เนื้อเพลง Jinglin’ Baby (Remixed But Still Jinglin’) คำอ่านไทย LL Cool J

[And you say New York City…] {2x}
( [ แอนด์ ยู เซย์ นิว ยอค ซิ๊ที่ ] {2x})

Chorus:
(ค๊อรัส :)
[They’re jinglin’, baby] Go ‘head, baby. {4x}
([ เดรว จิคกาย , เบ๊บี้ ] โก เฮด , เบ๊บี้ {4x})

Uncle. L. Future of the funk. Records I recorded minus all the junk.
(อั๊งเคิ่ล แอล ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ เดอะ ฟังค เร๊คขอร์ด ซาย เร๊คขอร์ด ไม๊นัส ซอร์ เดอะ จังค)
People spread gossip and believe what they must,
(พี๊เพิ่ล สเพร๊ด ก๊อสสิพ แอนด์ บีลี๊ฝ ว๊อท เด มัสท์ ,)
but I slam dunk punks and make ‘me bite the dust.
(บั๊ท ไอ ซแล็ม dunk พรัค แซน เม้ค มี ไบ้ท์ เดอะ ดัสท)
A minute is needed to make a phony roni bleed,
(อะ มิ๊หนิท อีส นี๊ด ทู เม้ค เก โฟนี roni บลีด ,)
and put ’em in a bucket like he’s chicken feed.
(แอนด์ พุท เอ็ม อิน อะ บัคเค็ท ไล๊ค อีส ชีคเค็น ฟี)
Check out the…pick of the litter, not a quitter, I’m nice [nice-nice];
(เช็ค เอ๊าท เดอะ พิค อ็อฝ เดอะ ลีทเทอะ , น็อท ดา ควีทเทอะ , แอม ไน๊ซ์ [ ไน๊ซ์ ไน๊ซ์ ] 😉
and I’m-a dust you off and dust you off twice.
(แอนด์ แอม มา ดัสท ยู ออฟฟ แอนด์ ดัสท ยู ออฟฟ ทไวซ)
I heard it’s all observant, hysterical fan-
(ไอ เฮิด อิทซ ซอร์ observant , ฮิซเทริแค็ล แฟน)
#NAME?
(#เนม)
Prominent, dominant, McCoy and I’m real.
(พรอมอิเน็นท , ดอมอิแน็นท , เมคคอย แอนด์ แอม เรียล)
Another brother’s fan? Forget how you feel.
(อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ แฟน ฟอร์เก๊ท ฮาว ยู ฟีล)
He’s so-so, I got the instinct.
(อีส โซ โซ , ไอ ก็อท ดิ อิ๊นสทิ้งท)
They call me Deputy Dog to put your booty in the clink.
(เด คอลลํ มี เดพอิวทิ ด้อกก ทู พุท ยุร บูทิ อิน เดอะ คลิงค)
You’re dancin’ to a Marley Marl remix single, love:
(ยัวร์ แดนซิน ทู อะ มาร์รี มาล รีมิก ซิ๊งเกิ้ล , ลัฝ :)
Let me see your earrings jingle, love…
(เล็ท มี ซี ยุร เอียริง จีงกล , ลัฝ)

Chorus {4x}
(ค๊อรัส {4x})

I chopped you, chewed you, baked you, and schooled you.
(ไอ ชอบทฺ ยู , ชิว ยู , บากคฺ ยู , แอนด์ สคูล ยู)
That slop you pop, you need to stop, you’re kind of rude you
(แดท ซล็อพ ยู พ็อพ , ยู นี๊ด ทู สท๊อพ , ยัวร์ ไคนด์ อ็อฝ รู๊ด ยู)
no good n*ggaboo tryin’ to base, how we livin’, homes? Get out my face!
(โน กู๊ด เอ็น *ggaboo ทายอิน ทู เบส , ฮาว วี ลีฝอิน , โฮม เก็ท เอ๊าท มาย เฟซ !)
I’m complete, in effect, and I can’t maul.
(แอม คอมพลีท , อิน เอฟเฟ็ค , แอนด์ ดาย แค็นท มอล)
Rise, suprise, and I advise you all.
(ไร๊ส , suprise , แอนด์ ดาย แอ็ดไฝส ยู ออล)
To stand back and peep, don’t sleep or doubt.
(ทู สแทนด์ แบ็ค แอนด์ พีพ , ด้อนท์ สลี๊พ ออ เดาท)
My skill’ll get ill, I turn the mother out, huh.
(มาย skillll เก็ท อิลล , ไอ เทิร์น เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอ๊าท , ฮู)
I’m top-notch, you’re playin’ hop-scotch.
(แอม ท๊อพ น็อช , ยัวร์ เพลย์ยิน ฮ็อพ ซค็อช)
Now I’m-a do ya while the party people watch.
(นาว แอม มา ดู ยา ไวล์ เดอะ พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล ว๊อทช)
You’re real funny, you really try to go for yours.
(ยัวร์ เรียล ฟันนิ , ยู ริแอ็ลลิ ธราย ทู โก ฟอร์ ยุร)
But I know why: you ain’t had no dough before.
(บั๊ท ไอ โนว์ วาย : ยู เอน แฮ็ด โน โด บีฟอร์)
So you tried and lied to drain my fame.
(โซ ยู ทไร แอนด์ ไล ทู ดเรน มาย เฟม)
This ain’t a game, yo, you know my name.
(ดิส เอน ดา เกม , โย , ยู โนว์ มาย เนม)
Innovating, devastating, and dope on a single, now,
(Innovatings , เดฝเวตสเตดิง , แอนด์ โดพ ออน อะ ซิ๊งเกิ้ล , นาว ,)
dance to my remix single…
(แด๊นซ์ ทู มาย รีมิก ซิ๊งเกิ้ล)

Chorus {4x}
(ค๊อรัส {4x})

When you first walked in, I ain’t know what to think,
(เว็น ยู เฟิร์สท ว๊อล์ค อิน , ไอ เอน โนว์ ว๊อท ทู ทริ๊งค ,)
cuz you grabbed the microphone like your booty don’t stink.
(คัซ ยู แกรบเบด เดอะ ไมคโระโฟน ไล๊ค ยุร บูทิ ด้อนท์ ซทิงค)
And tried to run down that, I can’t get over that
(แอนด์ ทไร ทู รัน เดาน แดท , ไอ แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร แดท)
garbage you were sayin’: you call that a battle rap?
(ก๊าร์เบจ ยู เวอ เซย์อิน : ยู คอลลํ แดท ดา แบ๊ทเทิ้ล แร็พ)
How you gonna go against an army with a handgun?
(ฮาว ยู กอนนะ โก อะเก๊นสท แอน อามิ วิธ อะ แฮนกัน)
I’m L.L., and you don’t understand, son.
(แอม แอล แอล , แอนด์ ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , ซัน)
I’m a legend, on top of that I’m livin’.
(แอม มา เล๊เจ้นด , ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท แอม ลีฝอิน)
Now you look booty like that bum Miss Givins.
(นาว ยู ลุ๊ค บูทิ ไล๊ค แดท บัม มิซ กีฝอิน)
Whoever geesed you up…nah, how should I say it?
(ฮูเอฝเออะ กีซ ยู อั๊พ นาห์ , ฮาว เชิด ดาย เซย์ อิท)
Whoever set you up, they knew just how to play it.
(ฮูเอฝเออะ เซ็ท ยู อั๊พ , เด นยู จั๊สท ฮาว ทู เพลย์ อิท)
Cuz man, YO, I feel for ya brother, I’m a baaaaaad…
(คัซ แมน , โย , ไอ ฟีล ฟอร์ ยา บร๊าเท่อรํ , แอม มา baaaaaad)
[Word to the mother!]
([ เวิร์ด ทู เดอะ ม๊าเธ่อร์ ! ])
Takin’ out s*cker while the ladies pucker,
(ทอคกิ่น เอ๊าท เอส *cker ไวล์ เดอะ เลดิส พัคคะ ,)
and rollin’ over punks like a redneck trucker.
(แอนด์ โรลลิน โอ๊เฝ่อร พรัค ไล๊ค เก เรดเนก ทักเกอร์)
Innovating, devastating, and dope on a single, now…
(Innovatings , เดฝเวตสเตดิง , แอนด์ โดพ ออน อะ ซิ๊งเกิ้ล , นาว)
lemme see your earrings jingle…
(เลมมี ซี ยุร เอียริง จีงกล)

Chorus {4x} …break down!
(ค๊อรัส {4x} เบร๊ค เดาน !)
[organ instrumental]
([ อ๊อร์แกน อินซทรุเมนแท็ล ])
Chorus {4x}
(ค๊อรัส {4x})

Can’t believe you tried to get the same mic as me,
(แค็นท บีลี๊ฝ ยู ทไร ทู เก็ท เดอะ เซม ไมคะ แอส มี ,)
your grip’s too weak, you can’t hold it, B.
(ยุร กริพ ทู วี๊ค , ยู แค็นท โฮลด์ ดิท , บี)
You can dream of makin’ progress and gettin’ this nice,
(ยู แคน ดรีม อ็อฝ เมกิน โพร๊เกรสส แซน เกดดิน ดิส ไน๊ซ์ ,)
but when I roll up, it’s like Hip Hop Vice.
(บั๊ท เว็น นาย โรลล อั๊พ , อิทซ ไล๊ค ฮิพ ฮ็อพ ไฝซ)
Serve to curbs, I never swerve a superb.
(เซิร์ฝ ทู เคิบ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ซเวิฝ อะ ซุพเพ๊อร์บ)
Every word you heard played tricks on your nerves.
(เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เฮิด เพลย์ ทริ๊ค ออน ยุร เนิ๊ร์ฝ)
Played your hand, lost track of your plan,
(เพลย์ ยุร แฮนด์ , ล็อซท แทร็ค อ็อฝ ยุร แพลน ,)
when I show up, I blow up, end of story, my man.
(เว็น นาย โชว์ อั๊พ , ไอ โบลว์ อั๊พ , เอ็นด อ็อฝ สท๊อรี่ , มาย แมน)
Play you like a poker chip, that’s what you get.
(เพลย์ ยู ไล๊ค เก โพคเออะ ชิพ , แด้ท ว๊อท ยู เก็ท)
I bet your fret, sweat, and regret you met
(ไอ เบ๊ท ยุร ฟเร็ท , สเว็ท , แอนด์ รีเกร๊ท ยู เม็ท)
the Titan of Fightin’, excitin’ when writin’,
(เดอะ ไทแท็น อ็อฝ ไฟท์ดิน , excitin เว็น ไรดิน ,)
you’re trite from the toy, boy, I gotta enlight, so start bitin’.
(ยัวร์ ทไรท ฟรอม เดอะ ทอย , บอย , ไอ กอททะ enlight , โซ สท๊าร์ท บิทดิน)
You know you can’t create and get mean like this;
(ยู โนว์ ยู แค็นท คริเอท แอนด์ เก็ท มีน ไล๊ค ดิส 😉
when I’m on the court, G, it’s strictly SWISSSSHHHH!
(เว็น แอม ออน เดอะ คอร์ท , จี , อิทซ ซทรีคลิ SWISSSSHHHH !)
When it’s all over, said and done, my friend,
(เว็น อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , เซ็ด แอนด์ ดัน , มาย เฟรน ,)
they’ll say, ” L.L. Cool J just scored again. ”
(เด๊ว เซย์ , ” แอล แอล คูล เจ จั๊สท สคอร์ อะเกน “)
So take a step back, give me some room to wreck shop.
(โซ เท้ค เก สเท็พ แบ็ค , กี๊ฝ มี ซัม รูม ทู เร๊ค ช๊อพ)
Here’s your token back, you’re gettin’ off at the next stop.
(เฮียร ยุร โทเคน แบ็ค , ยัวร์ เกดดิน ออฟฟ แอ็ท เดอะ เน๊กซท สท๊อพ)
I’m-a deliver and give a speech with vigor.
(แอม มา ดีลิ๊เฝ่อร์ แอนด์ กี๊ฝ อะ สพีช วิธ ฝีกเออะ)
Pass the wine cooler you big black…. [laughter]
(เพซ เดอะ ไวน์ คูลเออะ ยู บิ๊ก แบล๊ค [ ลาฟเทอะ ])

Chorus {8x}
(ค๊อรัส {8x})
[And you say New York City] {4x}
([ แอนด์ ยู เซย์ นิว ยอค ซิ๊ที่ ] {4x})
[organ instrumental]
([ อ๊อร์แกน อินซทรุเมนแท็ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jinglin’ Baby (Remixed But Still Jinglin’) คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น