เนื้อเพลง Jim Jones คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Come and listen for a moment, lads,
(1 คัม แอนด์ ลิ๊สซึ่น ฟอร์ รา โม๊เม้นท , แล็ด ,)
And hear me tell my tale.
(แอนด์ เฮียร มี เทลล มาย เทล)
How across the sea from England
(ฮาว อะคร๊อส เดอะ ซี ฟรอม อีงกแล็นด)
I was condemned to sail.
(ไอ วอส คอนเดมนํ ทู เซล)
Now the jury found me guilty,
(นาว เดอะ จูรี่ เฟานด มี กีลทิ ,)
Then says the judge, says he,
(เด็น เซย์ เดอะ จั๊ดจ , เซย์ ฮี ,)
” Oh, for life, Jim Jones, I’m sending you
(” โอ , ฟอร์ ไล๊ฟ , จิม โจเนส , แอม เซนดิ้ง ยู)
Across the stormy sea.
(อะคร๊อส เดอะ ซทอมิ ซี)
But take a tip before you ship
(บั๊ท เท้ค เก ทิพ บีฟอร์ ยู ชิพ)
To join the iron gang.
(ทู จอย ดิ ไอ๊อ้อน แก๊ง)
Don’t get too gay in Botany Bay,
(ด้อนท์ เก็ท ทู เก อิน บอทนิ เบย์ ,)
Or else you’ll surely hang.
(ออ เอ๊ลส โยว ฌูรลิ แฮง)
Or else you’ll surely hang, ” says he.
(ออ เอ๊ลส โยว ฌูรลิ แฮง , ” เซย์ ฮี)
” And after that, Jim Jones,
(” แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท , จิม โจเนส ,)
It’s high above on the gallows tree
(อิทซ ไฮฮ อะโบ๊ฝ ออน เดอะ แกลโลส ทรี)
The crows will pick your bones. ”
(เดอะ คโร วิล พิค ยุร โบน “)

2. And our ship was high upon the sea
(2 แอนด์ เอ๊า ชิพ วอส ไฮฮ อุพอน เดอะ ซี)
Then pirates came along,
(เด็น ไพ๊เหรท เคม อะลอง ,)
But the soldiers on our convict ship
(บั๊ท เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ ออน เอ๊า ค๊อนฝิคทํ ชิพ)
Were full five hundred strong.
(เวอ ฟูล ไฟฝ ฮั๊นเดร็ด สทรอง)
For they opened fire and somehow drove
(ฟอร์ เด โอ๊เพ่น ไฟเออะร แอนด์ ซัมฮาว ดโรฝ)
That pirate ship away.
(แดท ไพ๊เหรท ชิพ อะเวย์)
But I’d rather have joined that pirate ship
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ จอย แดท ไพ๊เหรท ชิพ)
Tan gone to Botany Bay.
(แทน กอน ทู บอทนิ เบย์)
With the storms ragin’ round us,
(วิธ เดอะ สทอร์ม ragin ราวนด อัซ ,)
And the winds a-blowin’ gale,
(แอนด์ เดอะ วินด ซา โบลวิน เกล ,)
I’d rather have drowned in misery
(อาย ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ ดราวน อิน มีสริ)
Than gone to New South Wales.
(แฑ็น กอน ทู นิว เซ๊าธ เวล)

3. Now it’s day and night and the irons clang,
(3 นาว อิทซ เดย์ แอนด์ ไน๊ท แอนด์ ดิ ไอ๊อ้อน คแล็ง ,)
And like poor galley slaves
(แอนด์ ไล๊ค พัวร์ แกลลิ สเล๊ฝ)
We toil and toil, and when we die
(วี ทอยล แอนด์ ทอยล , แอนด์ เว็น วี ดาย)
Must fill dishonored graves,
(มัสท์ ฟิลล ดิซอนเออะ เกรฝ ,)
And it’s by and by I’ll slip my chains,
(แอนด์ อิทซ บาย แอนด์ บาย อิลล สลิ๊พ มาย เชน ,)
Well, into the bush I’ll go
(เวลล , อิ๊นทู เดอะ บุช อิลล โก)
And I’ll join the bravest rankers there,
(แอนด์ อิลล จอย เดอะ bravest แรงเคอะ แดร์ ,)
Jack Donohue and co.
(แจ็ค Donohue แอนด์ โค)
And some dark night, when everything
(แอนด์ ซัม ด๊าร์ค ไน๊ท , เว็น เอ๊วี่ติง)
Is silent in the town
(อีส ไซ๊เล่นท อิน เดอะ ทาวน์)
I’ll shoot those tyrants one and all,
(อิลล ชู๊ท โฑส ไทแร็นท วัน แอนด์ ออล ,)
I’ll gun the flogger down.
(อิลล กัน เดอะ flogger เดาน)
Oh, I’ll give the land a little shock,
(โอ , อิลล กี๊ฝ เดอะ แลนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ช๊อค ,)
Remember what I say,
(รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ไอ เซย์ ,)
And they’ll yet regret they’ve sent Jim Jones
(แอนด์ เด๊ว เย๊ท รีเกร๊ท เดวฟ เซ็นท จิม โจเนส)
In chains to Botany Bay.
(อิน เชน ทู บอทนิ เบย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jim Jones คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น