เนื้อเพลง Empty Cans คำอ่านไทย The Streets

If I want to sit in and drink super tennants in the day I will,
( อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู ซิท อิน แอนด์ ดริ๊งค ซู๊เพ้อร์ tennants ซิน เดอะ เดย์ ไอ วิล ,)
No-ones going to f*cking tell me jack,
(โน วัน โกอิ้ง ทู เอฟ *คิง เทลล มี แจ็ค ,)
But can you rely on anyone in this world?
(บั๊ท แคน ยู รีลาย ออน เอนอิวัน อิน ดิส เวิลด)
No you cant; its not my fault theres wall to wall empty cans
(โน ยู แค็นท ; อิทซ น็อท มาย ฟอลท แดร์ วอลล์ ทู วอลล์ เอ๊มพที่ แคน)
Everyone wanted this to all go wrong for me from the start,
(เอ๊วี่วัน ว้อนท ดิส ทู ออล โก รอง ฟอร์ มี ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท ,)
Its f*cked up that a mans life can just be attacked,
(อิทซ เอฟ *cked อั๊พ แดท ดา แมน ไล๊ฟ แคน จั๊สท บี แอทแท๊ค ,)
Watching this morning with a beer is much better relying on,
(วัทชิง ดิส ม๊อร์นิ่ง วิธ อะ เบีย อีส มัช เบ๊ทเท่อร์ relyings ออน ,)
unknown cunts for mates i was given that don’t have my back.
(อันโนน คันท ฟอร์ เหมท ซาย วอส กีฝเอ็น แดท ด้อนท์ แฮ็ฝ มาย แบ็ค)
Scott texted me to say he’d have a look at the TV for me,
(สคอตทฺ เท๊กซท์ มี ทู เซย์ ฮีด แฮ็ฝ อะ ลุ๊ค แกท เดอะ ทีวี ฟอร์ มี ,)
but i layed it down telling him to f*ck right off chap.
(บั๊ท ไอ เลย์ ดิท เดาน เทลลิง ฮิม ทู เอฟ *ck ไร๊ท ออฟฟ แช็พ)
phoned this company out the yellow pages;
(โฟน ดิส คัมพะนิ เอ๊าท เดอะ เย๊ลโล่ว เพจ 😉
told them to take away the TV and fix it quick snap.
(โทลด เด็ม ทู เท้ค อะเวย์ เดอะ ทีวี แอนด์ ฟิกซ์ อิท ควิค ซแน็พ)
The next day they took away the TV and told me they’d repair the little bit,
(เดอะ เน๊กซท เดย์ เด ทุค อะเวย์ เดอะ ทีวี แอนด์ โทลด มี เดยฺ รีแพร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ,)
thats broken round on the back.
(แด้ท บโรเค็น ราวนด ออน เดอะ แบ็ค)
I thought that would be that but the next bit was on top,
(ไอ ธอท แดท เวิด บี แดท บั๊ท เดอะ เน๊กซท บิท วอส ออน ท๊อพ ,)
this was where it all started to get a bit out of hand.
(ดิส วอส แวร์ อิท ดอร์ สท๊าร์ท ทู เก็ท ดา บิท เอ๊าท อ็อฝ แฮนด์)

No-one gives a crap about Mike;
(โน วัน กี๊ฝ ซา แครพ อะเบ๊าท ไมค 😉
Thats why i’m acting nasty.
(แด้ท วาย แอม แอคทิง นาซทิ)
You know what you can do with your life;
(ยู โนว์ ว๊อท ยู แคน ดู วิธ ยุร ไล๊ฟ 😉
Introduce it up your jacksie.
(อินโทรดิ๊วซ อิท อั๊พ ยุร jacksie)
Coz No-one gives a crap about Mike;
(คอซ โน วัน กี๊ฝ ซา แครพ อะเบ๊าท ไมค 😉
Thats why i’m acting nasty.
(แด้ท วาย แอม แอคทิง นาซทิ)
You know what you can do with your life;
(ยู โนว์ ว๊อท ยู แคน ดู วิธ ยุร ไล๊ฟ 😉
Introduce it up your jacksie.
(อินโทรดิ๊วซ อิท อั๊พ ยุร jacksie)

The TV man comes back later, knocks on mine,
(เดอะ ทีวี แมน คัม แบ็ค เลทเออะ , น๊อค ออน ไมน์ ,)
to say he’s found something in the back of the TV,
(ทู เซย์ อีส เฟานด ซัมติง อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทีวี ,)
I’m looking at it absolutely speechless,
(แอม ลุคอิง แอ็ท ดิธ แอบโซลยูทลิ ซพีชเล็ซ ,)
cant quite believe he’s trying to pull this f*cking stunt on me.
(แค็นท ไคว๊ บีลี๊ฝ อีส ทไรอิง ทู พูลล ดิส เอฟ *คิง ซทันท ออน มี)
I knew it was a simple case of the power supply gone on the back,
(ไอ นยู อิท วอส ซา ซิ๊มเพิ่ล เค๊ส อ็อฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ ซั๊พพลาย กอน ออน เดอะ แบ็ค ,)
but he’s trying to tap me up for more money.
(บั๊ท อีส ทไรอิง ทู แท็พ มี อั๊พ ฟอร์ โม มั๊นนี่)
He says its not like that and im like f*ck off and die,
(ฮี เซย์ อิทซ น็อท ไล๊ค แดท แอนด์ แอม ไล๊ค เอฟ *ck ออฟฟ แอนด์ ดาย ,)
and stick up my two fingers and one more to make three.
(แอนด์ สทิ๊ค อั๊พ มาย ทู ฟิ๊งเก้อร แซน วัน โม ทู เม้ค ทรี)
He says dont talk to me like that, and i don’t understand,
(ฮี เซย์ ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี ไล๊ค แดท , แอนด์ ดาย ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
face is in his face and i tell him i understand perfectly.
(เฟซ อีส ซิน ฮิส เฟซ แอนด์ ดาย เทลล ฮิม ไอ อั๊นเด้อรสแทนด เพอเฟ็คทลิ)
And he grabs my shirt and i grab his face with my hand,
(แอนด์ ฮี แกร๊บ มาย เชิ๊ร์ท แอนด์ ดาย แกร๊บ ฮิส เฟซ วิธ มาย แฮนด์ ,)
so he brings his fist up and twats me a good one on my cheek.
(โซ ฮี บริง ฮิส ฟิซท อั๊พ แอนด์ twats มี อะ กู๊ด วัน ออน มาย ชีค)
Now im trying to pull his head down so i can knee it,
(นาว แอม ทไรอิง ทู พูลล ฮิส เฮด เดาน โซ ไอ แคน นี อิท ,)
but he’s got my ear; he’s twisting it round so much that its really hurting me.
(บั๊ท อีส ก็อท มาย เอียร ; อีส ทวิซทิง อิท ราวนด โซ มัช แดท อิทซ ริแอ็ลลิ เฮอดิง มี)
And we both go down on the floor, and he pushes my head back;
(แอนด์ วี โบทรฺ โก เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ , แอนด์ ฮี พุซเชด มาย เฮด แบ็ค 😉
onto the corner of the fridge which is total agony.
(ออนทู เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ ฟริดชฺ วิช อีส โท๊ท่อล แอกโอะนิ)
Then he gets up and runs out the kitchen, and out of the door,
(เด็น ฮี เก็ท อั๊พ แอนด์ รัน เอ๊าท เดอะ คิ๊ทเช่น , แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดอร์ ,)
shouting stuff to me, slams the door shoutin’ at me.
(ชาวดิง สทั๊ฟฟ ทู มี , ซแล็ม เดอะ ดอร์ เชาดิน แอ็ท มี)
So here i am in my house, drinking on my own settee;
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม อิน มาย เฮ้าส , ดริงคิง ออน มาย โอว์น เซ็ทที 😉
everyones a cunt in this life, no-one’s there for me.
(เอ๊วี่วัน ซา คันท อิน ดิส ไล๊ฟ , โน วัน แดร์ ฟอร์ มี)

No-one gives a crap about Mike;
(โน วัน กี๊ฝ ซา แครพ อะเบ๊าท ไมค 😉
Thats why i’m acting nasty.
(แด้ท วาย แอม แอคทิง นาซทิ)
You know what you can do with your life;
(ยู โนว์ ว๊อท ยู แคน ดู วิธ ยุร ไล๊ฟ 😉
Introduce it up your jacksie.
(อินโทรดิ๊วซ อิท อั๊พ ยุร jacksie)
Coz No-one gives a crap about Mike;
(คอซ โน วัน กี๊ฝ ซา แครพ อะเบ๊าท ไมค 😉
Thats why i’m acting nasty.
(แด้ท วาย แอม แอคทิง นาซทิ)
You know what you can do with your life;
(ยู โนว์ ว๊อท ยู แคน ดู วิธ ยุร ไล๊ฟ 😉
Introduce it up your jacksie.
(อินโทรดิ๊วซ อิท อั๊พ ยุร jacksie)

[break]
([ เบร๊ค ])

If I want to sit in and drink super tennants in the day I will,
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู ซิท อิน แอนด์ ดริ๊งค ซู๊เพ้อร์ tennants ซิน เดอะ เดย์ ไอ วิล ,)
No-ones going to f*cking tell me jack,
(โน วัน โกอิ้ง ทู เอฟ *คิง เทลล มี แจ็ค ,)
But can you rely on anyone in this world?
(บั๊ท แคน ยู รีลาย ออน เอนอิวัน อิน ดิส เวิลด)
No you cant; its all my fault theres wall to wall empty cans.
(โน ยู แค็นท ; อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท แดร์ วอลล์ ทู วอลล์ เอ๊มพที่ แคน)
I sat in the kitchen all f*cked off,
(ไอ แซ็ท อิน เดอะ คิ๊ทเช่น ออล เอฟ *cked ออฟฟ ,)
Imagining over and over what they’re all doing behind my back.
(เอมมาจินนิ่ง โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ว๊อท เดรว ออล ดูอิง บีฮายน์ มาย แบ็ค)
Dodgy things going on, actions i regretted,
(Dodgy ทริง โกอิ้ง ออน , แอคฌัน ซาย regretted ,)
Stain bottle with a pipe and tin foil on the matt.
(สเทน บ๊อทเทิ่ล วิธ อะ ไพพ แอนด์ ทิน ฟอยล ออน เดอะ แม็ท)
Scott texted me telling me he’ll have a look at the TV for me,
(สคอตทฺ เท๊กซท์ มี เทลลิง มี เฮ็ลล แฮ็ฝ อะ ลุ๊ค แกท เดอะ ทีวี ฟอร์ มี ,)
And I Felt like just telling him to f*ck right off chap.
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท ไล๊ค จั๊สท เทลลิง ฮิม ทู เอฟ *ck ไร๊ท ออฟฟ แช็พ)
But what he said about wanting to do the right thing by both mates,
(บั๊ท ว๊อท ฮี เซ็ด อะเบ๊าท วอนทิง ทู ดู เดอะ ไร๊ท ทริง บาย โบทรฺ เหมท ,)
and then opting to stay out – it seemed to match.
(แอนด์ เด็น optings ทู สเทย์ เอ๊าท ดิธ ซีม ทู แหมทช์)
But i’s told him he could make it up by fixing the TV,
(บั๊ท อีส โทลด ฮิม ฮี เคิด เม้ค อิท อั๊พ บาย ฟีคซิงส เดอะ ทีวี ,)
He said thats the least he could do to square things flat.
(ฮี เซ็ด แด้ท เดอะ ลีซท ฮี เคิด ดู ทู สแควร์ ทริง แฟลท)
I thought that would be that but then the next bit was mad,
(ไอ ธอท แดท เวิด บี แดท บั๊ท เด็น เดอะ เน๊กซท บิท วอส แม้ด ,)
This is where everything started to all turn back.
(ดิส ซิส แวร์ เอ๊วี่ติง สท๊าร์ท ทู ออล เทิร์น แบ็ค)

The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)

He had to unscrew about fifteen screws before he could pull the panel off the back,
(ฮี แฮ็ด ทู อันซครู อะเบ๊าท ฟีฟทีน สครูว์ บีฟอร์ ฮี เคิด พูลล เดอะ แพ๊นเน็ล ออฟฟ เดอะ แบ็ค ,)
to get in the fecking thing;
(ทู เก็ท อิน เดอะ feckings ทริง 😉
But just as he did so, he said he saw something,
(บั๊ท จั๊สท แอส ฮี ดิด โซ , ฮี เซ็ด ฮี ซอว์ ซัมติง ,)
that slipped inside behind the panel – down the back of it.
(แดท สลิป อิ๊นไซด์ บีฮายน์ เดอะ แพ๊นเน็ล เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อิท)
Must have been some leaflets or a bill maybe,
(มัสท์ แฮ็ฝ บีน ซัม ลีฟเล็ท ออ รา บิลล์ เมบี ,)
I didn’t want to lose the bill incase it was a final warning.
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ลู้ส เดอะ บิลล์ อินเคลส อิท วอส ซา ไฟ๊น่อล วอนิง)
So we both treid to get the back off and work out if there was any more screws to get out,
(โซ วี โบทรฺ treid ทู เก็ท เดอะ แบ็ค ออฟฟ แอนด์ เวิ๊ร์ค เอ๊าท อิ๊ฟ แดร์ วอส เอ๊นี่ โม สครูว์ ทู เก็ท เอ๊าท ,)
or if we left any in.
(ออ อิ๊ฟ วี เล๊ฟท เอ๊นี่ อิน)
And when he looked down the back of the TV, his eyes just froze,
(แอนด์ เว็น ฮี ลุ๊ค เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทีวี , ฮิส อาย จั๊สท ฟโรส ,)
before he rammed his hand in saying, no sh*t.
(บีฟอร์ ฮี rammed ฮิส แฮนด์ อิน เซอิง , โน ฌะ *ที)
He’s looking at me absolutely speechless, he can’t quite believe what hes trying to pull out the slip.
(อีส ลุคอิง แอ็ท มี แอบโซลยูทลิ ซพีชเล็ซ , ฮี แค็นท ไคว๊ บีลี๊ฝ ว๊อท อีส ทไรอิง ทู พูลล เอ๊าท เดอะ สลิ๊พ)
I get up wondering what he’s smiling about, he’s shaking his head at this point,
(ไอ เก็ท อั๊พ วันเดอะริง ว๊อท อีส ซไมลอิง อะเบ๊าท , อีส เชคกิ้ง ฮิส เฮด แอ็ท ดิส พ๊อยท์ ,)
with the biggest of grins;
(วิธ เดอะ บิ๊กเกส อ็อฝ กริน 😉
I look down the back of the TV and thats where it was, in all its glory – my thousand quid.
(ไอ ลุ๊ค เดาน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทีวี แอนด์ แด้ท แวร์ อิท วอส , อิน ออล อิทซ กล๊อรี่ มาย เธ๊าซั่นด ควิด)

The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)

About 2 this afternoon the last of the people left my house,
(อะเบ๊าท 2 ดิส แอฟเตอร์นูน เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล เล๊ฟท มาย เฮ้าส ,)
coz they never stop chattin’ til all the rackets gone.
(คอซ เด เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ชาร์ดิน ทิล ออล เดอะ แรคคิท กอน)
I really feel like things clicked into place at some point,
(ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล ไล๊ค ทริง คลิ๊ก อิ๊นทู เพลส แอ็ท ซัม พ๊อยท์ ,)
or maybe its the fact that me and Alison really got on.
(ออ เมบี อิทซ เดอะ แฟคท แดท มี แอนด์ อลิสัน ริแอ็ลลิ ก็อท ออน)
Or maybe its that i realised that it is true;
(ออ เมบี อิทซ แดท ไอ รีโอราย แดท ดิธ อีส ทรู 😉
No-ones really there fighting for you in the last garison.
(โน วัน ริแอ็ลลิ แดร์ ไฟท์ดิง ฟอร์ ยู อิน เดอะ ล๊าสท garison)
No-one except yourself that is, no-one except you.
(โน วัน เอ็กเซ๊พท ยุรเซลฟ แดท อีส , โน วัน เอ็กเซ๊พท ยู)
You are the one who’s got your back ’til the last deeds done.
(ยู อาร์ ดิ วัน ฮู ก็อท ยุร แบ็ค ทิล เดอะ ล๊าสท ดีด ดัน)
Scott can’t have my back til the absolute end,
(สคอตทฺ แค็นท แฮ็ฝ มาย แบ็ค ทิล ดิ แอ๊บโซลู้ท เอ็นด ,)
coz hes got to look out for what over his horizon.
(คอซ อีส ก็อท ทู ลุ๊ค เอ๊าท ฟอร์ ว๊อท โอ๊เฝ่อร ฮิส ฮอไร๊ซั่น)
He’s gotta to make sure he’s not lonely, not broke.
(อีส กอททะ ทู เม้ค ชัวร์ อีส น็อท โลนลิ , น็อท บโรค)
It’s enough to worry about keeping his own head above.
(อิทซ อีน๊าฟ ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท คีพอิง ฮิส โอว์น เฮด อะโบ๊ฝ)
I shut the door behind me, huddled up in my coat,
(ไอ ชั๊ท เดอะ ดอร์ บีฮายน์ มี , ฮัดเดว อั๊พ อิน มาย โค๊ท ,)
Condensation floating off my breath, squinted out the sun.
(คอนเด็นเซฌัน ฟโลทอิง ออฟฟ มาย บรี๊ทฺรฺ , ซควินท เอ๊าท เดอะ ซัน)
My jeans feel a bit tight, think i washed them a bit too high;
(มาย ยีน ฟีล อะ บิท ไท๊ท , ทริ๊งค ไอ ว๊อช เด็ม มา บิท ทู ไฮฮ 😉
I was gonna be late, so i picked up my pace to run.
(ไอ วอส กอนนะ บี เหลท , โซ ไอ พิค อั๊พ มาย เพซ ทู รัน)

The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)
The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)
The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)
The end of the something i did not want to end,
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัมติง ไอ ดิด น็อท ว้อนท ทู เอ็นด ,)
Begining of hard times to come.
(บีเกนนิง อ็อฝ ฮาร์ด ไทม์ ทู คัม)
But something that was not meant to be is done,
(บั๊ท ซัมติง แดท วอส น็อท เม็นท ทู บี อีส ดัน ,)
And this is the start of what was.
(แอนด์ ดิส ซิส เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ ว๊อท วอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Empty Cans คำอ่านไทย The Streets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น