เนื้อเพลง Bring The Pain คำอ่านไทย Missy Elliott feat Method Man

()
” One two three four five six seven eight nine! ” – Chuck D
(” วัน ทู ทรี โฟ ไฟฝ ซิกซ์ เซเฝ่น เอท ไนน ! ” ชัค ดี)
” Are we on the air? ”
(” อาร์ วี ออน ดิ แอร์ “)

{*beat from Method Man’s original ” Bring the Pain ” starts playing*}
({*บีท ฟรอม เม๊ธถอท แมน ออริจินัล ” บริง เดอะ เพน ” สท๊าร์ท กำลังเพลย์ *})

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])
Uhh, uhh .. {HA?}
(อา , อา {ฮา })
Uhh {HA?} uhh {HA?}
(อา {ฮา } อา {ฮา })
Uhh, this is – uhh, a Missy Elliott – uhh, exclusive
(อา , ดิส ซิส อา , อะ มีซซิ เอลลีเอด อา , เอ็คซคลูซิฝ)
Uh-huh.. woo!!
(อา ฮู วู ! !)

[Missy]
([ มีซซิ ])
And I came to bring the pain, h*rdcore to the brain
(แอนด์ ดาย เคม ทู บริง เดอะ เพน , เฮส *rdcore ทู เดอะ เบรน)
Ooh baby, what’s your name? {HA?}
(อู้ เบ๊บี้ , ว๊อท ยุร เนม {ฮา })
I love the way you’re spittin the game
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยัวร์ สปิทดิน เดอะ เกม)
You made me change from thinkin all guys the same
(ยู เมด มี เช้งจํ ฟรอม ติ้งกิน ออล กาย เดอะ เซม)
You the type of guy I wanna marry in months
(ยู เดอะ ไท๊พ อ็อฝ กาย ไอ วอนนา แม๊ร์รี่ อิน มั้นธ)
Got exactly what I want {HA?}
(ก็อท เอ็กแสคทลิ ว๊อท ไอ ว้อนท {ฮา })
And ain’t no fakin the funk
(แอนด์ เอน โน เฟกิน เดอะ ฟังค)
Your attitude is funk and you’re makin me crunk [c’mon]
(ยุร แอ๊ททิจูด อีส ฟังค แอนด์ ยัวร์ เมกิน มี ครัก [ ซีมอน ])

[Chorus: Missy – singing]
([ ค๊อรัส : มีซซิ ซิงกิง ])
Yes it’s real baby
(เย็ซ อิทซ เรียล เบ๊บี้)
Got me so crazy
(ก็อท มี โซ คเรสิ)
Light my fire dirty
(ไล๊ท มาย ไฟเออะร เดอทิ)
Like the way you serve me
(ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู เซิร์ฝ มี)
Stimulate my body
(สทิ๊มูเหลท มาย บ๊อดี้)
Crunk just like a party
(ครัก จั๊สท ไล๊ค เก พ๊าร์ที่)
Ohh, you won’t be sorry
(โอ้ , ยู ว็อนท บี ซ๊อรี่)
My papi, I’m yo’ mami
(มาย เพพี , แอม โย มัมมี)

[Missy]
([ มีซซิ ])
I’m in your life to come and let you explore {HA?}
(แอม อิน ยุร ไล๊ฟ ทู คัม แอนด์ เล็ท ยู เอ็กซโพลร์ {ฮา })
And take you on a tour
(แอนด์ เท้ค ยู ออน อะ ทัวร์)
The kind of guys that be talkin that noise
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ กาย แดท บี ทอคกิ่น แดท น๊อยส)
Is the reason I ignore {UH-HA!}
(อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย อิกโน {อา ฮา ! })
And you the one I wanna take to MEET MOMS
(แอนด์ ยู ดิ วัน ไอ วอนนา เท้ค ทู มี๊ท มัม)
” He’s a rap superstar ” {UH-HA!}
(” อีส ซา แร็พ ซูเปอร์สตาร์ ” {อา ฮา ! })
I wanna be the one, you like
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน , ยู ไล๊ค)
I’m sure to do you right
(แอม ชัวร์ ทู ดู ยู ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Method Man] + [Missy]
([ เม๊ธถอท แมน ] + [ มีซซิ ])
Is it real hon, if it’s really real [let’s chill]
(อีส ซิท เรียล hon , อิ๊ฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เรียล [ เล็ท ชิล ])
Maybe pop an X pill [how does sex feel?]
(เมบี พ็อพ แอน เอ๊กซฺ พิลล์ [ ฮาว โด เซ็กซ ฟีล ])
Come and get your next thrill [you the raw deal]
(คัม แอนด์ เก็ท ยุร เน๊กซท ธริล [ ยู เดอะ รอว์ ดีล ])
Yo I’m sayin if your man won’t [Mr. Meth will]
(โย แอม เซย์อิน อิ๊ฟ ยุร แมน ว็อนท [ มีซเทอะ เมตสฺ วิล ])
That’s amore’, all day, mind over matter
(แด้ท เอมมอร์ , ออล เดย์ , ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์)
And my forte’ is foreplay, sex on a platter
(แอนด์ มาย ฟอเท อีส foreplay , เซ็กซ ออน อะ พแลทเทอะ)
Have it your way, then who, serve you everything on the menu
(แฮ็ฝ อิท ยุร เวย์ , เด็น ฮู , เซิร์ฝ ยู เอ๊วี่ติง ออน เดอะ เม๊นู)
And all that freak sh*t that you into
(แอนด์ ออล แดท ฟรี๊ค ฌะ *ที แดท ยู อิ๊นทู)
Sweet lady, you drive me half crazy
(สวี้ท เล๊ดี้ , ยู ไดร๊ฝ มี ฮาล์ฟ คเรสิ)
Maybe, we can go half on a baby [on a baby?]
(เมบี , วี แคน โก ฮาล์ฟ ออน อะ เบ๊บี้ [ ออน อะ เบ๊บี้ ])
Poppa got a brand new bag
(พอพพะ ก็อท ดา แบรนดฺ นิว แบ๊ก)
Hidden in the stash of his brand new Jag
(ฮีดดน อิน เดอะ สแตช อ็อฝ ฮิส แบรนดฺ นิว แจ็ก)
Lovely, kick your shoes off and get comfy
(ลัฝลิ , คิ๊ค ยุร ชู ออฟฟ แอนด์ เก็ท คัมฟิ)
We can bump uglies if you ain’t got your monthly
(วี แคน บั๊มพํ uglies อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท ยุร มั๊นธลี่)
Yes I, like ” American Pie ”
(เย็ซ ซาย , ไล๊ค ” อะเมริแค็น ไพ “)
Tell ’em M-I-crooked letter-crooked letter-Y
(เทลล เอ็ม เอ็ม ไอ ครุค เล็ทเท่อร์ ครุค เล็ทเท่อร์ วาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
M-E-T-H-O-D, Man
(เอ็ม อี ที เฮส โอ ดี , แมน)
M-I-S-S-Y, I am
(เอ็ม ไอ เอส เอส วาย , ไอ แอ็ม)
I came came to bang bang the boogie
(ไอ เคม เคม ทู แบง แบง เดอะ บูกี)
I see you lookin to bang out my nookie
(ไอ ซี ยู ลุคกิน ทู แบง เอ๊าท มาย นุ๊กคี)
You want my cookies I baked for you rookies
(ยู ว้อนท มาย คูคอิ ซาย บากคฺ ฟอร์ ยู รูคอิ)
Work hard they want me to bang bang and stick me
(เวิ๊ร์ค ฮาร์ด เด ว้อนท มี ทู แบง แบง แอนด์ สทิ๊ค มี)
If you want my nookie you got to come quickly
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มาย นุ๊กคี ยู ก็อท ทู คัม ควีคลิ)
M-E-T-H-O-D is ya wit me?
(เอ็ม อี ที เฮส โอ ดี อีส ยา วิท มี)
[Mr. Meth] is ya wit me?
([ มีซเทอะ เมตสฺ ] อีส ยา วิท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring The Pain คำอ่านไทย Missy Elliott feat Method Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น