this poor bastard.
(วาย แอ็ม ไอ จั๊ดจิ้ง ดิส พัวร์ แบซเทิด)
People love to judge homeless guys. Like if you give them money they’re just going to waste it.
(พี๊เพิ่ล ลัฝ ทู จั๊ดจ โฮมเลสซ กาย ไล๊ค อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ เด็ม มั๊นนี่ เดรว จั๊สท โกอิ้ง ทู เวซท อิท)
Well, he lives in a box, what do you want him to do? Save it up and buy a wall unit?
(เวลล , ฮี ไล้ฝ ซิน อะ บ๊อกซฺ , ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฮิม ทู ดู เซฝ อิท อั๊พ แอนด์ บาย อะ วอลล์ ยูนิท)
Take a little run to the store for a throw rug and a CD rack? He’s homeless.
(เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล รัน ทู เดอะ สโทร์ ฟอร์ รา โธรว์ รัก แอนด์ อะ ซีดี แร็ค อีส โฮมเลสซ)
I walked behind this guy the other day.
(ไอ ว๊อล์ค บีฮายน์ ดิส กาย ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
A homeless guy asked him for money.
(อะ โฮมเลสซ กาย อาสคฺ ฮิม ฟอร์ มั๊นนี่)
He looks right at the homeless guy and says why don’t you go get a job you bum.
(ฮี ลุ๊ค ไร๊ท แอ็ท เดอะ โฮมเลสซ กาย แอนด์ เซย์ วาย ด้อนท์ ยู โก เก็ท ดา จ๊อบ ยู บัม)
People always say that to homeless guys like it is so easy.
(พี๊เพิ่ล ออลเว เซย์ แดท ทู โฮมเลสซ กาย ไล๊ค อิท อีส โซ อีสอิ)
This homeless guy was wearing his underwear outside his pants.
(ดิส โฮมเลสซ กาย วอส เวียริง ฮิส อั๊นเด้อร์แวร์ เอ๊าทไซ้ด ฮิส แพ็นท)
Outside his pants. I’m guessing his resume isn’t all up to date.
(เอ๊าทไซ้ด ฮิส แพ็นท แอม เกรสซิง ฮิส รีซูม อีสซึ่น ดอร์ อั๊พ ทู เดท)
I’m predicting some problems during the interview process.
(แอม predictings ซัม โพร๊เบล่ม ดิ๊วริ่ง ดิ อิ๊นเทอร์ฝิว โพร๊เซสส)
I’m pretty sure even McDonalds has a ” underwear goes inside the pants ” policy.
(แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ อี๊เฝ่น แมคโดโนสฺ แฮ็ส ซา ” อั๊นเด้อร์แวร์ โกซ อิ๊นไซด์ เดอะ แพ็นท ” โพ๊ลิซี)
Not that they enforce it really strictly, but technically I’m sure it is on the books.
(น็อท แดท เด เอ็นฟอร์ซ อิท ริแอ็ลลิ ซทรีคลิ , บั๊ท เทคนิแค็ลลิ แอม ชัวร์ อิท อีส ออน เดอะ บุ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Underwear Goes Inside The Pants คำอ่านไทย Lazyboy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น